Voor velen is dit een turbulente tijd waarin de roep naar betekenis en zingeving voorop staat en men meer en meer verlangt naar leven en werken vanuit bezieling.
Het leven, dat voortdurend onderhevig is aan veranderingen.
Werk, vriendschappen en relaties zijn blijvend in beweging.
Je gevoel van loyaliteit aan de oude manier van leven met al zijn plichten is groot. Zo groot dat het voelt alsof je verraad pleegt, anderen teleurstelt en in de steek laat. Je oude patroon van doen en voldoen speelt je parten.
Van binnen uit voel je de drang tot veranderen en te leven volgens je natuur, maar welke gevolgen heeft dat?
Channeling via gids Manuel:
Je zit in een overgangstijd. Onzekerheden vliegen je om de oren.
Kom terug bij jezelf en bij dat wat ware richting geeft: je bezieling, je bevlogenheid.
Voel de pijn van het niet bij jezelf zijn.
Zijn wie je bent. Dat is wat je verlangt.
Gun jezelf hierin de weg van leren, de weg van vallen en opstaan.
Wees niet bang om verkeerde keuzes te maken...ook dit is een manier die je naar je bestemming kan leiden.
Laat gepieker en rondtollende gedachten los. Je gedachten en ideeën zorgen ervoor dat je aan de buitenkant van je wezen leeft en functioneert. Het houdt je in de greep, terwijl het niet de waarheid spreekt. Een innerlijke criticaster die opjaagt, oordeelt en manipuleert. Die verweven zit in een zogenaamd objectieve, fatsoenlijke blik, maar afbreuk doet aan je spirituele wijsheid.
Blijf telkens als je verdwaalt in je hoofd, teruggaan naar je ziel en zie de wijsheid die daar ligt. Keer terug naar binnen en laat je gehechtheid aan het drama los.
Laat je overmatig zorgen om de ander waar het werkelijk hoort.
Iedereen heeft zijn weg te gaan. Jij de jouwe...
Laat het idee los dat je aan nog zoveel zaken om je heen moet beantwoorden. Ga van jezelf uit. Doet het jou recht? Helpt het jou? Doet het de ander altijd goed? Word jij er blij en vreugdevoller van? Want dan wordt de ander dat ook...
Heb jezelf lief. Kies voor jezelf en probeer dit van binnenuit te begrijpen. Voel dan dat het niet om egoïsme gaat, maar om een gezond gevoel van eigenwaarde, zelfwaardering. Wacht niet op bevestiging of goedkeuring van anderen.
Leef je leven met vernieuwde energie. Laat een frisse wind waaien en kies ervoor het oude los te laten. En plaats te maken voor het nieuwe...
Vertrouw erop dat het leven jou dient. Voel dit vanuit de nieuwe jij.
En als je angstige kleine ik protesteert tegen zoveel overgave en zo graag de regie in handen wil houden, vertel het dan dat het goed is. Dat er een weg voor je ligt. Een natuurlijke weg die zich als vanzelf ontvouwt. Een weg naar leven in vrijheid op een natuurlijke manier.
Blijf het trouw en voel je drijfveer: leven zoals het voor jou bedoeld is. Gewoon zijn wie je bent. Loskomen van maatschappelijke structuren, hokjesdenken, het keurslijf...het idee te moeten voldoen.

Voel de roep om vernieuwing vanuit je ziel en als je je hierop afstemt, voel dan je verlangen en blijdschap. Je beweegt je dan meer naar je ziel, de zon in je bestaan. Hoe meer je die zon laat doorschemeren, hoe scherper en krachtiger dit licht schijnt op alles in en om je heen. Het biedt nieuwe perspectieven.
Vriendschappen, relaties, werk...alles wordt vanuit een andere invalshoek belicht. Blinde vlekken vervagen en je ziet de ander, de buitenwereld op een nieuwe manier.
Ook je ware aard wordt meer zichtbaar. Dit uit zich via je ogen, je uitstraling, je manier van spreken, je blik, je reactie op de wereld en het leven in en om je heen. Die aard kan een stuk minder tolerant en aangepast zijn, dan je tot dan toe gewend was. Ook de buitenwereld reageert hierop. “Waar is de oude jij??”
Wees gerust. Ware vriendschappen en verwantschappen blijven overeind. En sommige anderen in je bestaan hebben mogelijk iets meer tijd nodig om te wennen aan die nieuwe jij, die hoekiger, meer zichtbaar en grilliger is dan de engel die je leek te zijn.
Je geeft je ware aard de ruimte en dat is goed.
Kies onomwonden voor wie je bent. En al is die persoonlijkheid een stuk minder meegaand en lief: het is wel oprecht. Je durft nee te zeggen en kwetsbaar te zijn.
Zie de huidige veranderingen vanuit beschreven perspectief en zie het zeker als vooruitgang, ook al voelt het niet altijd zo.
Maak gebruik van het podium van jouw leven. Jij hebt de hoofdrol!
Als jij dat doet zet je ongemerkt anderen aan hetzelfde te doen.
Zie alles wat in het verleden ligt als vruchtbare grond voor degene die je nu bent.
En laat het dan in liefde los.
Loslaten van het eeuwige dienen, loslaten van het bewaren van de lieve vrede, loslaten van het gevoel om afgewezen te worden. Het zorgt dat je je kleiner maakt, geen confrontaties meer aandurft en in de comfortzône blijft. Waar alles overzichtelijk, helder en volgens afspraken verloopt.
Het geeft echter geen zekerheid, enkel spanning en stress. Het is schijnzekerheid en creëert schijnharmonie.
Jouw ziel weet wel beter en zal niet rusten voordat ze zich via jou mag uitdrukken. Je zult de grootste verrukking vinden als je mag zijn wie je bent. En daarvoor hoef je niet perfect te zijn. Perfectionisme schaadt. Het is geboren uit angst en bepaalt de waan van jouw dag.
Durf fouten te maken, durf te kiezen voor je droom.
En vaar mee op je intuïtie.
Varen op intuïtie vraagt om overgave en vertrouwen op de stroom van je leven. Het vraagt om geloof in eigen kracht en wijsheid. Om jouw unieke plaats in te nemen, los van het oordeel van jezelf of dat van anderen.
Laat je intuïtie het kompas zijn op je weg naar verlichting en vrijheid.
Laat de energie van licht en liefde een weg naar de aarde vinden.
Je ziel wil gevoed worden...
Probeer geen bergen te verzetten of rivieren te duwen. Het leven doet dat voor jou.
Laat dit een bemoediging zijn om los te laten en te leven in overgave. Het zal je een nieuw gevoel van vrijheid en autonomie geven.
Geef je over aan je nieuwe leven. En besteed gerust aandacht aan wat in je leeft. Aan gevoelens van pijn, spijt, liefde voor het oude maar ook het innerlijk weten dat het tijd is voor afscheid.
Zwaai naar je oude landschap. Dank alles in dit land om de groei die je daar hebt mogen ervaren. Zwaai naar alles wat je dierbaar was en is. Ga het avontuur aan in het nieuwe landschap vol ongekende mogelijkheden.
Het sterven van het oude maakt plaats voor het nieuwe. Vol potentie, vol draagkracht. Weet je gedragen, vertrouw en begin vol goede moed aan het nieuwe wat zich aandient.

Over de Auteur:


“Mijn naam is Annemarie de Vrieze en ik ben in het dagelijks leven werkzaam als spiritueel en intuïtief coach/counseler.Via o.a. channeling, lichtwerk en meditatie wordt op eenvoudige wijze spirituele inzicht, troost en bemoediging gegeven. Kijk gerust rond op mijn website:www.bureauhartwerk.