zondag 20 juli 2014

WISDOM AND GUIDELINES FOR MULTIDIMENSIONAL HUMANS

A Message From The "We Are Here" Team

We are here. It is our desire to share these messages and offer an invitation for humans to establish a strong link and awareness connected to the many aspects of their own multidimensional reality. Each and every individual who awakens to the knowing that they are multidimensional starhumans contributes to the whole.

It is important for humans to realize that they travel from one dimension to another many times a day. Remember you only see what you believe. Reality will match your beliefs. The dimensions are a matter of frequency and vibration. This truth is becoming known to many on your planet.
It is the awareness and the welcoming that allow for the merging and the exchange between our frequency and vibration and your frequency and vibration. Our invitation to you and to all other multidimensional starhumans is to allow the softening and the merging of the dimensions. Let there be a flow, gently and smoothly.

It is a matter of shifting frequency and vibration. The most powerful tool in this hologame on earth, the golden key so to speak, is the conscious practice and skill at holding a pure frequency of joy, gratitude and appreciation no matter what is happening, continuing to return to the alchemical chalice of the heart and radiate these vibrations into your daily life, moment to moment to moment.
These are incredible times upon your planet. There is a shift in the matrix that is taking place. Humanity is experiencing considerable shifts in perceived reality. You have always been straddling multi-realties; the shift that is happening now is that you are awakening and becoming conscious that you are doing it. 
You are aware of your physical surroundings, those frozen in your perception, and you are also aware of the information we are offering—that with very little effort you can travel to any location in the galaxy.
Your human body is always operating in multi-realities. Every cell is aware of the noise within the body and outside the body and is making the necessary adjustments. Every cell of the body is reading the position of the sun, moon, and stars and making the necessary adjustments. Every cell of the body is monitoring all input from all dimensions and making the necessary adjustments. Every cell of the body operates at a multidimensional level and knowing.

Humans are evolving and becoming conscious that they are affecting the reality that they step into, and they are affecting the movement of energy on the planet. As they stand fully engaged and mindful of the total connection…the total matrix of divine unfolding…the total oneness and total weaving with the All That Is, they are starhumans.
This evolution is occurring within the atoms of each human being on earth at this time.
There is and has been a vanguard of multidimensional starhumans who have been carrying this banner of enlightenment for lifetimes. There is an awakening to the knowledge, that each human is multidimensional. Now is the time to recognize and merge with the consciousness of others who are also cognizant of their multidimensional beingness.

As more humans begin to expand into their multidimensional aspects, they will become pioneers in this field of aligning, balancing and untangling the energy weavings. There is a restoring and mending of the grid of this planet. This work has been taking place for hundreds of years in the subtle realms. It is now taking place in the active physical realms. This restoring, this mending of the grid, is held in the galactic realms. This is the time. This is the coming together. This is the shift activating your very purpose to serve.

There are considerable numbers of others like you who recognize and realize their purpose in this evolution of consciousness that is taking place. They have reached out and requested assistance and support on this stage of physical reality. Their conscious request has been heard, and much is being offered from the convergence of the highest vibrations in the universe.
We invite you and other awakened starhumans to hold the anchor and focus, for these energetic gifts that are being showered upon you. With every breath you take, realize that you are Light, you are needed, and it is time for you to be fully awake. Your every vibration ….your every thought is projected into the matrix of the energy field of planet earth. Continue to ask yourself, "Does this word, thought, action, feeling add to the light of the world, or does it add to the dysfunction of the world?"

Remember you are an important part of this unfolding. Each starhuman carries a code that is needed by many to trigger their own realization. Each encounter holds the auspicious moment in which codes and activation take place between both beings. When you and others are vibrating at your highest and most inspirited frequency, this is when the opening is available to lift any lower vibrations within another human.
Every time a multidimensional starhuman makes a conscious choice to experience an uplifted thought, a high frequency vibration of joy, gratitude or appreciation, there is a shift in the entire matrix of humanity. Every time.

Every time that a multidimensional starhuman stretches to be more compassionate, more understanding, more authentic there is a shift in the entire matrix of humanity. Every time.
One by one humans are taking their mastery; their authority and stepping into their personal sovereignty. We are celebrating with you in this incredible shift that is taking place. We invite you to stay the course, walk the path, and share who you are with others from this high expanded multidimensional starhuman place.
When you and others anchor this frequency, this truth, this knowing, when you vibrate the high resonance of joy, gratitude, appreciation, you welcome and allow others to connect with their own awareness of their multidimensional magnificence. Every time.


WISDOM AND GUIDELINES
FOR MULTIDIMENSIONAL HUMANS
Know that it is your birthright to awaken.

With a gentle heart love yourself free of all imagined limitations.

You are a vibrational being, practice raising your vibrations with each breathe all the time.

You are here to transmute and transform energy through the alchemical chalice of your heart.

Practice simple dedicated actions infused with your joy, gratitude, appreciation and compassion.

Always ask yourself is this word, action or emotion being offered life-diminishing or life-enhancing.

When you place your awareness in your heart you will naturally dwell in the synchronicities of now.

Remember the important key is in the asking and the willingness. State your intentions and surrender.

Each time you shift and emotional response from anger or judgment to love, joy or gratitude
you are doing global service work on a personal level.

Your sacred heart space is the gateway to all awareness, well-being and the oneness with all.
It is your link to the cosmic grid and your way home.

Honor your total magnificent multidimensional Self.

Copyright 2006 © Peggy Black, Transducer, Scribe and Witness.

All rights reserved.

maandag 14 juli 2014

Aan de kinderen van de nieuwe Tijd, de brengers van het Licht

Aartsengel Michaël over Nieuwetijdskinderen

by Gast Auteur
Dit artikel is speciaal voor www.nieuwetijdskind.com geschreven en gechanneld door Katerina Karanika.

Aan de kinderen van de nieuwe Tijd, de brengers van het Licht

Lieve broeders en zuster van het Licht, children of love, het vervult ons met vreugde om het woord tot jullie te richten en onze dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde met jullie te delen. In het collectief onbewuste ligt alle informatie, liggen alle gebeurtenissen, alle wetten en regels van het Leven en is alle informatie over de cycli van de evolutie opgeslagen. Iedereen heeft toegang tot die informatie, behalve jullie menselijk bewustzijn zolang jullie in de derde dimensie verkeren. Jullie ziel daarentegen gaat daar regelmatig heen als de mind slaapt om zich op te laden, om haar plannen bij te stellen en om onderwijs te verkrijgen.
Aan het eind van de negentiende eeuw heeft jullie ziel het signaal ontvangen dat de evolutiecyclus van 26.500 jaar van richting veranderde en koers zette van het duister naar het licht. Jullie begonnen toen plannen te smeden over de vorm, die deze verandering zou krijgen en over de rol die jullie daarin wilde spelen en de lessen die jullie nog wilden leren. Oorspronkelijk waren jullie plannen vrij conventioneel.
De planeet zou naar het licht gaan, zoals in voorgaande cyclussen ook het geval was en vervolgens zou de planeet zichzelf fysiek vernieuwen door grote natuurrampen en een nieuwe cyclus van duister naar licht beginnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren veel oude zielen op aarde aanwezig en zij smeedden een geheel nieuw plan voor de planeet en haar bewoners. De aarde zou in z’n geheel tot de vijfde dimensie toetreden, de dualiteit achter zich latend om vervolgens de Eenheid op Aarde verankeren.
Jullie planeet, Gaia, stemde volledig in met deze ambitieuze maar vanuit onvoorwaardelijke liefde gesmede plannen. Jullie besluit heeft het Universum doen opschudden, de melkwegstelsels gonsden van de geruchten en Al Wat Is juichte van vreugde. De consequenties van een dergelijk plan hebben effect op alle planeten van jullie planetaire constellatie, jullie Universum en alle Universa in de kosmos. De planeet zou definitief van dimensie veranderen en zijn functie als leerschool in de vorm van driedimensionale planeet verlaten. Haar vertrek uit het fysieke planetaire stelsel en de eeuwigdurende cyclussen van evolutie zou alle andere planeten beïnvloeden op zowel fysiek als etherisch nivo.
Waar zou de Aarde naartoe gaan als de vijfde dimensie eenmaal verankerd was en de Eenheid voltooid? Naar welk universum zou de planeet verplaatst worden om haar verdere evolutie te vervolgen en te voltooien? Zou er een nieuwe Aarde voor in de plaats komen? Zoveel vragen kon jullie soort alleen niet bevatten, laat staan oplossen. Vanuit alle hoeken van jullie Universum en andere universa en melkwegstelsels kwamen wezens toegestroomd om dit nieuwe kosmische experiment gade te slaan en hun expertise en hulp aan te bieden.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen de eerste Brengers van het Licht op aarde. De Lichtbrengers van het Blauwe licht, de Blue-Raykinderen. Ze waren oude zielen die al vele levens op aarde hadden doorgebracht en brachten hun ervaringen uit Atlantis en uit jullie moederland Lemuria mee. Later verschenen op aarde kinderen uit de Pleiaden, Orion, Sirius en nog meer planeten waar jullie geen weet van hebben. Waarom kozen zij ervoor om hier te zijn? Uit Liefde. Van achter de sluiers, uit het Licht en de Liefde, kwamen zij in de duisternis terecht van de derde dimensie, de dualiteit en de angst met als enige doel de Moeder en alles wat er op leeft te helpen ascenderen.
Bij het proces van incarnatie zijn er geen restricties geweest vanuit de Hoeders van het Heilig Plan. Iedere ziel die die wens kenbaar maakte, kon incarneren. Ook zielen die nooit eerder op aarde hadden geleefd kwamen in aanmerking. Sommige kozen een baarmoeder uit om alvast te voelen hoe het is om een fysiek lichaam te hebben en besloten vervolgens om voor de geboorte te vertrekken. Anderen kozen voor een zeer kort leven in een menselijk lichaam om er even aan te wennen en vertrokken als kind alweer om op een later tijdstip weer terug te keren. Veel zielen die voor het eerst op aarde incarneerden, kozen voor een leven in een cultuur, die dichtbij de natuur stond en waar de mind weinig uitdagingen had te verduren. De Brengers van het Licht vanuit de sterren, die de laatste jaren worden geboren hebben allemaal enige ervaring met het aardse lichaam gehad.
Leven in een fysiek lichaam is een bijzondere ervaring voor sterrenwezens,
die nooit een fysiek driedimensionaal bestaan hebben gekend en voor wezens die daar weinig ervaring mee hebben. Als de sluiers een paar jaar na de geboorte sluiten is de ziel afgescheiden van zijn Bron en begint de uitdaging van het accepteren van de veranderingen, het zich aanpassen aan de dualiteit, het ego, de tijd en ruimte en alle consequenties van deze condities. Het aanpassingsproces is een geweldige ervaring voor de ziel en voor het Bewustzijn. De Brengers van het Licht worden allemaal geboren met een hogere trillingsfrequentie dan de gemiddelde driedimensionale aardse bewoner. Ook al is de persoonlijkheid van een sterrenkind niet volwassen -zoals die van een oude ziel van de planeet - de frequenties die uitgezonden worden zijn van een andere kleur en klank dan die van de aarde. Deze hogere trillingen helpen het collectief bewustzijn en de planeet om door deze overgangsfase heen te gaan.
Het effect van deze hogere trillingen wordt niet altijd door de omgeving gewaardeerd omdat ze niet met elkaar resoneren. Vaak worden ze door de omgeving en de samenleving niet begrepen, gevreesd, genegeerd of slecht behandeld. Als mensen uit de omgeving angstig op de sterrenkinderen reageren, meestal onbewust, reageert de persoonlijkheid van het sterrenkind op zijn beurt ook met angst door zich terug te trekken, verdedigend op te stellen en soms agressief op te treden.
Omdat in de derde dimensie alles en iedereen als afgescheiden van elkaar wordt ervaren, is het nodig dat alles ook een naam, een etiket en herkenningsteken krijgt. Dat is nodig om met elkaar te kunnen communiceren. Zo hebben mensen namen bedacht voor anderen, die anders aanvoelen en zich anders zich gedragen als: autistisch, asociaal, agressief, gevaarlijk, ADHD,HSP en nog veel meer.
Het driedimensionale bewustzijn en het ego hebben namen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en regels nodig om zich veilig te voelen. Vanwege de wet van de dualiteit oordelen mensen in het driedimensionale bewustzijn altijd om zich op deze manier bewust te worden van zichzelf, hun kwaliteiten en om richting en structuur aan hun samenleving te geven. Geen enkel etiket, geen enkele kwaliteit of hoedanigheid blijft vrij van oordelen. Over het algemeen is alles wat afwijkt van het gewone ‘slecht’ en dient afgestraft te worden. Jullie, lieve broeders en zusters, Brengers van het Licht, voelen tot diep in jullie ziel de angst van de omgeving, de afwijzing en de veroordeling. Dat is zeer pijnlijk en belemmert jullie om je kracht op te eisen en je Licht te verspreiden.

Hoe men in een menselijk lichaam functioneert met een driedimensionaal bewustzijn is ingebed in het menselijk DNA. Voor de meeste mensen, afkomstig van de planeet is het dus vanzelfsprekend om zwart-wit te denken, om te plannen in de tijd, om de regels te volgen en dergelijke. Voor jullie sterrenkinderen zijn het nieuwe ervaringen die jullie je proefondervindelijk eigen moeten maken. Daarom ondervinden alle sterrenkinderen problemen met het fysieke lichaam en het ego. Het lichaam zit niet lekker, te strak, benauwend. Ze voelen zich belemmerd in hun vrijheid van bewegen, van handelen en van denken. Sommigen denken en bewegen te snel waardoor de omgeving hen niet bij kan houden en dan krijgen ze een etiket van "ziek" zijn; ADHD, hyperactief, autistisch, niet geschikt voor het regulier onderwijs, voor gewoon werk en het maatschappelijk leven. Sterrenkinderen reageren op hun omgeving en op hun anders-zijn door impulsief, ongecontroleerd en aggressief gedrag of door depressie, passiviteit en soms hebben ze zelfs een doodswens. De extra hoge gevoeligheid maakt dat ze bijzonder kwetsbaar zijn en niet in een omgeving met zeer langzame trillingen kunnen functioneren. Dat maakt de noodzaak om zich terug te trekken of er tegen te strijden soms nog sterker.
Lieve Brengers van het Licht, we begrijpen jullie problemen op aarde in een fysiek kledingstuk dat te strak om je heen gedrapeerd is. We komen met de boodschap dat we er altijd zijn om jullie te leiden, te troosten en te helpen aanpassen. Open je sluiers en roep onze hulp. Samen kunnen we het licht verspreiden en we kunnen jullie helpen om van je avontuur te genieten. Zoek naar de pluspunten van het fysieke lichaam. Ontdek ze. Ontdek je eigen lichaam, het lichaam van een geliefde broeder of zuster, ontdek de driften en emoties van het menselijk wezen, ontdek de zintuigen van je lichaam waardoor je kunt ervaren hoe je van het leven op aarde kunt genieten.
De laatste jaren hebben wij veel informatie door jullie heen kunnen zenden op aarde. Er is veel verteld over de afkomst van een groot deel van de mensheid, er is veel gesproken over de problemen die jullie, sterrenkinderen,  ondervinden, er zijn lijsten opgesteld met kenmerken van Nieuwtijdskinderen,   Er is ook een nieuwe cultuur ontstaan van verheerlijking van je afkomst. We zien dat velen van jullie deze informatie gebruiken om het nog zwakke ego op de been te houden of als excuus om je terug te trekken van je oorspronkelijke taak. De taak van je ziel. De taak die je gekozen hebt toen je nog op jouw planeet was. Sommige gebruiken onze informatie om de dualiteit te versterken in plaats van de eenheid te vestigen.
Lieve broeders en zusters,
Brengers van het Licht, herinner je zielscontract. Herinner je ware afkomst en de kleur van je ziel. Herinner je wijsheid en maak nu contact met je hogere Zelf en je ziel. Vlucht niet in de dualiteit. Vlucht niet het duister in. Kom tevoorschijn. Je bent een kind van God, de broeder of zuster van al je medemensen. Er is geen afgescheidenheid tussen de bewoners van de aarde en die van de andere sterren en planeten. Er is alleen verbinding, Eenheid, gelijkwaardigheid. Er is alleen maar Liefde en je bent Liefde. Dat is je leidmotief. Dat is de zin van je komst hier. Kom uit het hokje waar anderen je ingeplaatst hebben: de autist, de ADHD-er, de vreemde vogel, de onaangepaste, het sterrenkind, het kristalkind of het Indigokind. Er zijn geen grenzen, lieverds. Er is alleen maar Liefde en zij is Echt. Zij is het leven zelf. Zij is God en dat ben Jij, en jij, en jij en jij en iedereen om je heen.
Hou op met het indelen in hokjes, groepjes, deeltjes en afgescheidendheid. Spreek in de Wij-vorm, spreek Liefde uit, doe liefdevolle dingen, glimlach naar je medemens, waar die ook van afkomstig mag zijn. Kom tevoorschijn en spreek over je afkomst als dit je taak is. Vertel je ervaringen uit je levens elders, maar doe dit zonder jezelf boven of onder de ander te plaatsten. Herinner je het oorspronkelijke plan van je ziel. Zoek een expressievorm om je ziel te laten spreken. Laat je niet beperken door de maatschappelijke normen en de cultuur. Laat je niet beperken door de educatieve instellingen en de achterhaalde systemen, laat je niet inperken door de bestaande structuren, die vreemde eisen aan je stellen. Ga er niet verdedigend of strijdend tegenin. Daar bereik je niets mee. Spreek de taal van je hart, gebruik je intuïtie en creativiteit om tussen de mazen van de bestaande structuren en wetten je vernieuwende ideeën uit te spreken.
Het is niet belangrijk wat voor werk je doet of welke school je volgt. Zie deze instituten als het toneel waarop je je eigen ziel kan laten spreken en je eigen energie en frequentie kan uitstralen. Als je aan de zijlijn van de samenleving staat, gebruik jouw plaats om vandaaruit je Licht te laten stralen. Als je een hogere positie bekleedt, maak gebruik van je positie om meer licht te laten schijnen in het bolwerk waar je werkzaam bent. Kleine veranderingen leiden uiteindelijk tot een ommekeer.
Zoek gelijkgestemden op. Steek je voelsprieten uit en voel de resonantie, het lied dat een ander zingt. Verbindt je met gelijkgestemden, maar oordeel niet over de rest. Wees de Liefde die je bent. Breng het Licht op aarde, broeders en zusters. We staan voor jullie altijd klaar en we kunnen niet wachten om ons met jullie te verbinden.
Ik ben Michael

Heb je vragen over deze tekst, voel je dan welkom om ze te stellen!
Dat kan via de website www.thechildrenoflove.org.
Michael wordt gechanneld door Katerina Karanika
bewerkt door Petra Maartense (www.happyview.info)


Comment    

zondag 13 juli 2014

Kosmische Newsflash: Transformerende tijden!- Yvonne Weeber

Lieve mensen,
Een supermoon vandaag.
 Ik hoop dat we hem te zien krijgen, maar voelen doen we het zeker! Af en toe lijkt het of we in een roller coaster zitten. Deze volle maan staat samen met Pluto die ons behoorlijk kan confronteren. Heftige emotionele toestanden. Kijk maar naar de WK voetbal. Met het winnen enorme blijdschap en met verlies diepe tranen. Ook lijken de polariteiten enorm uitvergroot te worden, zoals in de Gazastrook en dergelijke. Oer oude onopgeloste conflicten laaien weer op en vragen alle aandacht.
In harmonie
Zo ook in onszelf. Zo binnen, zo buiten, zo buiten, zo binnen. Reageren we vanuit oude pijn en verzet, dan kunnen er grote conflicten ontstaan. Mars is eindelijk uit zijn retrograde stand en loopt weer vooruit. Hij staat samen met de Noordknoop, Vesta en Ceres tegenover Uranus in ram en de Zuidknoop (bevrijding van het oude). Mars in weegschaal maakt dat Mars, de god van de oorlog, wat milder gestemd en in deze samenstand met de Noordknoop en vraagt het om andere oplossingen te vinden gebaseerd op gelijkwaardigheid. Zeker met de vrouwelijke astroïden Vesta en Ceres erbij die de situatie in harmonie op willen lossen en die vragen om jezelf trouw te blijven. Wanneer we in ons gelijk willen blijven dan worden de conflicten alleen maar groter. Als het goed is heb je de afgelopen periode je innerlijk werk gedaan en kunnen we ons afvragen, wil ik geluk of gelijk? Wat is wijsheid, hoe kan ik de situatie anders oplossen. Met Venus in en Mercurius het communicatieve teken Tweeling wil er echt gepraat worden en de situatie in harmonie en op een volwassen manier oplossen.
Evenwicht geven en nemen.
Wellicht ervaar je ook dat de conflicten gaan over Geven en Nemen. Is het allemaal in evenwicht? Klopt het voor je gevoel? Of investeer je meer dan je terug krijgt? En hoe geef je? Wil je er nog iets voor terug hebben of geef je vanuit jezelf? Kun je wel ontvangen wat je krijgt? Tijd om balans op te maken en ook om grenzen te stellen. Wel op een liefdevolle manier. De zon in Kreeft activeert een groot vierkant met Pluto, Uranus en Mars. Dit kan behoorlijke spanning opleveren. Ga met je aandacht naar binnen en onderzoek je eigen schaduwkanten waar het licht op wil vallen. Er is ook een vlieger patroon met de Zon en de Maan sextiel Saturnus en Cheiron. Het is een prachtig moment om dit soort conflicten te helen. Het vraagt ons om onze werkelijke waarden te onderzoeken en om volwassen te worden. Evenwicht van mannelijke en vrouwelijke energie binnen in onszelf. De vrouwelijke gevoelskant en intuitie kan de mannelijke kant ondersteunen om vanuit wijsheid te reageren. 
Transformatie


Transformatie betekend niet alleen maar dingen op een andere manier doen, maar om echt los te laten zodat je echt vrij bent om nieuwe stappen te zetten. Wat ik merk in mijn opstellingen werk is dat er heel veel oude, overerfde familiestukken omhoog komen die gezien en opgelost willen worden. Het zijn vaak dingen die we ons beperken en wat we niet kunnen weten. Zoals we kunnen zien in de Gaza strook b.v. en in het hele midden oosten, dat zijn conflicten die al vele generaties spelen. Zo ook in onszelf. Zit je met bepaalde problematiek waar je maar geen grip op krijgt dan heb je grote kans dat er nog iets in jouw familiesysteem gezien wil worden. Daar zou je een familieopstelling over kunnen doen. Het mooie daarvan is dat je het niet alleen voor jezelf oplost, maar ook voor de generaties voor jou, zodat deze vrede kunnen ervaren, en voor de toekomstige generaties. Dan kan het echt los gelaten worden!
Innerlijke ommekeer
Ondanks alle hectiek die er in de wereld en die er misschien in je omgeving en in jezelf plaats vind, kun je ook een gevoel ervaren van een grote ommekeer. Diep van binnen voelen we dat er grote veranderingen komen. Juist omdat we de vorm aan het loslaten zijn en onze richting qua werk en relaties aan het veranderen is. We gaan anders om met situaties, we gaan steeds meer luisteren naar ons innerlijk weten. We volgen steeds meer ons innerlijk kompas zodat ons werk ook een andere richting op gaat. Langzaam komen we aan op onze bestemming. Ook al weten we nog steeds niet precies wat dat is. Of waar, of met wie.. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. We komen steeds dieper in onze eigen aarding en dat is onze bestemming. Blijf in de afstemming met wie werkelijk bent in harmonie met dat wat er is in het hier en nu. Dan zal je geen last hebben van de hectische energieën en kun je gewoon je ding doen.
Syncroniteit
Je zult steeds meer merken dat wanneer je iets denkt dat dat ook gebeurd. Wanneer op een bepaalde manier aan iemand denken zien we ook die reactie die we bedacht hadden. B.v. ohh die zal wel negatief reageren op deze situatie, dan gebeurd dat ook. Wanneer we denken aan een positieve reactie gebeurd dat. We krijgen het een beetje in de vingers om anders te gaan denken en zien nu werkelijk dat onze gedachten in de buitenwereld vorm krijgen. Als we een intentie neer zetten bijvoorbeeld ik wil graag zo’n baantje vergeet dan niet om alles erbij te vermelden. B.v. met leuke collega’s, dichtbij, inspirerend enz. langzamerhand leren we de scheppingskrachten beetje bij beetje kennen en te hanteren.
Van de week las ik een stuk op een wetenschappelijke site dat het nu wetenschappelijk bewezen is dat het magnetische veld van de aarde aan het verschuiven is en dat er waarschijnlijk een poolshift gaat plaats vinden. Hoe en wanneer dat kunnen ze niet zeggen. Zo’n poolshift is wel vaker voor gekomen maar ook heel bijzonder. Het bijzondere is, dat vorig jaar de polen van de Zon verwisseld zijn, en die van Jupiter en Saturnus. Dat brengt natuurlijk enorme veranderingen met zich mee. Niet alleen buiten ons dus, maar ook binnen in onszelf. Enorme transformerende tijden dus! Geniet ervan! Laat los met liefde en dankbaarheid zodat je zaadjes kan planten voor een vredevolle toekomst.
Heb het goed! Lieve groeten,
Yvonne Weeber


Comment    

Hoogbewust: houden van jezelf- Maaike Kruijsen

Houden van jezelf is een belangrijke basis om te gaan worden wie jij werkelijk bent. Dit betekent wanneer je hooggevoelig bent onder andere dat je je niet meer klakkeloos aanpast aan een ander, duidelijk aangeeft wat jij belangrijk vindt en je grenzen stelt. Veel mensen worstelen hiermee en dat is niet gek in een wereld van dualiteit. Ze zitten vaak of aan de ene kant en denken vooral aan zichzelf, of aan de andere kant en offeren zichzelf voornamelijk op. In beide gevallen houd je niet van jezelf, want van jezelf houden betekent dat je de ruimte neemt die voor jou bedoeld is. Niet meer en niet minder!
Er zijn een aantal factoren die hierbij meespelen:
Dienstbaarheid 

Hooggevoelige mensen zijn van nature vaak zó dienstbaar ingesteld dat ze zichzelf nogal eens vergeten. Daar kunnen een aantal redemem aan ten grondslag liggen. Mensen die in hun jeugd niet kregen waar ze behoefte aan hadden kunnen geneigd zijn dat te overcompenseren door nog meer voor anderen te zorgen. Een andere reden kan bijvoorbeeld zijn dat je graag aardig gevonden wilt worden.
Gewenning
Wanneer je gewend bent jezelf opzij te zetten, vaak al vanuit je jeugd, kan het lastig zijn je te realiseren dat je dat doet en dat het ook anders kan. Het is dan voor jou heel normaal; voor jezelf opkomen lijkt dan een vreemd idee.Je voelt je misschien egoïstisch, zeker als mensen in je omgeving zich ertegen verzetten als je een poging waagt om voor jezelf te kiezen (zij zijn immers ook gewend aan jouw opofferende gedrag).
Tegenreactie
Een reactie op het andere uiterste, alleen aan jezelf denken ten koste van het anderen, kan daarbij ook maken dat je je nóg meer dienstbaar opstelt ten koste van jezelf.
Maatschappelijke normen en waarden
Mensen die zichzelf aan de kant schuiven worden vaak opgehemeld en een held of engel genoemd. Jezelf opzij zetten voor een ander wordt hiermee in de samenleving beloond.

Houden van jezelf


Houden van jezelf wil zeggen dat je handelt vanuit zelfliefde. Hoe meer je dit doet, hoe prettiger dit voor jezelf en je omgeving zal zijn. De band met jezelf is immers de basis voor het contact met wie dan ook in je omgeving. Een duurzame relatie met een partner, je familie, vrienden, collega’s enzovoorts start met een duurzame relatie met jezelf. Duidelijk waar nodig, licht en speels waar mogelijk. Je bent vrij om te gaan en staan waar jij wilt en je gaat alleen op uitnodigingen of vragen in wanneer dit bij jou past. Niet iedereen zal het hier zomaar mee eens zijn, maar zij die er echt voor jou zijn zullen je alleen maar toejuichen. De wegen met diegenen die jou niet accepteren voor wie je bent zullen uiteindelijk scheiden of een andere invulling krijgen en je zult mensen aantrekken die werkelijk bij je passen.
     
   

12  manieren om van jezelf te houden:


1. Sta regelmatig stil bij wat jou vreugde en voldoening schenkt en maak regelmatig tijd om daar iets mee te DOEN!
2. Loop elke dag even naar de spiegel, kijk jezelf aan en zeg: 'ik hou van je'.
3. Maak eens een lijstje van de dingen waar je goed in bent en lees dit elke dag even door.
4. Schrijf ook op waar je tekortkomingen liggen en omarm deze. Weet dat iedereen zijn of haar tekortkomingen heeft en deze je kansen brengen om jezelf te ontwikkelen.
5. Zit je nog iets dwars uit het verleden? Doe wat nodig is om dit op te ruimen in jezelf en/of een plek te geven zodat je met een schone lei in het leven staat.
6. Zeg eerlijk wat je ergens bij voelt. Neem hierbij niet de ander (en zijn/haar eventuele reactie) maar jezelf als uitgangspunt. Het gaat immers over jou en je mag er zijn zoals je bent.
7. NEE zeggen mag! Ook hier geldt weer de eerlijkheid naar jezelf. Wil je dit echt met heel je hart of doe je het om een ander te plezieren? Vuistregel is dat wanneer je JA zegt, je de ruimte voelt  om er NEE op te zeggen.
8. STOP met jezelf te bekritiseren voor wat je ‘fout’ doet. Goed en fout bestaan alleen tussen onze oren. Er is alleen ervaring. Werkt het niet zoals je wilt? Maak dan een andere keuze.
9. Alles is perfect zoals het is. Soms denken we dat we graag een bepaalde kant op willen, maar heb je op diepere lagen met jezelf zogenaamde zielsafspraken gemaakt voor bepaalde ervaringen. Accepteer alles wat komt en bekijk in het moment hoe je hier het beste mee om kunt gaan.
10. Jij bent uniek en perfect zoals je bent. Vergelijk je niet met anderen, want dat is onmogelijk. Wees te allen tijde en waar je ook bent jezelf.
11. Wat je aandacht geeft groeit. Zorg dus dat je jezelf liefdevol en zacht benaderd en geef jezelf regelmatig een schouderklopje.
12. Werk niet fulltime aan jezelf. Mensen en in het bijzonder de reflecterende hooggevoelige mensen willen zich graag ontwikkelen. Dat is onze natuur en alle ervaringen brengen ons verdieping die ons innerlijke leven rijker maken. Ook de momenten dat we er even niet bewust mee bezig zijn en gewoon genieten van het leven zoals het is. Alles voor je ontwikkeling dient zich vanzelf aan. Zit je midden in een hectische tijd? Neem er dan geregeld op jouw manier pauze van en ontspan!  

Over Maaike Kruijsen

Gefascineerd, onderzoekend en betrokken
Mijn naam is Maaike Kruijsen.
Het is mijn passie (jong) volwassen hooggevoelige mensen te begeleiden: van hooggevoelig naar hoogbewust.
Dit doe ik door middel van coachinghealing en/of tarot.
Maaike’s website : Sofia Anima.nl  en Facebook

Comment    

Frequentie verhogingen- Esther Buijs

Er zijn momenteel veel mensen die schommelen tussen hogere en aardse frequenties. Sommige zijn het zich niet en sommige zijn het zich wel bewust. Wanneer je je de laatste tijd heel erg moe hebt gevoelt, om onverklaarbare redenen, kan het zomaar zo zijn dat je lichaam probeert te wennen aan de hogere frequenties.
door Esther Buijs 


Zelf merkte ik het ook,  ik kon zelfs een aantal weken niet hardlopen, wat ik normaal gezien altijd, al bijna 4 jaar lang, twee keer per week doe. Waarom dat niet lukte? Hardlopen brengt me heel erg naar de aardse frequentie. Dat is o.a. een reden waarom ik hardloop! Om goed te aarden. Maar het was gewoon even nodig om naar de hogere frequenties te gaan. Dat moest mijn lichaam blijkbaar ook verwerken en daarom zo’n enorme vermoeidheid.
Ik weet zeker dat er velen met mij deze energieverandering hebben gevoelt. Wel of niet bewust.
Het voelt voor mij als een aansturing vanuit de Engelen. Alsof zij de aarde instralen en de mensen die er klaar voor zijn, gaan vanzelf mee in de andere frequentie. Ik heb mij de laatste paar maanden enorm ‘gedragen’ gevoelt. Het enige wat ik kon doen was mij overgeven aan de energie van het nu en het vertrouwen. Alhoewel er redelijk veel met mij en met geliefden om mij heen gebeurde. Vooral verwarrende en emotionele zaken. Die moeheid was natuurlijk mijn eigen weerstand voor verandering en de verhoging van frequentie welke mijn lichaam moest verwerken.

Het is een voorbereiding op wat er komen gaat. Vooral de verandering van frequentie van de aarde. Er zijn veel mensen die in de frequentie van de aarde blijven, die zullen later naar de hogere frequentie gaan. Dat geeft niks hoor. Zij hebben nog wat ‘aardse’ dingen te leren. Niemand is meer of minder, beter of slechter. Er is alleen verschil in frequentie. Er zullen mensen overlijden, voor je gevoel ‘meer dan normaal’. Mensen die dit jaar, komende anderhalf jaar komen te overlijden, vooral jonge mensen, komen terug op een later tijdstip. Wanneer de aarde in een hogere frequentie is. Zij hebben nu de verandering meegemaakt, zij hebben het gevoelt, om het over een hele tijd te herkennen in hun lijf zodat zij voorbereid zijn. En vervolgens anderen mee kunnen nemen in de energie. Het is een mooie taak voor ze, die ligt te wachten, het is over een paar100 of paar1000 jaar, ik kan dat niet zien. Er zijn dan veel minder mensen dan nu op aarde. Ook dan is het nodig dat er een energie-frequentie verandering plaatsvindt. Het gaat dan weer om een verhoging van frequentie.  Vooral jonge mensen die nu en komende 1,5 jaar overlijden gaan dat doen. Een voorbestemd iets. Laat dat een troost voor je zijn.
Mensen die nu heel erg moe zijn, krijgen het advies om veel water te drinken en elke keer bewust verbinding te maken met je hart. Afstemmen op je harts-energie doe je als volgt; leg je handen op je hart, denk aan je hart, concentreer je op je hart, denk aan een liefdevolle herinnering, denk aan de mensen die je liefhebt, voel die harts-energie, stem je daar bewust op af. Daar help je jezelf mee, om gemakkelijker door het proces heen te komen. Doe dat dagelijks, de komende weken tot september/oktober. Vanaf sept/okt zal er weer wat veranderen in de energie, het gaat nu nog rustig aan stap voor stap. In sept/okt komt er een omslag, het gaat dan ineens met een sprong. Je helpt jezelf die sprong te kunnen maken door afgestemd te zijn op je harts-energie. Daarom vanaf nu dagelijks doen!  …Sommige mensen zullen terugvallen in frequentie, omdat het te hoog is, en gaan de frequentie iets lager pakken/beleven, sommige gaan mee met de sprong. Het is een frequentie sprong. In maart 2015 heb je nog zo’n sprong.  Maart 2015.. ik weet niet wat er dan is, maar elke keer komt deze datum in mij op. We zullen zien.
Je mag kiezen; het is je eigen keuze of je meegaat. 
Het is geen moeten, het is geen kwestie van leven of dood, het is alleen van betekenis in je leven, dat er bepaalde deuren open gaan op een ander level. Het is jouw keuze op welk level de deuren open gaan. Je kan het zien als een flatgebouw. Op elke etage kan er een deur geopend worden naar een verbinding met een volgende stap in je leven. Die verbinding ziet eruit als een touwbrug, zo’n touwbrug, die over een ravijn hangt, in de jungle.  Het is een flatgebouw van misschien wel 20 etages, je kan kiezen of je de deur opent naar de touwbrug op de 1e of op de 20e etage en de etages welke daar tussen liggen! Elke touwbrug zal je naar een bestemming aan de overkant brengen, naar de volgende stap in je leven. Het verschil in etage is het verschil in level, de energie-frequentie. Bedenk dat de onderste etage, de lagere frequentie wat meer in de mist, het donker, vocht en kou zal zijn en de bovenste etage meer in de zon, warmte en licht zal zijn. De etage/frequentie welke jij kiest zal bepalen welke mensen je onderweg tegenkomt op je brug, die met je mee lopen, wat uiteindelijk altijd gevolgen heeft voor je toekomst…
Je komt sowieso op de volgende bestemming. Weer een flatgebouw waar je kan weer kiezen welke stap en vanuit welke frequentie. De hogere frequentie is de frequentie van het licht en de liefde, het is jouw keuze of je dat doet, telkens weer. Het is aan jou of je je leven vanuit licht en liefde wil leven of vanuit schaduw en mist. Deze tijd van frequentie veranderingen, de snelle verhogingen, kunnen je een enorme lift geven. Je weet nu hoe je daarin mee  kan gaan.
Stem je vaker af op je hart en de Engelen, de liefde en het licht. Wanneer je afstemt op deze hogere frequentie, stuur dan de liefde en het licht naar de mensen om je heen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Stuur ook je liefde en licht naar de landen waar mensen verre van liefde en licht zijn. Stuur het zonder oordeel, zonder gedachten, zonder wensen, zonder hoe jij het zou doen, zonder advies, stuur alleen liefde en licht. Het zal op de juiste manier aankomen zoals het daar kan zijn, zoals het daar ontvangen kan worden. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer mensen liefde en licht kunnen ontvangen en hoe meer we met de aarde kunnen groeien naar een hogere frequentie. De frequentie van liefde en licht.
Ik wens je een leven met veel liefde en licht!

Liefs, Esther Buijs

Comment