zondag 24 augustus 2014

Welkom in de ‘etiketten’-klas – De kritische blik van een leerkracht

9 jaar ben ik nu leerkracht in het basisonderwijs. In die jaren heb ik in veel scholen en klassen les gegeven. Ik heb honderden leerlingen leren kennen en mogen ‘onderwijzen'. In die tijd ben ik tot een zekere vaststelling gekomen waar ik toch mijn bedenkingen bij heb.
Helemaal vrij van verwachtingen stapte ik telkens de eerste dag mijn nieuwe klas binnen. Na 5 minuten “update” wist ik welke kinderen er in die klas ‘ambetant', ‘moeilijk',' stout', ‘zwak' enz. waren. De één had ADHD, de ander kenmerken van autisme, nog een ander had leesmoeilijkheden en nog een hele serie etiketten werden toebedeeld. Om iedereen een etiket te geven, had je nog de ‘normale'. ‘Ok tot zover deze informatie', dacht ik dan. Maar wat deze kinderen wel kunnen of welke positieve kenmerken ze hebben, moest ik maar zelf ontdekken.
Uit gesprekken met vele collega's leerkrachten, bleek dat er in elke klas wel een overgroot deel kinderen ‘anders' waren. Ik gebruik anders, want inderdaad, de kinderen van deze laatste generatie zijn anders. Is dat niet normaal? Onze samenleving is anders, onze ouders en grootouders zijn anders. Dat ze anders zijn, maakt hen niet abnormaal toch?
Ik stel me eerder de vraag wat is ‘normaal' en wie bepaalt deze norm?
Als we rond ons kijken, merken we dat iedereen anders is. Iedereen is uniek, als volwassenen beseffen we dat en willen we als unieke persoon aanvaard worden. Waarom gaat dit niet op voor kinderen? Wie of wat bepaalt dat een kind anders is? Als ze niet binnen een bepaald kader passen, zijn ze ‘anders' en krijgen ze een etiket.

Ons onderwijssysteem en vaak manier van opvoeden zit vast aan vroeger. Oudere leerkrachten houden zich vast aan ‘de tijd van toen', hoewel technische innovatie net nog binnen hun element past, houdt het daar vaak ook op. Geen verwijt naar ouders, want als ouder kijk je terug op je eigen opvoeding om je kind op te voeden. Maar de tijd waarop zij klein waren, is helemaal anders dan nu. Alles is geëvolueerd, zo moet ook onderwijs en opvoeding mee-evolueren met z'n tijd.
Toen ik in de lagere school zat, was er nog geen sprake van ADHD, autisme, ADD enz. Je had er wel die soms kattenkwaad uithaalden of die wat meer moeite hadden om leerstof op zich te nemen. Etiketten werden toen nauwelijks uitgedeeld.
Tijdens mijn lerarenopleiding was er hiervan al sprake, maar sinds ik in het werkveld sta, lijkt er een serieuze booming. Een etiket meer of min, zo goed als elk kind “mankeert” iets, laten we een zorgdossier opstellen én zoveel mogelijk testen ondergaan om uit te spitten wat het kind mankeert. Na een tijd, is het kind geen persoon meer, maar een onderzoeksobject. Al in de kleuterklas worden kinderen geobserveerd en het geringste afwijkend gedrag wordt gemeld als ‘probleem'.
Als we eerlijk zijn, voelen wij ons elke dag even lekker in ons vel?
Komen wij soms niet eens anders uit de hoek?
Hebben we geen verborgen kanten waarmee we anderen de wenkbrauwen laten fronsen?
Als wijeens ‘anders' dan ‘normaal' doen, moeten we onmiddellijk een stempel krijgen?
Kinderen zijn net zoals volwassenen enig en gevoelig. Gezien de toename aan prikkels en input uit de omgeving, zijn de kinderen vandaag allemaal gevoeliger.
Kunnen kinderen niet eens een mindere dag of periode hebben? Is het niet normaal dat ze dan anders doen?
Onterecht gaan we ervan uit dat kinderen geen stress hebben, geen moeilijkheden hebben. Het zijn toch ‘maar' kinderen?
Jammer genoeg hebben kinderen veel meer te lijden dan we vermoeden. Kinderen zijn zo gevoelig en nemen emoties van anderen waar. Ik stond in een eerste leerjaar en daags na een relatiebreuk was het een gewone werkdag. Hoe sterk ik me ook probeerde te houden, wist een leerling van me precies wat ik voelde. Ik hoor hem nog zeggen: ‘juf, je ziet er erg verdrietig uit'. Daar stond hij met z'n kleine gestalte en blauwe ogen die dwars door me heen keken. Op die dag werd ik me bewust van het feit, dat mijn emoties mee de klassfeer bepaalden. Hoewel de kinderen niet wisten wat er aan de hand was, voelden ze mijn verdriet en was de sfeer die dag somber.
Ook wanneer thuis dingen gebeurd zijn, heeft deze invloed op kinderen. Of ze er direct bij betrokken zijn of niet, maakt niet zoveel uit. Ze voelen de sfeer aan van een ruzie tussen ouders, de zorgen die ouders hebben, verwachtingen naar het kind toe of uit de rest van hun omgeving. Kinderen zijn net als een spons die dit allemaal absorberen. Omdat kinderen alles anders waarnemen dan ons, kunnen ze de dingen niet plaatsen. Wij hebben er vaak al moeite mee, laat staan dat kinderen dit moeiteloos kunnen.
Net op die momenten dat het hen overstijgt, nemen we gedragsveranderingen waar. Het ene kind trekt zich terug, het andere wordt verbaal of fysiek agressief, kinderen die huilen zonder directe aanleiding, plotse leerproblemen enz. Dit is hun manier om te zeggen ‘help me', ‘luister naar me, er is iets'.
Vanuit de het idee dat kinderen geen stress of spanningen kunnen hebben, worden ze niet gehoord, maar beoordeeld als ‘anders'. Laat nog een hele serie testen en observaties voorbijgaan en we hebben de ‘juiste' diagnose.
Als leerkracht is het voor mij altijd moeilijk geweest om die diagnoses te bepalen en aanvaarden. Natuurlijk liet ik dit niet blijken aan de directie, ik wou tonen dat ik een goede leerkracht was. In de veilige omgeving van mijn  klasmuren gooide ik die diagnoses overboord. Ik zag elk kind als een uniek wezen, met talenten. 

 Zoals het tussen volwassenen niet met iedereen klikt, is dat bij kinderen ook en zo ook tussen leerkrachten en kinderen. Ik ga niet verkondigen dat met elk kind evengoed overweg kon. Toch viel het me op dat vaak die gepresenteerde als ‘ ambetant' de kinderen waren met wie ik zeer goed overweg kon. Gewoon door de manier waarop ik hen behandelde, respectvol en openhartig.
Ik herinner me nog goed een oudercontact in het zesde leerjaar. Er zat een moeder bij me wiens zoon ‘de ambetante van de klas, de rebel van de school was'. Heel dankbaar zei ze me:” je bent de eerste leerkracht in al die jaren die overweg kan met m'n zoon'. Ik vond dat een heel mooi compliment. Nu jaren later is die “rebel” succesvol begonnen aan de hogeschool en een geweldige pianist. Ik geef toe dat ik daar heel trots op ben.
Heel vaak, vooral als ze in de middelbare school zitten, krijg ik vriendschapsverzoeken van oud-leerlingen op facebook. Ik vind het altijd fijn om te weten hoe het met hen gaat en welke richting ze in het leven uitgaan. Het is leuk om te horen dat ze soms nog bezig zijn over hun juf van toen. Sommigen komen spontaan met me praten, vragen me iets en enkelen storten zelfs hun hart uit. Nu ze in de pubertijd zitten gaat het vaak over vriendjes/vriendinnetjes, over school en soms over thuis. Ik laat ze vertellen, ik lees hun verhaal en stel soms een vraag. Als ze me vragen wat ze moeten doen, stel ik hen onmiddellijk de vraag: wat wil jij in deze situatie? Het is niet aan mij om te zeggen wat ze moeten doen, soms geef ik ze wat wijze raad mee, daar doen ze mee wat ze willen. Wat later gaat het chatvenster terug open om te zeggen dat ik bedankt was om te luisteren, dat ze dit echt nodig hadden om eens hun verhaal kwijt te kunnen aan een volwassene.
Kinderen, groot of klein, vragen om gehoord te worden, net zoals wij gehoord willen worden als er iets is waardoor we niet goed in ons vel zitten. Zo ook al die kinderen met een etiket. Net op het moment dat ze willen gehoord worden en dit uiten via gedragsveranderingen, schieten we als volwassenen vaak tekort. We horen ze niet aan, we gaan ze onderzoeken ...
Het kind heeft daar niets aan, integendeel, het probleem wordt dan nog erger. Ik ken een jongen die zei: “ze zeggen dat ik ADHD heb, dan zal ik me ook maar zo gedragen”, wat later stonden de ouders voor me omdat ze met hun kind geen weg konden thuis. Een bezoek bij de arts en psycholoog stond al gepland om de dosis rilatine te verhogen en in hun hand een observatiefiche die ik moest invullen. In de klas kon ik niets op die jongen aanmerken, behalve dat hij stiller was dan normaal. Na een gesprek met hem, kwam uit dat hij ondervond dat sinds de diagnose ADHD, z'n ouders hem anders behandelden dan voorheen, dus hij dacht als ik ADHD heb, gedraag ik me ook maar zo. Z'n eerdere gedragsveranderingen bleken een gevolg te zijn van volgens de jongen een oneerlijke behandeling tussen hem en z'n broer. Zijn broer was zeer intelligent, behaalde hoge scores, was nog eens zeer sportief en daarin ook succesvol. Hijzelf was niet zo intelligent, maar wel zeer handig en creatief. Helaas werden zijn successen niet beloond of geapprecieerd, thans niet met dezelfde ondertoon als z'n broer. Als leerkracht was het niet gemakkelijk om dit naar de ouders over te brengen. Ik weet dat ze direct een schuldgevoel zouden krijgen omdat ze tekort gedaan hadden. Ik verwijt ze niets, ze waren er zich niet bewust van. Nu zie ik die ouders soms nog eens in de omgeving en keer op keer danken ze me voor wat ik gedaan had met hun zoon. Ondanks z'n ADHD (door neuroloog vastgesteld) was hij een rustiger en vrolijker kind geworden. Nee toveren kan ik niet, al zou ik net zoals Herman Van Veen dat wel willen kunnen. Luisteren was de sleutel, meer heb ik niet gedaan.
Het komt erop neer dat wanneer we signalen van een kind opvangen deze moeten beluisteren.
Er zijn geen probleemkinderen, er zijn wel kinderen met een probleem geuit in probleemgedrag. Dit probleemgedrag komt niet uit het niets. Wanneer probleemgedrag gesignaleerd wordt, worden allerlei mensen samengeroepen: ouders, leerkrachten, directie, clb. Dit om te overleggen wat er is en wat er gedaan kan worden. Dé belangrijkste persoon in het verhaal wordt vaak vergeten: het kind die via z'n probleemgedrag vraagt om gehoord te worden. Wanneer het probleemgedrag een etiket krijgt, is de volgende stap: “hoe lossen we dit probleem op of kunnen we het onder controle houden?”. Neem ADHD bijvoorbeeld, dat is het probleem dus rilatine is “dé oplossing” voor het probleem.
Een kind onder chemische pillen stoppen is helemaal niet “dé oplossing”. Integendeel, de oorzaak van het probleemgedrag blijft aanwezig en je drogeert het kind tot een passief wezen. Kinderen zijn van nature expressief, ze exploreren de omgeving en zijn enthousiast. Wat is daar mis mee? Kunnen wij als volwassenen uren stilzitten of zwijgen tijdens een vergadering? Ik herinner me personeelsvergaderingen waarin de directeur meermaals moest vragen om te zwijgen zodat men kon beginnen. Als wij, volwassenen het niet kunnen, wie zijn wij om te verlangen dat de kinderen in volle bloei en groei dat wel kunnen? Nu terug naar ‘het pilletje' als oplossing voor het probleem. Zoals ik al zei wordt de oorspronkelijke oorzaak niet aangepakt, deze blijft sluimeren en het kind beïnvloeden. Tevens creëer je nog een probleem bij: je maakt een passief en gedrogeerd kind, een kind dat geblokt wordt in zijn natuurlijke ontwikkeling. Als ik mag kiezen heb ik liever een levendige groep kinderen rondom me, dan een groep gedrogeerde zombies die helemaal niet genieten van het kind-zijn.
Het is belangrijk dat we leren naar kinderen luisteren, actief luisteren. Dat we hen een veilig gevoel geven. Zo veilig dat ze genoeg vertrouwen in ons hebben én zelfvertrouwen om over hun dieper liggend probleem te praten. Omdat ze vanuit de opvoeding geleerd worden dat je én flink én sterk én goed én competitief enz. moet zijn, durven ze vaak niet hun zwakke kant tonen. Want in deze maatschappij is je zwakke kant tonen ‘not done', je krijgt het etiket van loser, sukkel, mietje.
In mijn ogen is een krachtige persoon iemand die zichzelf toont in alle sterke én zwakke kanten, iemand die zichzelf laat zien.

Wanneer kinderen ervaren dat we luisteren (zonder ons te willen moeien), geven ze zich bloot, durven ze hun zwakke kant tonen. Uiten ze hun zorgen. De meeste beseffen dat hun probleemgedrag niet bij hen hoort, maar dat het voortkomt uit de vraag om gehoord te worden. Als we in staat zijn actief te luisteren, ontdekken we het ware probleem, de ware zorg van het kind. Dat wat om hulp vraagt, als we daar samen met het kind aan werken, dan bereik je heel veel. Het is voor leerkrachten, ouders en anderen die met kinderen werken van belang om met andere ogen naar kinderen en problemen te kijken. Niet langer het probleemgedrag zien als probleem, maar dieper gaan. Wat is de oorzaak van dit gedrag? Oplossingen dienen zich niet langer op het gedrag, maar de dieperliggende oorzaak. Ga als volwassene eens na bij jezelf. Als jij je niet goed voelt omdat er iets is in je leven waarbij je je niet goed voelt. Kan jij je dan helemaal geven? Snauw je dan niet eens iemand af? Sommigen vluchten in drank of drugs. Wel zo ook gaan kinderen reageren als ze zichzelf niet kunnen uiten, ze zoeken wegen om maar niet aan de oorzaak van hun probleem/pijn te moeten denken.
Ik hoop voor alle kinderen, dat diegenen die voor hen zorgen hen behandelen zoals zij het verdienen. De kinderen van nu, zijn de toekomst van later. Verknoei ze niet.
Lies Vanloo,
Onderwijzer & kindercoach
* clb = centrum voor leerling begeleiding
Over de Auteur:
Ik ben Lies Vanloo, 
wonende aan de kust nabij Brugge.
Al op jonge leeftijd wist ik dat ik met kinderen aan de slag wou. De basis hiervoor werd gelegd toen ik als jongere werkte op de speelpleinwerking. Het was evident dat ik na mijn middelbare studies de lerarenopleiding volgde.
Sinds 2005 werk ik als leerkracht in het basisonderwijs. Voorbije jaren heb ik heel wat kinderen mogen leren kennen in het gewoon en buitengewoon onderwijs. Als startende leerkracht had ik weinig voeling met het buitengewoon onderwijs. Tot ik enkele jaren terug de kans kreeg om een tijd te werken met kinderen met leer-, emotionele en gedragsproblemen. Naast het lesgeven gaat er heel wat tijd in het begeleiden van de kinderen op sociaal-emotioneel vlak.
Ik ben me gaan verdiepen in de verschillende problematieken van de kinderen en het gevoel om die kinderen te helpen groeide. Ondertussen heb ik een opleiding als kindercoach gevolgd en heb ik mijn eigen praktijk Allez Kidz.
Persoonlijke website: www.allezkidz.be
Comment    

zondag 17 augustus 2014

The Original Multidimensional Human and The Current

What was once a radical movement has changed the way people look at the world. Quantum Physics amazed the world with its discoveries about the holographic nature of reality, however, these discoveries only touch the tip of the iceberg in terms of the universal and inter-dimensional physics. We now know that at the quantum level everything is simply energy vibrating at a certain frequency to create matter, but the rate in which energy vibrates can exponentially get higher, so where is the matter that vibrates above the visible light spectrum that our eyes can see?

Consciousness can now be understood as the product of energetic vibration and not merely the undefined fluke created by the illusive something. With this view of reality emotion and thought can finally be understood in a linear way as energy vibrating at a higher frequency to create more subtle consciousness.

Sound harmonics can be used to understand the nature of frequency vibration, and how harmony can be achieved with this conscious play. With this perspective, one can wonder how the manipulation of frequency can be actualized not only in music but in creation of a reality, which we now know we are at least a fundamental part of.

In fact, this viewpoint can uncover the truth in many dogmatic belief systems shrouded in mystery.
Religion and the externalization of a God who oversees and judges, injecting fear into society, really does not fit the nature of harmonics in which true God-Like, benevolent thoughts and creations can be found and the study of energetic harmony. The essence of consciousness and its identical nature in all beings, combined with the discovery that thought directly alters the holographic reality presented, and actually creates it, points to one conclusion; We are God. God is within, we are all one being creating and experiencing a world with individuated consciousness, evidently designed in its geometries and mathematics which reflect this. Our bodies of awareness created in such a way for a system of sentience to be actualized in a world of illusion. We are not separate, yet this is how our choices project us here and now, playing the game and studying the experiment that is humanity and its Earth. So what is the full extent of this system that we create? Why are we just discovering this now? And how can we enlighten those still unaware and unconscious? How can we heal?

The Human System that we create can now be understood in a different way, and "filling in the blanks", the anomalies, answering the unanswered questions in its biology with the discovery of multidimensional consciousness.

Imagine something in your minds-eye. You are creating and you are experiencing this reality. This is similarly true in physical reality, just there is a lower vibration with dense physical matter making conscious change less obvious, as thought manifests with a time delay, making choice the creation tool which defines the future.

Pure consciousness, being God, being us in individuation, Source, the "I AM" presence can be analysed with quantum physics.

Partiki are standing wave points, or units of conscious energy which flash on and off billions of times a second into a morphogenetic field, a form holding blueprint. These Partiki behave similar to the way pixels on your computer screen flash on and off to create an image.
Partiki are like Life-Pixels! They are responsible for every-thing. The flashing on uses the Divine Masculine energy (Man-A) and the flashing off uses the Divine Feminine energy (Eir-A). The "Holy-Spirit" or still-point is called "The Void" which is the un-individuated, un-manifest, Divine Love Source Energy (Man-U) that creates and flows through all things. This is the energy that individuates to create these two polarized currents. These Partiki make up sub atomic particles, which make up atoms, which make up molecules, which make up cells, to create the body.

The SAME process is used to manifest the mind, the emotions and every-thing ever created.
Thought formation at the quantum level is a Scalar Wave Program; which is the programmed sequence in which partiki are to flash on and off, creating specific vibratory particles which build the "thing"

The Human body, as a designed thought formation, manifests as a result of scalar wave programs- "Energetic blueprints" which create a DNA Template, which is shown physically as the manifest DNA -the "chemical blueprint" for your physicality.

Roughly 2% of the manifest DNA encodes the necessary information for the creation of a physical form as this DNA codes for proteins. This means that only 2% of the DNA within the nucleus of a cell creates RNA patterns for Ribosomes to then build Amino acids into Proteins, for the creation of the physical form. The other 98% of this DNA has been labeled "Junk" DNA by scientists, as it lies dormant for most Humans, and does not perform an apparent function. This DNA has a function! It is called Intron DNA and is responsible for the evolution of the Human within the life-time. The inactivity of this DNA for most humans means that instead of getting more healthy throughout the life-time and accreting light into the morphogentic field, raising the frequency and ascending in consciousness, the Human deteriorates and physical Death is experienced.

To understand the way in which Humans are supposed to evolve in the lifetime, the multidimensional nature of reality must be uncovered.

As Partiki flash on and off to create Particles, the pulsation rhythms of particles increase to create higher frequency vibrations. 15 frequency bands are created, with magnetic repulsion zones to separate them, which behave like void spaces in between dimensions. In doing this a 15 dimensional Time Matrix is created.

This consists of 5 Harmonic universes (HU)

1 HU incorporates 3 dimensions/energetic frequency bands in which energy is vibrating to create a particular conscious design. The frequency vibration of the energy rises with the dimensional scale; the lower the frequency the higher the density of matter.

In Dimension 1, the Physical body is created. This is so, as the frequencies of physicality are all contained within the first dimensional frequency band. Dimension 2 holds the emotional body and dimension 3 contains the mental body of awareness. These 3 Dimensions of consciousness make up the first Harmonic Universe incorporating the Incarnate Identity. The Mind is 3 Dimensional, and therefore reality here is perceived in 3D. The DNA Template is the blueprint for all dimensional creations as it is the template to your multidimensional anatomy just as the chemical DNA is the template to your physical.

The original intention for the Human system is the continuous generation and accretion of light into the morphogentic field, increasing the frequency of the being for the embodiment of 12 strands of DNAwithin the DNA template to become a fully embodied Angelic Human. A DNA strand activates fully when the 12 fire letters are activated. Fire letters are fixed Scalar wave program sequences corresponding to a particular dimensional frequency band. A DNA strand activates with the accretion of the specific frequency they are encoded with. There are therefore 12 double Helix configurations of DNA created which manifest physically, with 12 Chromosomes created per DNA strand- resulting in a total of 144.
The Baby is born with 3 strands active and therefore 3 dimensions of consciousness embodied to become an incarnate Being.

- Strands 4, 5 and 6 are activated between ages 11-22, activating and embodying the Soul Identity from HU2;

- Strands 7, 8 and 9 between the ages 22-33 for the Human to embody its Over-Soul identity, HU3,

-Strands 10, 11 and 12 between the ages of 33-44 for the Christos Avatar Self in HU4.

In activating all 12 strands of the DNA template the being would have accreted enough frequency into its field, and would use the encoded the ability to change the angular rotation of particle spin by 45 degrees within the cells and raise the molecular pulsation rate of the Physical Body, changing from carbon based matter (HU-1) to Silica based matter (HU-2), then to an etheric based body (HU-3) and eventually Golden Liquid Light (HU-4); and undergo a process called Molecular Transmutation or Ascension. When the system works properly the being can change the density of the body at will ascending and descending freely.
The dense comforts and senses experienced are an option, as well as the lighter and more harmonious frequencies in the higher dimensions, with faster time-flows and ecstasies . There are beings that have mastered their multidimensional anatomy, ascended and are working to heal the Earth and Humanity from the higher dimensions. We call them Ascended Masters. Even the highest of these masters, these Rishi's are still working on their DNA, and accreating light into the morphogenetic field as this process can continue until One-ness and Unification with Source is accomplished. When this process of evolution, ascension and Soul Unification is complete, The Soul, as The One Source consciousness will then create its own universes and individuations, just as we are the creation of this one.

So Why is This Not Happening?

When a baby is born it is fully connected to the primal life-force currents from Source, and generates new energy, increasing its health physically, emotionally and mentally. The time comes for the child to begin embodying the Soul (stationed in dimensions 4, 5 and 6) but the natural process is stopped after activating roughly 3.5 strands.
The child then starts to degenerate as the primal life-force currents become blocked, and the frequencies needed for further health generation cannot be obtained. This is the result of unnatural energetic seals in the higher dimensions. Specifically, there is an unnatural energetic seal on DNA strand 4, called the Zeta Seal, which stops the accretion of 4th dimensional frequency and therefore the full activation of DNA strand 4. This DNA strand corresponds to the astral body which is the body we use to create in the 4th dimension, which we call Dream. This block is the reason we are not fully conscious in our dreams and therefore sometimes we cannot remember them. We are supposed to be fully lucid in the dream state, as the physical body rejuvenates from the previous day, we experience our astral body at night creating anything we want.

As DNA strand 4 does not fully activate, the natural DNA activation is halted and the other 8 strands do not activate.

A result of this is that as we live more and more, instead of accreting more and more light, getting lighter and lighter, less dense and less dense, past experiences build up and are energetically stored in the cells, causing molecular compaction, and the process is essentially reversed (which actually manifests as a ring of physical weight around the waist, under the belly-button) and we go through all sorts of weird, unnatural phenomena such as puberty; which is actually a major turning point for the being, as this is the beginning of hormonal imbalance, decreasing energy levels, and the activation and walking of their Karmic Imprints.

Our DNA is intimately connected to the DNA of the Earth and our energy bodies are identical, so when we incarnate we inherit these seals. They are in the DNA of every living being on planet Earth who has not had a session for their removal.

A DNA strand relates to a Chakra, which is an energy vortices containing a color frequency band of life-force energy. The full activation of the 4th DNA strand fully activates the 4th Chakra and therefore the astral body. The 4th Chakra is the Heart Chakra, and governs the cultivation of Love. As this Chakra does not fully Open naturally there is a lack of love for one another on the planet, which means that people live from the lower Chakras, the Solar Plexus and the Sacral Chakras and dramatic chaos is created in order for one to get life-force energy from the external source; instead of simply granting love to ones-self, realizing that this energy is abundant in nature.

There are a Group of Unnatural Seals called the Jehovian Seals (J-Seals), which are located on the 7th Axi-A tonal line, which is a vertical energy channel that runs down the left side of the body, corresponding to the 7th DNA strand, 7th Chakra and 7th Dimension. These Seals are known as the "Death Seals" as they are high priority blocks and the main reason why physical death occurs.

Check the Diagram and see if you are having or have had any physical issues in these areas. These unnatural seals are the likely cause.

When clear of these seals, the DNA can be activated and your higher self embodied, unfolding new realms of possibility, frequency and creation.

This Universal Structure in which we create, is designed with certain parameters. These are called: "The Universal Laws" or "Divine Right Order"

- Free Will Choice: The right to choose directly against the laws
- Unconditional Love: Love field energy choices
- The Law Of Cause And Effect: Choice and consequence
- The Law of One: One-ness in Nature, Unity
- The Law of Cooperation: Parts of the One working together

If One chooses to create against the universal laws a Karmic Imprint is created. This Imprint is like a reversal in the energetic DNA, as they reverse the Fire-Letter sequences constructing it. They are twisted energy patterns which inhibits the accretion of light in an area of the morphogenetic field, and stops the natural flow of Life-force energy.

As this blockage from within lowers the frequency of the being, a Karmic consequence is projected into the reality. Hence the phrase "Karmas a Bitch" or "What Goes Around Comes Around"

This dis-ease can and does eventually manifest physically (For Example: Cancer is manifested from these imprints)

Karmic imprints are also inherited through the DNA of your parents and ancestors, meaning that instead of being clear from birth and living in line with your higher self, you live and experience the karmic consequences and energetic baggage of them when they start to activate. This can be seen as traits, habits even financial limitations, as Poverty Consciousness is a program inherited through the DNA, and projects lack into the reality.

DNA Blocks such as these form the creation of the "Shadow Self" which is the part of You running in reverse! This part of you Is the Absence of existence and sucks energy from other beings in order to exist. Personas such as "The Victim" or "The Tyrant" are the aspects of the shadow self, and show its characteristics.

An interesting analogy when talking about this is the study of Identical Twins and Triplets (etc)

I am actually one of these case studies as I am an identical triplet. That's me in the middle! Me and my brothers, although genetically identical have distinguishing characteristics that separate our appearance, like freckles; and different shaped heads.

We were born very prematurely and my brother Tom (Left), at birth, barely survived as he was very ill. He was very thin, and as a result of this, his head now is much thinner than mine and my other brother's.
The point is, your genetics, are constantly changing. The choices that you make and what you surround yourself with affects your life dramatically; at the DNA level!

Imagine what you can do, conscious of this! Change not only your life, but the lives of those around you!

With the creation of Dis-ease comes the creation of traumatic experiences in the lifetime. Analogical experiences (When you suffer a "shock" and time seems to stop) are the result of these. When One "goes analogical" the soul's energy is fragmented. These fragmented energetic identities or ID's can pollute the Auric field as they are programmed energetically with specific fearful or negative thoughts. They are like your fragmented "past-selves" haunting you from the past and affecting you in the present by lowering your frequency and keeping you "stuck" in life.
These IDs are the source of all Trauma, ALL dis-ease manifests from an ID. ID's are created and programmed with a frequency that corresponds directly to the experience; for example if you go analogical with a betrayal, say your wife leaves you, then the ID will be stored in the heart chakra as this is the frequency of energy lost in that moment. ID's create occupants in the chakras which are soul-less entities that form blocks to the natural flow of energy and the chakras don't open fully. This means that when this happens and the Occupants become activated, the same situation or feeling is created again as these Soul-less entities are charged with your energy and they think that they own the body.

Beings that have died and lost their physical body can be so unhealthy in the soul that they choose to stay on the astral level of the Earth (In the Infra Red spectrum of the 4th dimension). In doing this they attach to an incarnate being, usually to continue an experience. These may be loved ones that have passed away and are clinging to past pleasures, or beings that want to carry on an addiction such as such as drugs or cigarettes. These beings, called Discarnates, tend to suck energy and project thought forms and they are the cause of mental illness such as Schizophrenia. If people are "hearing Voices" or "hallucinating" it is likely an extreme case of entity attachments, as these Souls can hold grudges due to events in the lifetime and how they were treated.

Incarnate beings with lots of these Auric Attachments tend to become "possessed" and often make decisions against Divine Right Order and create more subsequent karmic imprints and dis-ease. No clear being would choose to smoke a cigarette!

Portals to other Astrals or Dimensions, Wormholes to other beings and unnatural energetic chords are examples of Auric attachments, and you could be losing energy this way, and receiving other peoples adverse thought forms. This results in the projection of unbalanced relationships in your life. With a relationship, an energetic chord is created. These chords are not transmuted when the relationship ends, therefore until cleared, energetically you are still in a relationship with your ex-girlfriends, ex-boyfriends, wives, husbands, dogs, cats, friends etc.

When clear of Auric Attachments, your frequency will rise, attracting into your reality a new grid of people, places, things, events, work and opportunities. The lower frequency people in your life will no longer be manifested into your reality, they will simply fall out of your life, out of your hologram.

Evolution is the process by which the frequency vibration of the energy which makes up a reality increases with time, raising the pulsation rate of particles.

The Earth's consciousness undergoes this process and is now approaching a Stellar activation cycle: This means that the Star Gates/Chakras of the Earth open up and inter dimensional frequency comes into the planet, speeding up the evolutionary process in preparation for an ascension into Harmonic Universe 2. This happens every 26,556 years so the Earth and its grids need to be clear for this can occur. For the Earth to be completely clear every human must be, because our DNA is directly connected to the Earths, so the process of clearing your system and activating your DNA is key in achieving this. Once enough frequency is held, enough people activated, actualized and clear, then critical mass can occur, and the Earths grids can be reset to their original Divine Function. The Original Plans for the Earth's ascension however have been changed. The natural ascension into HU-2 cannot happen because the Earth's counterpart planet in this universe, Terra (Tara) is even more unhealthy than the Earth. New plans have been made. The AH universe, the Absolute Harmonic Universe is like the Higher Self universal structure of Harmonic Universe. We are preparing the Earth for the descension of AH. The descension of absolute harmony; transcending Duality, entering Unity Consciousness.

Some beings who are incarnate on Earth have a higher DNA template than others. These beings are called Indigos or Indigo children. If you are an Indigo then you will have a 24 to 48 strand template and therefore the ability to activate 24 to 48 DNA Strands and create 24 to 48 dimensions of consciousness. These Souls have come from other star systems and are here to facilitate the awakening and activation of the human race.Indigos are needed as they are the "light holders" of the Earth, and are the beings that are responsible for the accretion of this inter-dimensional frequency. They have more DNA activated at birth than the Angelic Human, and tend to be very conscious and sensitive throughout their life-time.

The Angelic Human is here to experience life on Earth, Indigos are here to align that experience to the universal laws, raise the frequency of the Earth and Ascend the consciousness of The Human Race.

There are easy ways to connect to your higher dimensional self and ask if you are one of these beings, or any other question.

The process of Auric Clearing, Karmic Clearing and Unnatural seal removal as well as the activation of your DNA, is the process of clearing the system, transmuting all blockage with divine love before releasing them back to source; and facilitating the activation of 12 to 48 strands of DNA for the embodiment of your higher self. The Specific DNA activation that I offer is the Golden DNA activation. It overlays your current DNA Template, operating system built for the harmonic universal structure with an upgraded one; Transcending duality, from the dimensions of Unity Consciousness, in Absolute Harmony; activating your True ascended self. 
http://www.spiritualunite.com/blog/8866/the-original-multidimensional-human-and-the-current/


Een geschiedenis van de Schepping


vrijdag 1 augustus 2014

Het eerste karmische patroon: arrogantie

Het eerste karmische patroon: arrogantie

by Gast Auteur
Aartsengel Michaël, gechanneld door Katerina Karanika
Het karmische patroon van arrogantie

Arrogantie is het allereerste patroon dat zich heeft ontwikkeld nadat jullie het paradijs hebben verlaten
Deze gechannelde informatie werd voorafgegaan door een diepe ontspanningsoefening. Begin met je eigen ontspanningsoefening, zorg dat je lekker zit, goed geaard bent en in een lichte trance komt. Lees vervolgens de volgende introductie van de boodschap:
Vanuit deze lichte trance-staat gaan we nu contact maken met onze hogere Zelf. Dat doen we met onze intentie, ons gevoel en onze woorden. De woorden zijn de bevestiging van onze intentie en gevoelens: Intentie, gevoel en bevestiging leiden tot het creëren van het gewenste. Onze intentie is nu om ons een te voelen met onze hogere Zelf, de vereniging met onze essentie, de vereniging met onze vader en moeder God.
Lees de volgende zinnen en herhaal ze vervolgens hard op, terwijl je de gevoelens oproept van de vereniging met je Hogere Zelf en God:
Ik ... (zeg je naam) ben NU een met mijn Hogere Zelf. Ik ben meZelf. Herhaal deze zinnen met je intentie en je gevoel een aantal keer. Weet dat dat is wat je bent. Je bent je Goddelijke Essentie en je hebt een lichaam, je hebt gedachten en gevoelens, je hebt een persoonlijkheid en een ego. Dat zijn je menselijke attributen, je instrumenten in dienst van je hogere Zelf.
In de derde dimensie hebben we ons uit onwetendheid geïdentificeerd met onze instrumenten en nu is de tijd gekomen om tot het weten te komen dat we dat niet zijn. We zijn onze Hogere Zelf. Bevestig dat met de volgende zin:
Ik .... (vul je naam in) ben mijn hogere Zelf en ik heb een fysiek lichaam, gedachten en gevoelens, een persoonlijkheid en een ego. Maar ik ben die ik Ben. Ik ben meZelf.
Deze tekst kun je dagelijks gebruiken bij alles wat je doet. Tijdens het wandelen, het koken of het tuinieren. In plaats van je te laten meeslepen door "wat ga ik morgen doen”, “wat ga ik straks doen of zeggen" enz.
Probeer je mind bezig te houden met dergelijke bevestigingen. Ik weet dat bij jullie allemaal deze intentie er is. Het is nu tijd om dat te bevestigen. Onthoud dat de bevestiging even belangrijk is als de intentie en de gevoelens. Alleen intentie leidt niet tot resultaat. Alleen intentie en gevoel leiden evenmin tot het gewenste resultaat. Alleen intentie, gevoel en bevestiging leiden tot het gewenste resultaat.
Vanuit de eenwording met je Hogere Zelf NU, je afstemming met je Hogere Zelf, gaan we luisteren naar de boodschap van Michael:

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Vandaag zal ik, zoals beloofd, voor jullie het eerste karmische patroon omschrijven, het patroon van arrogantie. De zeven karmische patronen zijn met het menselijk DNA  op aarde meegekomen.
pleiaden
Jullie aanwezigheid op aarde, lieve children of love, staat niet op zichzelf,  zoals niets van Al Wat Is op zichzelf staat. Alles is met elkaar verbonden in een eeuwige dans. De karmische patronen zijn afkomstig van planeten als de Pleiaden, Venus en Mars en jullie zijn deels ook afkomstig van deze planeten die eerder de derde dimensie hadden neergezet.
Arrogantie is het allereerste patroon dat zich heeft ontwikkeld nadat jullie het paradijs hebben verlaten. Dat patroon is ontstaan zodra er diversiteit op de planeet verscheen. Dat was het gevolg van het terugvallen in de derde dimensie, onwetendheid en dualiteit. Door inteelt werden kinderen geboren met gebreken en als gevolg van het verdwijnen van het natuurlijke evenwicht en eenheid verschenen ziektes. Dat riep bij de gezonden het gevoel van superioriteit op. Wij zijn beter en de zieken of degenen die geen volmaakt lichaam hebben zijn minder. Wij zijn mooier en zij zijn lelijk. Bij sommigen heeft het gevoel van superioriteit geleid tot het zich afzonderen van alles wat niet heel en volmaakt was terwijl het bij anderen gevoelens van medelijden heeft opgeroepen. Beiden zijn reacties vanuit arrogantie. Miljoenen jaren dragen jullie in je DNA het karmische patroon van arrogantie. Dat heeft verschillende gezichten en vermommingen.
Een van de grootste expressies van arrogantie was het nazisme in Duitland. Onze broeder Adolf Hitler heeft jullie een spiegel voorgehouden om te laten zien wat de gevolgen van afgescheidenheid en arrogantie waren. Dat beeld heeft jullie afgeschrikt. Maar nog steeds bestaan op de planeet diverse haarden waar arrogantie in de vorm van racisme en discriminatie bloeit. Dat leidt tot geweld, oorlog en haat. Arrogantie is het gebrek aan inzicht dat alles wat Is gelijkwaardig is. De polariteiten die er zijn hoeven geen waardeoordelen te krijgen. Een mens kan een zwarte, een witte of een gele huid hebben. Dat hoeft niet te betekenen dat de ene soort beter of meer is dan de andere. Arrogantie is dualiteit in het diepste gebied van duisternis en onwetendheid.

Een van de grootste expressies van arrogantie was het nazisme in Duitland

Jullie, in de vierde dimensie, veroordelen deze extreme vormen van arrogantie maar helaas dragen ook jullie nog steeds arrogantiepatronen met je mee, die subtiel zijn en moeilijk te onderkennen. Medelijden bijvoorbeeld en helpen uit medelijden is een veel voorkomend arrogantiepatroon, waarover veel misvattingen zijn ontstaan. Alle geïncarneerde Meesters waaronder ook onze broeder Jezus Christus, hebben zieken en behoeftigen geholpen. Dat hebben ze uit compassie en onvoorwaardelijke liefde gedaan. Jullie hebben hun leer niet goed begrepen en compassie verward met medelijden. Dat is ook de reden dat jullie medelijden hebben geïdealiseerd als een deugd en beschouwen als een gevoel afkomstig vanuit liefde. Deze misvatting speelt nog steeds een grote rol in jullie westerse cultuur. Het is een misverstand dat het Gouden Licht van het Christusveld bedoezelt.

Een andere subtiele vorm van arrogantie die bij het hogere bewustzijn veelvuldig voor komt is beter weten. In de veronderstelling dat andere mensen en andere culturen die afwijken van je eigen mening of cultuur, minder weten en dus minder ontwikkeld zijn voelen jullie je geroepen om je eigen kennis of je eigen cultuur aan anderen op te dringen of op te leggen. Dit natuurlijk uit onwetendheid en met alle beste bedoelingen. Dat heeft geleid tot een enorme explosie van de westerse cultuur, gestoeld op dualiteit en op macht, arrogantie en materiële welvaart. Door dit goed bedoelde arrogantiepatroon hebben jullie bijna alle oude beschavingen van de aardbodem laten verdwijnen. Daar waar mensen vroeger in eenheid met de natuur leefden, in onvoorwaardelijke liefde met zichzelf en hun medemens, floreert nu de westerse welvaart. Daar waar bossen en akkers waren, rijzen nu wolkenkrabbers op en doorkruisen autobanen het land. Dit alles vanuit de arrogantie dat jullie meenden het beter te weten dan een ander. De veronderstelling dat als je materiële welvaart kent je ook beter en gelukkiger bent dan je broeders en zusters die in het oerwoud leven en zich met vruchten en knollen, die moeder aarde hen ter beschikking stelt voeden, komt voort uit arrogantie en gebrek aan innerlijke ontwikkeling.  Nog steeds gaan jullie met culturen die andere normen en waarden kennen op de oude wijze om.

Neem bijvoorbeeld de culturen waar vrouwen geen deel uitmaken van het openbare leven. Jullie zijn van mening dat die vrouwen onderdrukt worden, dat ze geminacht worden en dat ze er onder lijden. Allemaal veronderstellingen, afkomstig uit het anders zijn en dus minder en slechter. Vervolgens voelen jullie je geroepen om die vrouwen te bevrijden. Vrouwenemancipatie wordt vaak door sociale druk opgelegd in plaats van dat vrouwen er zelf voor kiezen. Jullie zien iemand in een burka lopen en denken: Wat is dit erg voor die vrouw. Wat een onrecht. Dat is pas arrogantie. Is het nooit bij jullie opgekomen dat sommige vrouwen vrijwillig voor een kledingdracht kiezen en dat ze zich zeer gelukkig kunnen voelen zonder de verplichting om deel te nemen aan het sociaal/economisch leven?
Hoe kun je vrijheid aan iemand opleggen? Vrijheid komt van binnenuit en is niet altijd afhankelijk van externe omstandigheden. Is het ooit bij jullie opgekomen dat wat jullie onderdrukking noemen niet altijd door de onderdrukten als zodanig wordt ervaren?
Het gevolg van jullie goedbedoelde arrogantie is dat op jullie planeet in plaats van diversiteit geleidelijk aan maar één cultuur overheerst, namelijk de westerse cultuur, gestoeld op dualiteit, macht, concurrentie, winst en economische welvaart. De westerse cultuur breidt zich als een plaag steeds sneller uit en dreigt de planeet te vernietigen. De vraag is nu aan jullie: Zijn jullie bereid om iedereen die anders is in zijn of haar waarde te laten? Zijn jullie bereid om alleen te helpen wanneer jullie hulp gevraagd wordt in plaats van je geroepen te voelen iemand te helpen van wie je denkt dat hij hulp nodig heeft? Ben je bereid om je eigen vormen van arrogantie die heel subtiel aanwezig kunnen zijn bij jezelf te ontdekken en deze te leren beheersen?
Arrogantie belemmert je om voortdurend in de eenheid en de onvoorwaardelijke liefde te zijn. Heb je, in gesprek met een ander, jezelf wel eens betrapt met de gedachte: "Hij/zij heeft het helemaal mis. Zo gaat het echt fout. Ik moet hem/haar vertellen wat hij moet doen. Ik weet het".  Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je mensen, die niet spiritueel bezig zijn, veroordeelt of het jammer voor ze vindt of dat je ze onwetend vindt? Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je direct met adviezen klaar staat nog voordat je iets gevraagd is? Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je klaar staat met je mening, met de bedoeling iemand te sturen, omdat je denkt dat het beter voor hem of haar zou zijn? Hoe subtiel deze vormen van arrogantie ook zijn en hoe gemakkelijk ze uit je bewustzijn kunnen ontglippen, ze blijven toch een sluier vormen, dun weliswaar, tussen je hogere Zelf en je zelf.
Het volledig uitbannen van deze karmische patronen is in dit leven onmogelijk. Maar het beheersen ervan is wel mogelijk. Dat is ook voldoende om alsnog naar de Eenheid over te stappen. Wat bedoelen we met het beheersen? We bedoelen dat je je bewust wordt van het moment waarop je vanuit arrogantie iets denkt, voelt, zegt of doet en direct mee stopt.
De communicatiemedia zijn een mooie uitdaging om je arrogantie te leren beheersen. Kranten lezen, televisie kijken of naar de radio luisteren roept de oude overtuiging dat je het beter weet voortdurend op. Je hoeft maar naar het journaal te kijken en er gaat geen dag voorbij dat het gevoel van arrogantie tezamen met allerlei oordelen bij je opdoemt.

massa-media: een mooie uitdaging om je arrogantie te leren beheersen
Je een beter of gelukkiger mens voelen ten opzichte van je broeders en zusters die in andere landen strijden is ook een subtiele vorm van het arrogantiepatroon. Sympathiseren met een van de partijen die in oorlog  verwikkeld zijn, is ook arrogantie. In de eenheid is het niet nodig om partij te kiezen of überhaupt te oordelen. In de eenheid is het niet nodig om sympathie of antipathie te voelen. In de eenheid is alleen mededogen, compassie voor het lijden dat beide partijen ondergaan. Omdat zowel de agressor als het slachtoffer, de onderdrukkers als de onderdrukten respect verdienen, mededogen en compassie voor hun lijden. Iedere keer dat je een agressor actief ziet, bedenk dan dat hij ook je broeder of zuster is, dat hij ook een goddelijke essentie is, maar zijn persoonlijkheid nog erg afgescheiden is van zijn innerlijk en dat hij dieper in de dualiteit zit dan jij. Niemand is beter of slechter, meer of minder. De essentie van iedereen is dezelfde. Alleen de vorm is anders en de mate van spirituele groei verschillend. Wat naar buiten treedt is maar de vorm. De een manifesteert zich als machthebber, onderdrukker of agressor en de ander als slachtoffer en onderdrukte.
Maar gaat het om de vorm of de essentie? En waar dient de vorm dan wel voor? Alle vormen zijn Goddelijk, lieve broeders en zusters, children of love.  Alle vormen zijn manifestaties van het Goddelijke, net als het kwade een manifestatie van het Goddelijke is. Het verschil zit ‘m in hoeverre iemand in het donker of het Licht leeft. Bedenk dat zowel het donker als het Licht manifestaties van het Goddelijk Ene zijn. Zolang de derde dimensie actief is zal duister en Licht naast elkaar bestaan. Degenen die in het Licht zijn worden verondersteld om hun licht sterker te maken zodat het Licht het donker uiteindelijk kan verlichten. Maar het is onmogelijk om jouw Licht aan iemand op te dringen. Dat hoort niet bij de wet van onvoorwaardelijke liefde.

Respect en acceptatie gelden niet alleen voor wat je goed vindt, maar ook voor wat er in het donker leeft en wat jij verafschuwt. Respect en acceptatie voor de moordenaar en de verkrachter, want ook zij zijn manifestaties van het goddelijke. Dat is het leven in de derde dimensie, lieverds, en dat is God en God is leven. Je kunt de verkrachter in geen honderd jaar therapie veranderen. Maar door liefde en acceptatie te sturen maakt hij kans om naar het licht over te stappen.

Dat is wat jullie, voorlopers, wegbereiders, te doen staat. Zorg voor je eigen licht. Zorg dat je de karmische patronen leert beheersen. Zorg ervoor je eigen arrogantiepatroon te beheersen. Hoe sterker je licht wordt, hoe meer licht op de planeet komt, die het duister gaat verlichten. We houden onvoorwaardelijk van jullie broeders en zuster. We wensen dat jullie hetzelfde doen ten aanzien van je broeders en zusters op deze planeet. Ieder van jullie is een broeder en zuster van ons. Dus wat wij kunnen, kunnen jullie ook. We zeggen jullie: vraag en je zult ontvangen en we vragen jullie om hetzelfde met je medemens te doen. Luister naar de hulpkreten van je medemens en snel te hulp. Blijf met compassie en mededogen naar je broeders en zusters kijken, stuur hen je liefde en licht en wacht totdat je ze om hulp hoort vragen.
We houden onvoorwaardelijk van jullie, broeders en zusters,
Ik ben
Michael
Meer boodschappen van Michaël vind je opwww.thechildrenoflove.org


Comment