maandag 27 oktober 2014

Ware spiritualiteit by Michel Tomaello

dinsdag 21 oktober 2014

Financieel analfabetisme

Financieel analfabetisme

by Martijn Jeroen van der Linden
Gisteren was ik te gast bij het KennisCafe in de Balie waar ik in gesprek ben gegaan met Jan Luiten van Zanden (hoogleraar economische en sociale geschiedenis) en Nicole Jonker (onderzoeker bij DNB) over geld. Aan het eind van de avond trok gespreksleider Martijn van Calmthout de harde conclusie dat we met z'n allen financieel ongeletterd zijn. Dit klopt. Er zijn diverse onderzoeken die bevestigen dat we op grote schaal niet weten hoe het huidige geldsysteem werkt. Twee voorbeelden. Een onderzoek van het Cobden Centre getiteld Public Attitudes to Banking (2010) laat zien dat de de meerderheid van de Britten denkt dat geld gecreëerd wordt door de centrale bank of de overheid. En ongeveer 60% denkt dat het enige wat banken doen is geld ophalen bij spaarders en om dit geld vervolgens uit te lenen. Banken bemiddelen volgens de meerderheid tussen spaarders en leners. In de praktijk werken commerciële banken echter precies andersom: leningen creëren geld. Commerciële banken zijn geldscheppende instellingen. Economen van de ING stellen in hun recente publicatie De Geldscheppingsparadox (2014):
"In werkelijkheid leidt het verstrekken van een lening door een bank tot het ontstaan van een deposito."
En de Bank of England stelde eerder dit jaar:
"Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower’s bank account, thereby creating new money."
Op een of andere manier denken we dus massaal precies het tegenovergestelde. Niet alleen gewone mensen begrijpen weinig van geldcreatie en de rol van banken, maar - tot overmaat van ramp - snappen ook politici weinig van de werking van geld. Een recente Dods poll laat zien dat slechts 12% van de Britse parlementsleden weet dat bankleningen nieuw geld creëren. 71% denkt dat de overheid al het geld schept.
Screen-Shot-2014-08-19-at-10.06.36-650x300Kortom, zeven jaar na het uitbreken van de kredietcrisis is er verrekte weinig veranderd, zowel qua kennis als qua inrichting van het systeem. Het is pijnlijk om te beseffen dat de meerderheid van onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers niet weet hoe het monetair systeem werkt en daardoor niet in staat is de sterk geconcentreerde financiële macht te breken. Het lijkt dus de hoogste tijd om te gaan studeren en vervolgens te debatteren over en te experimenten met andere oplossingen en geldsystemen. Indien we dit niet doen, zullen we nooit weten wat het meest optimale (ofwel het minst riskante) monetaire systeem is en blijven we gevangen in een systeem waarin ruim 95% van het geld gecreëerd wordt door commerciële banken als schuld (met rente), het falen van deze private banken leidt tot overheidsingrijpen en macht sterk geconcentreerd is. Indien we een markteconomie willen hebben, dan zullen privaat en publiek van elkaar gescheiden moeten worden. Er zijn diverse voorstellen (zoals Sovereign Money) die momenteel door bestaande machten buiten het politiek en maatschappelijk debat worden gehouden. Dit is een democratisch tekort. In een democratie hoort zo nu en dan een democratisch besluit genomen te worden wat voor soort geldsysteem en wat voor soorten geld we willen hebben - zeker indien het systeem faalt zoals nu. Financiële geletterdheid is echter een vereiste voor zo'n democratisch besluit.
Martijn Jeroen van der Linden | October 21, 2014 at 7:53 pm | Tags: Alternatieven, Bankieren, Democratie, Geldcreatie, Macht | Categories: Economie | URL: http://wp.me/p2tOA7-x6
Comment        Like

zaterdag 18 oktober 2014

812 by Judith Kusel

812

by Judith Kusel
sirius_b_earth
Sirius has always been one of 12 Master Galaxies involved with planet earth, since the very beginning.  In this then it acts as a type of central hub or star-gate from which life on planet earth is constantly monitored.
When the earth was put under quarantine after numerous occasions when the warring faction on planet earth nearly blew up the planet, massive inner earth star-gates were closed down as well as the energies emitted from the pyramid grids and the vortex energy centers of this earth.
This was done purposefully and central keys, codes and also blocking devices were put into place, so that the very high technology locked into these places, would only be accessible to mankind again, once they have finally mastered the art of balance again, and also unity consciousness: - therefore stopping their warring ways, and finally understanding the value of true brother- and sisterhood, which does not harm, but rather works together for the greater good of all.
There are certain sites on earth that have been so purposefully hidden that even our most advanced technology will not as yet pick these up, because those in government still have not shed their controlling programs and their warring ways.
However, in the meantime planet earth has pledged to ascend into a much higher evolutionary state, and as she is one of the Thrones created by Source and a living entity whose physical manifestation is the planet, she has agreed to go through mass changes in order to evolve.
She has also taken it upon herself to ascend into these higher evolutionary states with the rest of this solar system and counter-solar system and Universe/Counter-Universe.  As she is part of much greater and intricate whole, whatever happens within the Universe and cosmos has massive catalyst changes for her too.
We are mere passengers on this planet, and at some stage we as soul all signed contracts with the Intergalactic Counsel and the High Lords of Sirius, that we would agree to partake in an EXPERIMENT of life on planet earth.  Therefore we are never to forget this, but understand that the planet agreed to have us participating in this experiment and thus at any time this experiment can be terminated – especially if mankind does not adhere to cosmic laws and keeps on repeating its old destructive patterns.
However this is neither the time nor the moment to go deeper into this (I have recorded this in detail in my book:  SOUL EMPOWERMENT which you can order directly from my website, http://www.judithkusel.com).
What is important to understand is that at this moment and because of the planet’s agreement to stepping up the evolutionary process, mass star-gates inside the earth are opening up and with these mass star-gates in Sirius.
This is bringing in massive shifts in the inner earth, and has for some time, but now accelerating and immensely fast.
With this that the star-gates on Sirius are now busy being opened up, this is creating  massive vortex-like energy fields, and as the pyramid grids are now being activated as well (most of them have not been re-discovered and are purposefully hidden as well) which, combine with the vortex energy being beamed down from Sirius, is creating a fast tunnel – or wormhole if you like.
This has then a sucking movement.  It is literally SUCKING the whole planet and all life upon her into a different dimensional and evolutionary state.
In the next ten years, this will accelerate, and as the full impact of all of this hits home, very few souls on planet earth will be able to withstand the intense energy releases as this is pushing us into an incredibly high frequency band.
Whatever is too dense a mass will start disintegrating and is already as the old way of life is now dissolving faster than we know what to do with it.
Most Light workers have been aware of this since after World War II and have steadily been warning mankind of the advent of the New Golden Age.  Most of the star children carry within them as programmed in the higher frequency band transmitters, which will enable them to step into this new dimension, if they did not get stuck on the wayside.
Most affected will not only be those affected by the mass earth changes, but also those who do not have the ability to adjust to the higher frequency bands and higher dimensional state, as this sucking movement will accelerate.
A lot of the first wave of Light workers have completed their mission and will return home.  Some have volunteered and been assigned to stay with those on earth and assist them through the massive changes.
This is then mass TRANSFORMATION into something NEW.
There is nothing to be afraid of.  When you are in total tune with your own soul and therefore empowered from deep within, and you are in higher alignment with the Divine, then you will be able to raise your frequency band with the help of the angelic, Archangelic realms, and those of the Cosmic Hierarchy who are assisting us en masse at the moment.
They have been recently reinforced by those Higher Ranking Light-Beings from the 7th Central Sun and the 9th Central Sun and then now coming in are the Beings from the 12th.
Be aware that this is a mass return to Unity Consciousness and the advent of the new reign of peace on planet earth, as has been decreed by the Divine Source and Cosmic Hierarchy and the High Lords of Sirius, under whose direction we fall.
So be it! It is done!
(Judith Kusel)
For Twin Flame and Soul Readings:  http://www.judithkusel.com/readings
Photo: Sirius B http:// http://www.ashtar.command.com
1622703_821015504582220_1394859680_n
Comment        Like

donderdag 16 oktober 2014

Hooggevoeligheid in alle soorten en maten

Hooggevoeligheid in alle soorten en maten

by Gast Blogger
Wanneer de gevoeligheid van een hooggevoelige ziel erkend en herkend wordt vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en zal het leerproces starten. De ontwikkeling zal groeien. En een reis zal beginnen.
Een reis terug naar de kern, een reis terug naar liefde, een reis terug naar JOUZELF; een kind van God, een ziel van het licht.

Comment    

maandag 13 oktober 2014

Inleiding heldervoelendheid

Inleiding heldervoelendheid

by Gast Blogger
Helder’ betekent: duidelijk en zuiver, klaar, onbewolkt, volkomen doorzichtig, scherpzinnig, begrijpelijk, schoon, proper.
Als je heldervoelend bent, dan beschik je over een transparant gevoel als eigenschap en instrument. Je gevoel staat voortdurend ‘open’. Je gevoel is ontvankelijk voor allerlei prikkels/energieën vanuit je omgeving, via je waarnemingen en via je gedachten.
Alles waar je lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk mee in contact komt, kan in jouw gevoel gewaarwordingen opwekken: de plaats waar je bent, de atmosfeer, mensen, dieren, planten, voorwerpen. Maar ook alles/iedereen waar jij in jouw gedachten (hoofd) mee bezig bent en waar jij je innerlijk op afstemt.

Onderscheid

Heldervoelendheid betekent vervolgens dat je hetgeen je voelt duidelijk en zuiver kunt onderscheiden: wat voel je precies? Is het positief of is het negatief? Waar komt het vandaan? Hoe en wanneer heb jij deze energieën opgelopen? Is het van jezelf of komt het van iemand/iets anders, of is beide het geval? Om je gevoel ongekleurd te kunnen uitleggen is het een voorwaarde dat jij zelf/innerlijk helder bent op het betreffende stukje.
‘Weten’
Geestelijke helderheid, aanleg, oefening en (leef)tijd maken dat je gevoel zich steeds sneller in gedachten/ woorden uitdrukt en dat het zich manifesteert in ‘iets meteen weten’.
Richting
navajo_sedonaDe gerichtheid, het bereik en de nuancering van je heldervoelendheid hangen samen met de aard en gesteldheid van jouw ‘wezen’: je persoonlijkheid, je bezieling, je hart, je vermogen tot besef, je ervaringen. Overeenkomstig jouw intenties en drijfveren blijf je van-zelf in ontwikkeling.
Innerlijke helderheid
Je innerlijk is de kern van je wezen: je hart, je gemoed, de zetel van je geestelijke gevoel. Hoe helderder je innerlijk, hoe zuiverder je gevoel. Een helder innerlijk bestaat bij zelfkennis, realiteitsbesef, geestelijke heelheid, neutrale emotionaliteit en vrije wilsbeschikking. Een helder innerlijk realiseren kost tijd, inspanning en volharding.
Een helder innerlijk is beweeglijk en ontstaat gaandeweg via jouw verlangen ernaar. Het vraagt een voortdurende, eigenlijke intentie om je geestelijke kwetsuren uit het verleden én in het heden te willen verwerken (volledig beseffen en aanvaarden), waardoor jouw wezen zich kan neutraliseren en vrijkomt.

Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid kan samengaan met heldervoelendheid. Maar je hoeft niet perse veel en intens te voelen om heldervoelend te zijn. Hooggevoeligheid kan heldervoelendheid latent in zich dragen.
Het verwerven van een helder gevoel kan doel en betekenis geven aan een hooggevoelige constitutie. Door je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, komt bloot te liggen wat jouw eigen (gedachte)patronen zijn en daar kun je mee aan de slag. Energieën die niet van jouzelf zijn kun je direct wegsturen. Dan wordt alles lichter en krijg je meer rust.
Wegsturen
Alles wat je voelt en wat niet van jouzelf is of wat negatief is, kun je wegsturen via je gedachten/woorden. Hoe zuiverder je kunt onderscheiden wat je voelt, hoe sterker jouw geestkracht is.
Als het je niet (meteen) lukt om bepaalde gevoelens/gedachten weg te sturen, dan is er nog een aspect verborgen wat aan het licht moet komen. Situaties herhalen zich en wanneer je alle deeltjes hebt ontdekt en verwerkt, dan kun je de betreffende ongewenste energieën wél wegsturen.
Manifestatie
Niet zelden is heldervoelendheid eerst een ongekend verschijnsel. Als kind beleefde je de wereld vanuit je gevoel en reageerde je in veel situaties voorvoelend en (over)gevoelig. Afhankelijk van je karakter en de omstandigheden waarin je bent opgegroeid, kan jouw heldervoelendheid zich hebben gemaskeerd achter rationalisaties, angsten, verslavingen of ander afleidend gedrag/patronen. Allerhande geestelijke en lichamelijke verschijnselen kunnen voortkomen uit het niet ((h)er)kennen of kunnen omgaan met heldervoelendheid.
Het komt ook voor dat heldervoelendheid zich ‘ineens’ openbaart als gevolg van een ingrijpende (traumatische) gebeurtenis. Bijvoorbeeld na een ernstig ziekbed, na een ongeval, na het overlijden van een dierbare, of na de geboorte van een kind.
Of misschien ben jij zó opgegroeid dat heldervoelend zijn voor jou de natuurlijkste zaak van de wereld is?
Integratie
Heldervoelendheid is een speciaal, extra zintuig waarmee je prikkels/energieën gewaar wordt. Eenmaal bewust geworden, kun je dit van-zelf-sprekende orgaan niet meer afsluiten.
Maar als jij je heldervoelendheid omarmt en integreert in je leefstijl, dan zul je zien dat voorheen niet te combineren puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat jij meer jezelf bent.
Comment    

zondag 12 oktober 2014

HSP:10 voordelen van hoogbewust zijn (ook wel hooggevoelig, hoogsensitief, hsp genaamd) op een rijtje:

HSP:10 voordelen van hoogbewust zijn (ook wel hooggevoelig, hoogsensitief, hsp genaamd) op een rijtje:

by Gast Blogger
door Maaike Kruijsen - website:  sofia-anima.nl

1.  Jouw empathie

De empathie van hoogbewuste mensen is enorm. Waarschijnlijk ervaar je dit zelf als vanzelfsprekend, maar voor veel anderen is dat niet zo. Je invoelend vermogen in anderen, dieren en bepaalde situaties is vaak zo sterk dat het lijkt of jij degene bent die met dat probleem zit of die pijn hebt. Je gaat als het ware even in de ervaring van de ander staan en hebt zo in een ogenblik in de gaten waar de knelpunten zitten of wat de essentie is. Mensen zullen zich snel begrepen voelen wanneer ze jou hun verhaal vertellen.

2. Je bent dienstbaar en zachtaardig

Je bent van nature dienstbaar en je bezit een zachtaardig karakter. Wanneer je weet waar je je dienstbaarheid kan inzetten ten gunste van de maatschappij zonder jezelf te verliezen is dit een prachtige kwaliteit.
In een wereld waarin het individualisme hoogtij viert wordt vaak het algemeen belang over het hoofd gezien. Het algemeen belang zorgt voor het welzijn van onze maatschappij en draagt daarmee indirect ook bij aan het welzijn van elk individu. Hoogbewuste mensen zijn van nature al één met alle mensen om hen heen. Het leed van de ander is gelijk aan hun eigen leed (zonder het over te nemen) en wanneer zorg nodig is verleen je die als vanzelfsprekend.
Sommige mensen hebben weinig liefde in hun jeugd gekend of werden niet begrepen voor wie ze waren. Ter compensatie of in de hoop zo wel gezien te worden zijn ze in hun verdere leven extra gaan zorgen voor anderen ten koste van zichzelf. Indien je jezelf hierin herkent, zorg dan eerst voor jezelf en je eigen basis zodat je echt kunt gaan geven vanuit jezelf wanneer jij dit kiest.

vlinder-hand

3. Je bent intuïtief krachtig

Je hebt een sterke intuïtie die je als een kompas de weg wijst. Je voelt feilloos aan bij wie je je open kunt stellen en je weet (onbewust) welke richting je met je leven op wilt. Wanneer je volledig op je eigen intuïtie vertrouwt zal jouw weg zich als vanzelf ontvouwen en hoef je alleen maar te genieten van al het moois dat op je pad komt. Elk leven kent zo ook zijn uitdagingen, denk alleen al aan de leerpunten die we allemaal hebben. Je intuïtie geeft je de kracht deze uitdagingen aan te gaan zonder dat het een continue strijd van overleven is.
Wees je bewust dat elke uitdaging geschenken met zich meebrengt zolang jij jouw intuïtie en stroom van het leven volgt. Alles waar je tegenin werkt geeft strijd, want je werkt tegen je eigen levensstroom in!

4. Je bent verbonden met alles wat leeft

Het ging er bij je dienstbaarheid al over, één zijn met alle mensen om je heen. Maar er is natuurlijk veel meer leven dan alleen mensen. Dieren, lichtwezens en de natuur horen hier natuurlijk ook bij!
Je verbondenheid met alles wat leeft brengt begrip, betrokkenheid en zachtheid daar waar nodig is. Je gevoeligheid voor oorlog, geweld, ruzie of pesten komt ook hier vandaan want het is precies het tegenovergestelde van verbondenheid. Op een tegennatuurlijke manier proberen mensen op die manier een scheiding tussen henzelf en de ander te creëren. Maar dit is slechts een illusie want we zijn in de kern allemaal verbonden en jij bent je dat diep van binnen al bewust.

5. Je hebt contact met onzichtbare wezens

Bijna alle hoogbewuste mensen zijn zich bewust dat ze een 'lijntje' hebben met 'iets' wat tegen ze spreekt, ze wat laat voelen, weten of zien. Voor sommigen is dit hun Engel, of een Gids, voor een ander alleen maar 'iets'. Maar er zijn ook mensen die zich meer verdiepen in welke onzichtbare wezens er allemaal zijn en contact hebben met diverse engelen, opgestegen meesters tot zelfs natuurwezens* en wezens van andere planeten.
Het kan verdieping geven aan je eigen leven en aan je missie (lichtwerk). Onderaan dit artikel vind je een aantal links indien je hier meer van zou willen weten.

6. Je leeft intens

lopen

Als je hoogbewust bent is je zenuwstelsel extra gevoelig en hierdoor ervaar je alles intenser. Je geniet dus extra van muziek, lekker eten, een fijne film, de schoonheid van de natuur, een goed gesprek…noem maar op!
Wanneer je vooral last hebt van negatieve situaties of mensen, zorg dan dat je ruimte maakt om mensen te ontmoeten waar jij je prettig bij voelt en zoek plekken op waarvan je intens kunt genieten.


7. Je inspireert anderen

Is het je al opgevallen dat je een inspiratiebron voor je omgeving bent? Vast niet, want voor jou is er niks speciaals aan jezelf zijn.
Het is je vast wèl opgevallen dat mensen soms makkelijk open over zichzelf praten of je om raad vragen. Je mate van bewustzijn geeft je ook een bepaalde mate van licht die je uitstraling zou kunnen noemen. Het trekt mensen aan en mensen zullen zich sneller vertrouwd bij je voelen. Zonder dat je het mensen vertelt zullen ze aanvoelen dat je hen accepteert voor wie ze zijn. Hoe gevoeliger, hoe sterker ze dit (vaak onbewust) zullen ervaren.
Je trekt er natuurlijk ook mensen mee aan die graag je energie willen zonder zelf in hun kracht te gaan staan, dit worden energievreters genoemd. Deze mensen zijn zich nog niet bewust van hun eigen innerlijke kracht en je energie aan hen weggeven helpt hen niet en schaadt jou zelf. Zorg dat je voldoende in balans bent en leer technieken om deze mensen in je uitstraling weer terug naar henzelf te brengen.

8. Jouw bewustzijn geeft je kansen

Hoogbewuste mensen voelen een innerlijke drang om zichzelf te ontwikkelen en hebben een sterk zelf reflecterend vermogen. Hierdoor ben je je vrij snel bewust van jezelf in allerlei situaties. In elke verandering is je bewustzijn over de situatie de eerste en grootste stap. Deze wordt al gauw gevolgd door een tweede stap, het kiezen wat je ermee wilt. Hoewel het soms lastig lijkt dat je je zoveel bewust bent krijg je in feite elke keer weer een kans.
Een voorbeeld:
"Je merkt dat je onzeker bent en liever op de achtergrond aanwezig bent. Hierdoor ben je geneigd jezelf al snel wat meer op de achtergrond te schuiven óf problemen van anderen op te lossen zodat je niet hoeft te laten zien wie jij bent en waar jouw grenzen liggen." 
Dat je dit opmerkt betekent dat je inzicht hebt in de situatie en in je eigen handelen daarin. Misschien hou je het nog een tijdje vol maar er komt vanzelf een keer een behoefte om dit anders aan te pakken of te leren meer zichtbaar te worden wanneer je merkt dat dit je teveel beperkt in je bewegingsvrijheid.

9. Je bent creatief!

oakreflectedJe fantasie en creativiteit zijn sterk ontwikkeld. Zintuigelijk neem je scherp waar en daarmee komen geuren, kleuren, vormen, sferen en emoties intenser binnen. Het grote voordeel daarvan is behalve intens leven zoals eerder beschreven, dat je al je observaties allerlei creatieve uitdrukkingsvormen kunt geven. Van gedichten schrijven tot tekenen, van muziek maken tot creatief een team samenstellen, het styleren van woningen, fotograferen, dansen.. noem maar op! Het zal van tijd tot tijd ook een welkome manier zijn om de wereld zoals jij hem ervaart (vaak anders dan anderen) uit te beelden. Het is ook een heerlijke uitlaatklep voor je emoties in periodes die extra heftig zijn.

10. Je bent authentiek

Alle bovenstaande eigenschappen maken je in essentie tot een authentiek mens.
Leer van je leerpunten, laat los wat je niet meer dient en ga datgene doen waarvoor je hier bent: wees wie je bent!
Tot slot: Ik wens je een hele mooie ontwikkelingsreis en mocht je behoefte hebben aan een steuntje in je rug, voel je welkom in mijn praktijk.
©Maaike Kruijsen
Natuurwezens: www.natuurwezens.nl
Lichtwerk en technieken: www.lichtwerktechnieken.nl

Over Maaike Kruijsen
Gefascineerd, onderzoekend en betrokken
 Hoogbewust: houden van jezelf  Maaike KruijsenMijn naam is Maaike Kruijsen. Het is mijn passie (jong) volwassen hooggevoelige mensen te begeleiden: van hooggevoelig naar hoogbewust.
Dit doe ik door middel van coachinghealing en/of tarot.
Maaike’s website : Sofia Anima.nl  en Facebook
Gast Blogger | 11 October 2014 at 09:02 | Tags: hooggevoeligheid, HSP Kenmerken, Maaike Kruijsen | Categories: Hooggevoeligheid | URL: http://wp.me/pEAGS-4EM
Comment