maandag 29 december 2014

Steve Beckow – Moulting Fear and Arising as Love – 12-27-14

Steve Beckow – Moulting Fear and Arising as Love – 12-27-14

by createmusic
Crab
Steve Beckow
Perhaps it’s time for a report from one who’s agreed to go through his Ascension publicly.
Like a crab, we could be said to be moulting one shell for another. The old shell is carbon-based and the new one is  crystalline-based.  The old was run on two strands of DNA. The new is run on twelve. The old one brought fear; the new one brings love.
All of that operation is being supervised by the celestials and organized by higher-dimensional beings from lifestreams seemingly distant and apart from ours. Ours is the first time that such an operation has been attempted.
That’s the body’s biolrrogy and about it I know very little.
What interests me more and is perhaps my special work is the transmutation of the heart and mind that’s taking place as we rise into higher-dimensional vibratory regions.  I’ve always been most interested in our inner mental, emotional and spiritual workings.
Certain moods tend to fall away because our energetic floor rises.  It’s been a long time since I felt depression, for instance. I exist in at least happiness now and at some moments in joy and on occasion in bliss.  Depression seems no longer reachable.
Like a man in an elevator, I cannot reach the basement once I travelled to the first floor; once on the second, I can no longer reach the first; and so on it goes as the elevator leaves one floor behind and rises to another.
So my mood is rising as well and I don'[t fall back into the lower regions any more. Well, not much.
All the behavior patterns – the numbers and rackets, games and strategies – I used to resort to to get my way in life are now rendered obsolete by the baseline experience of love that I’m lost in most of the day these days.
That having been said, the 3D part of me is still resisting going back to the old rather than simply surrendering to the new.
It isn’t so much that love has become a new strategy to get my way. It’s that I need fewer things when I experience love.
Many things, like reassurance or acknowledgement, are passé now.  I ask for something now and I’m fine if I get it; fine if I don’t. I’m no longer in extremity, fixated, or compulsive.
I’m more satisfied with life all around. I’m quieter, less driven (not bad for a Type A personality).
My equanimity has risen in tandem with my experience of love.
I feel a need to be more compact and yet more organized. I’ve been shedding possessions and those I have are all put away in a very organized fashion. I even have a list of all that I own and where it’s kept.  Life has been simplified by both undertakings.
I follow a routine of exercise and meditation each day now.
I’m eating healthier. I used to kid Graham Dewyea about the “green sludge” blender drink he used to make for himself and drink on our InLight Radio calls. Now Archangel Michael has recommended the same drink for me and so here I am now having joined the ranks of people conscious of what they eat. (It had to happen.)
I’m slowly losing weight while my muscle mass (or collagen or whatever it is) is equally-slowly returning. I sleep sometimes till 5 in the morning these days, which is unusual for me.
Heavens, I hardly recognize myself and the change has been so gradual and imperceptible.
I no longer think in terms of accomplishments. I now think more in terms of inner peace and completion. I’m complete with life.  I don’t plan to leave but I’m also not worried about any particular outcome. Except the utter financial failure of the blog, which is a big enough worry for one person, I suppose.
It’s been at least a couple of years since I realized that I had done all in my life that I wanted to do. I’ve written more books and articles than I can keep track of and in fact I don’t keep track of them any longer. I have no recollection of what I’ve done.
Other books I’ve written and they sit in drawers. I’ve never been ambitious and now I’ve lost whatever little scrap of ambition I may have had.
Life now is about experiencing love and sending it out to the world. That’s become my meditation and my means of further transformation. Nothing seems to create growth faster and more extensively than simply sending out love to the world.
I now go out simply for exercise. I make an excuse to busy some small thing just to get me out.
Today I’m going out to buy a picture frame. I don’t absolutely need it. It doesn’t have to be now. I could have chosen to buy some zip-lock bags instead.
It’s just an excuse to go out and rub shoulders with people until Kathleen comes back from work. And smile and love and enjoy the crispness of this winter day.
Each day now after the solstice will get longer and longer and I’ll bet the same could be said for my (and our) experience of love, peace and joy.
createmusic | December 28, 2014 at 4:29 am | Tags: Arising as Love, Ascension, Moulting Fear, Steve Beckow | Categories: Ascension, Fear Releasing, Love | URL: http://wp.me/p2QcLx-c7L
Comment        Like

maandag 22 december 2014

Heb jij vertrouwen in 2015?zondag 21 december 2014

De Tzolkin : Maya wijsheid en het verlangen van je ziel

De Tzolkin : Maya wijsheid en het verlangen van je ziel

by Elvira van Rijn
Door Elvira van Rijn De Tzolkin kalender De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien en creëren. De Tzolkin vertelt ook een groter verhaal: het verhaal […]
Comment    

zaterdag 20 december 2014

Alleen zijn. Blijf niet langer in de menigte staan

Alleen zijn. Blijf niet langer in de menigte staan

by Gast Auteur
Niemand is zoals het bestaan hem bedoeld heeft. De maatschappij, de cultuur, de godsdienst en de opvoeding zweren allemaal samen tegen onschuldige kinderen. Zij hebben alle macht in handen en het kind is hulpeloos en afhankelijk, dus wat ze ook met het kind willen uithalen, het lukt ze altijd. Ze staan een kind niet toe […]
Comment    

woensdag 3 december 2014

Verandering van tijdperk

Verandering van tijdperk

by Martijn Jeroen van der Linden
verandering_tijdperk
Afgelopen donderdag presenteerde Jan Rotmans zijn nieuwe boek Verandering van Tijdperk. Nederland kantelt. In de zomermaanden heb ik samen met Jan en Helen Toxopeus het hoofdstuk over de financiële sector voor dit boek geschreven. Dit was een interessante en leerzame exercitie omdat we alledrie verschillende specialisaties hebben en soms wat verschillen in radicaalheid. Wat ik erg aan Jan  waardeer, is (naast zijn inhoudelijke kennis) zijn moed om zijn radicale inzichten in het publieke debat te verkondigen. Dat is lang niet iedereen gegeven. Op deze blog probeer ik zelf parrhesia – παρρησία – te beoefenen. Dit betekent zoiets als vrijmoedig waarheidspreken, dus zonder jargon en los van machtsstructuren. Parrhesia stamt uit de Griekse Oudheid. Foucault analyseert dit begrip in zijn boek De Moed tot Waarheid in detail en concludeert dat parrhesia langzaam maar zeker verloren is gegaan in het publieke en politieke domein. Jan Rotmans doet wat mij betreft een geslaagde poging om dit proces te keren door simpelweg te benoemen wat er gaande is en uit te leggen hoe radicale oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.
Gisteren heb ik Verandering van Tijdperk in zijn geheel gelezen. Twee dingen wil ik hier opmerken. Ten eerste Rotmans' notie van macht. De afgelopen jaren heb ik mij geregeld geërgerd aan allerlei weldoeners, wereldverbeteraars en duurzaamheidsdenkers die angst hebben het machtspodium te betreden en/of macht afdoen als iets ouderwets. Nooit kon ik echt helder uitleggen waarom macht wel belangrijk is, en zelfs positief kan zijn. Rotmans' uitleg was voor mij verhelderend (pagina 43):
'Macht heeft binnen de nieuwe orde een negatieve connotatie, omdat het wordt geassocieerd met de oude orde. Het wordt door de nieuwe orde gezien als negatief, behoudend of zelfs eng, maar macht kan ook in positieve zin worden aangewend. We onderscheiden verschillende soorten macht: (1) gevestigde macht; (2) destructieve macht; (3) innovatieve macht; en (4) transformatieve macht. De eerste twee spreken voor zich. Met innovatieve macht bedoelen we het ontdekken of creëren van nieuwe hulpbronnen. En transformatieve macht is het vermogen om de verdeling van hulpbronnen te veranderen.'
De laatste twee zijn volgens Rotmans noodzakelijk om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Vooral de transformatieve macht is nu belangrijk en dat vraagt onder andere om (betere) samenwerking, kennis delen en samen ontwikkelen, slimmere organisaties, het opheffen van organisaties die erop gericht zijn zichzelf in stand te houden, lobbymacht organiseren en nieuwe vormen innovatieve vormen van financiering ontwikkelen en stimuleren. 
Een tweede punt dat ik hier wil aanstippen is Rotmans' verhaal over zijn persoonlijke ervaring met het onderwijs. Hij zegt dat hij zich altijd out of place en out of time voelde (pagina 52):
'Nooit paste ik in het schoolsysteem, nooit werd ik echt geraakt en gestimuleerd, eerder afgeremd en gedemotiveerd. . . Pas na mijn schooltijd kon ik voluit gaan. . . Het gaat ook niet zozeer om mijn geval, maar ik wil hiermee illustreren dat de potentie van veel leerlingen in dit systeem onderbenut blijft. En dat gaat ten koste van het plezier en de motivatie en dat is zonde.'
In dit betoog herken ik mijzelf. Ook ik vond school vaak saai, onzinnig en afremmend. Helaas kom ik nog steeds jongeren tegen die dezelfde ervaring hebben. Dit probleem is dus niet opgelost en mogelijk zelfs verergerd. Een radicale verandering van het onderwijs is nu nodig. Rotmans stelt dat de volgende uitgangspunten voor het onderwijs 3.0 voor: leraar en leerling centraal; persoonsgerichte ontwikkeling; ruimte voor professionals; balans tussen kennis en competentie; stimulerend en motiverend; zo weinig mogelijk bureaucratie. Dit betekent dat er veel meer vrijheid moet komen om zelf onderwijs op te zetten. Scholen en met name leraren zouden zelf moeten mogen kiezen welke leermethode er het best bij hun levensvisie en bij hun leerlingen past. Kortom, een revolutie van onderop is nodig, niet alleen in het onderwijs, maar in een hele hoop sectoren. Zonder moed gaat dit niet lukken. Lees Verandering van Tijdperk. Nederland kantelt of bekijk de nederlandkantelt.nl voor meer transitielessen.
Martijn Jeroen van der Linden | December 3, 2014 at 4:58 pm | Tags: Macht, Onderwijs, Rotmans, Transitie, Waarheid | Categories: Economie | URL: http://wp.me/p2tOA7-xx
Comment        Like

Zeven stappen om je ego’s greep op je te overwinnen.Wayne W. Dyer

Zeven stappen om je ego’s greep op je te overwinnen.Wayne W. Dyer

by Gast Auteur
Hier zijn zeven suggesties om je te helpen ingebedde ideeën van eigendunk te overstijgen. Deze zijn allemaal bedoeld om te voorkomen dat je je onterecht gaat identificeren met de eigendunk van je ego.
Gast Auteur | 3 December 2014 at 00:03 | Tags: ego, manifestatie, Muziek, verantwoordelijkheid, Wayne Dyer | Categories: Boeken | URL: http://wp.me/pEAGS-4Bk
Comment    

maandag 1 december 2014

The Passion of Music

The Passion of Music

by createmusic
Click to visit the original post
Painting by: Andrew Atroshenko
createmusic | November 30, 2014 at 11:08 pm | Categories: Uncategorized | URL: http://wp.me/p2QcLx-by9
Comment        Like

Gregg Prescott – Ascension and the Dimensions – 11-29-14 by createmusic

Gregg Prescott – Ascension and the Dimensions – 11-29-14

by createmusic
Ascension And The Dimensions

As we ascend as a planet and humanity into the higher dimensions of consciousness it is good to understand the components of these different dimensions.
The fourth dimension fosters the futuristic realization that no one is greater or more important than anyone else. This is the beginning of our understanding of oneness. The oneness stops being a thought or a concept but a reality felt inside and incorporated into feelings, mental thought and belief. How we understand time in this dimension determines how we can manifest and gain access to the deeper meanings and richer benefits of this often-unrealized world. Manifestation has been a hot topic for a couple of decades. Movies, books, workshops and classes have been taught on how to manifest and gain desired objects, but many people feel discouraged with the length of time it takes to manifest their desires. The spirits told me years ago, back in the early 90’s, that time acts as a buffer in third dimension reality. It actually saves people from self-destructing or damaging others. If people actually manifested everything they thought about instantly, we would have bedlam on earth because of the undisciplined minds of most. However, the fourth dimension creates conditions for time that are substantially different from our ordinary reality. Like a dream, fourth dimensional thought and feelings create reality almost immediately but absent the confusion and destructiveness that might be present in our daily life. However, the residues of our third-dimension life often remain in the fourth dimension in the form of fears and doubts that inhibit the full realization that we seek. The progress to the fifth dimensional reality will lead to the falling away of these fears and a more perfect union with the cosmos.
In the fifth dimension there is no illusory limitation and anything is possible. The manifestation of our deepest desires occurs instantly with joy and love where we have dismissed ourselves from artificial constraints of time and limitation. The right brain achieves full dominance in the fifth dimension and we are free and full of love. We are liberated and not restricted to scarcity paradigms that contribute to lower frequency actions. In this dimension we live in the realm of the unconditional—unconditional love, unconditional possibility, unconditional oneness with the universe. There is complete freedom from judgment; in fact, judgment isn’t even conceivable. We live in harmony and are free to express our true selves. Our true essence is at the helm of our thoughts, actions and feelings. We can see and communicate with the non-physical beings that surround us and interact in our lives—power animals, ascended masters and teachers, angels, faeries, and other stellar beings. There is no fear in this plane.
Many of us who practice metaphysics know of these states of being. We experience them regularly. However, existing in these elevated dimensions is usually not “full time.” Often even explaining our “mystical” experiences forces us into the left-brain structures and limited vocabulary, especially in English, which is predominantly a militant language and has few words powerful enough to hold the energy of the mystical experience.
As we strive for ascension and seek to change our vibrations into higher qualities of purity, we must attend vigorously to creating the conditions of receptiveness by staying focused in our right brain. If we do so, we are constantly reinforced and supported with spiritual interaction and magic and are able to better comprehend our amazing existence.
Our challenge is the same as it has always been—to not judge ourselves and to not judge the extraordinary experiences we have while journeying or in meditation. Without judgment, we can connect to the feelings of appreciation that can cause elation. When we have these experiences and then try to express them through the filters and structure of left-brain rigidity and judgment, we fail to fully appreciate our experiences. The left brain cannot comprehend these experiences and it is not suppose to. That is not its function. Ascension is a process that involves many factors. Stimulating and consciously activating the right brain is necessary to the process. We must trigger the right brain to counterbalance the lifetime of conditioning of the left brain.
There are many activities that you can engage in for this process. Journeywork, interacting with non-physical spirit beings, meditation, reacting to art and music, and daydreaming contribute to the continual reconditioning of the mind. I simply like to breathe with the intention of flooding my right brain with oxygen and energy, especially during my quiet times of the day. I envision my right brain “turning on,” “lighting up,” and taking a prominent position in my daily functions. It is amazing the feelings that rush through with this activity. Love, appreciation, and expansion flood my body and my fields of energy. It is a simple and worthy exercise to do throughout the day. The right brain is the source of imagination and you will discover that it is receptive to creative and simulative exercises. We may have been born into a third-dimension reality of limitation and scarcity but it need not remain our imprisonment for life. The choice to break free from these artificial restraints is ours.
About the author:
Jan Engels-Smith is a graduate of the Foundation of Shamanic Studies and has trained with individual shamans. She has had a thriving shamanic practice since 1994. She has performed over 3,000 soul retrievals and viewed as an expert in her field. She is an author, Shamanic Practitioner, Reiki Master, a Licensed Professional Counselor, a Chemical Dependency Specialist, a Marriage and Family Counselor a Hypnotherapist and a Reconnection Healer.
Jan founded the LightSong School of Shamanic Studies, which has eight associate teachers and is the first of its kind to offer three accredited degrees in shamanism: Internship (IP), Licensed Master Practitioner (LMP) and Doctorate in Shamanism (ShD). You can learn more about these programs at http://www.lightsong.net.
Jan also conducts individual and group healing seminars for intensive personal growth.
Her training and experiences have been extensive both in the traditional philosophies and metaphysical traditions. Her personal philosophy is to assist individuals in gaining their own personal empowerment, which will in turn, promotes self healing, better communities and a healthier world.
createmusic | November 30, 2014 at 2:39 am | Tags: Dimensions, Gregg Prescott - Ascension | Categories: Ascension, Dimensions | URL: http://wp.me/p2QcLx-bxf
Comment        Like