vrijdag 31 januari 2014

2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der Knaap • Geschreven door auteur Geen Reacties Reacties 
  Gepubliceerd: februari 1st, 2014
  door Manuela van der Knaap
  Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882
  Het lijkt erop dat 2014 een groot transitiejaar gaat worden voor de mensheid. Het monetaire financiële systeem begint zeer waarschijnlijk nu te transformeren naar een systeem dat de mensheid dient. De onderste steen komt boven. Tegelijk maakt ons bewustzijn een enorme stap in haar ontwikkeling en wordt van ons gevraagd om onze passie te gaan leven en het eenheidsbewustzijn te gaan verkennen en te laten ontstaan. Lees in dit artikel hoe je op een stabiele manier door deze veranderingen heen kunt bewegen; het innerlijke proces, de wisselwerking tussen het innerlijk en de wereld, en de processen in de wereld om je heen.
  merkaba weltkugel 240x240 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der KnaapHet astrologisch jaarartikel is wat later dan je van mij gewend bent. Ook in mijn leven is er veel gaande en en er wilden eerst andere zaken geregeld worden. Dit jaar duid ik toch weer de horoscoop van 1 januari in plaats van de zonnewende. Dit, omdat wij in de wereld met elkaar de afspraak hebben gemaakt dat dan ons nieuwe jaar begint. De winterzonnewende beschrijft vooral de informatie die in onze binnenwereld wordt ervaren. (voetnoot*5)
  Wat vind je in dit artikel
  Dit astrologisch jaarartikel geeft vooral de informatie en het inzicht hoe je kunt omgaan met situaties van macht en onmacht in 2014. Er wordt beschreven wat de trends en ontwikkelingen zullen zijn en je krijgt inzicht in de innerlijke processen. Deze tekst kan het beste worden gelezen vanuit het hart, niet alles zal met het verstand alleen te begrijpen zijn, dus probeer te voelen, ervaren wat de tekst voor je doet. Energetisch helpt deze tekst je door de controle heen naar de nieuwe energie toe. Het artikel geeft je ook inzicht in de basis achter de enorme veranderingen van ons financiële stelsel met interessante YouTube filmpjes en links. Je vindt vier niveaus verdeeld in hoofdstukken in dit jaarartikel; 1.Innerlijke ervaringen in 2014. 2.Wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld in 2014. 3. In de wereld, het collectief in 2014 en 4. Conclusie.

  1.Innerlijke ervaringen in 2014

  Samenvatting innerlijke proces
  2014 belooft een bijzonder intens jaar te worden. Met grote kansen, maar ook enorme risico’s. We worden uitgedaagd om te gaan voor wat er werkelijk toe doet; wat werkelijk waardevol is. (voetnoot*1) Die grote sprong te wagen. Deze sprong vraagt nogal wat van ons. De wachter op de drempel is Pluto in Steenbok en hij laat ons alleen passeren als we authentiek ZIJN en dus loslaten wat niet werkelijk bij ons hoort. Loslaten, veel loslaten en tegelijk toch gaan staan voor je hartenwens (voetnoot*2) en erop vertrouwen dat wat werkelijk bij jou hoort naar je toekomt.(voetnoot*3)
  Maar je moet er wel voor gaan staan, verantwoordelijk en autonoom. Neem dat waar je voor gaat staan in eigendom zonder te dwingen en blijf tegelijkertijd open zodat de creatie als vanzelf met gemak kan ontstaan. Als je goed samenvalt met je kern en ZIJNskracht ontstaat de creatie simpel, snel en eenvoudig. Als je gaat dwingen of je laat dwingen en je mogelijk zelfs slachtoffer voelt, laat Pluto,‘de wachter op de drempel’, je er niet door en ervaar je vooral macht en onmacht.
  5de graad Schorpioen 2 490x384 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der Knaap
  Het bovenstaande beeld uit het boek van Koppejan ontwikkelt zich naar een tweede beeld: ‘Een massieve rotskust, door de stormen van vele eeuwen onveranderd gebleven.’ (voetnoot*1) Dit tweede beeld symboliseert het ZIJN en haar verstilling. Het totaal van de twee beelden laat ons zien wat ons innerlijk te doen staat in 2014. (voetnoot*4) Krijgen onze lagere delen de kans om te razen en vernietigen of zijn wij verstild in ons ZIJN zoals de rots? Mogelijk verwijst het eerste beeld ook naar paniek en destructie van de natuur en haar wezens.
  Leegte
  In 2014 wil het destructieve omgezet worden naar het stille ZIJN. Als we proberen te controleren vanuit macht of onmacht en vasthouden dan wordt de situatie mogelijk vernietigend. We kunnen ook eenvoudig loslaten omdat het wie wij werkelijk ZIJN niet meer echt dient. Alleen de kern blijft over, alle schijn houvast verdwijnt.(voetnoot*6) Je kunt dan mogelijk zelfs een leegte ervaren zonder houvast waar alleen nog maar ‘bewust aanwezig zijn’ is. Het bewustzijn zelf, de Godsvonk zelf is dan de reden voor het bestaan geworden. Het gaat dan alleen nog maar om aanwezig ZIJN in je leven en in je lichaam. Er komen vanuit dat ZIJN vanzelf weer impulsen die je de weg wijzen naar je passie.
  Belangen
  Je kunt loslaten op verschillende niveaus; zielsniveau, energetisch-, mentaal-, emotioneel-, fysiek- enz. Al deze lagen van houvast en loslaten kunnen je getoond worden. Loslaten betekent echter niet dat je niet kunt gaan staan voor een groot project of voor je levenswerk; voor dat waar je hart van gaat zingen. Het is wel belangrijk dat je de creatie in eigendom neemt en de uitkomst loslaat. De creatie komt dan in Divine timing vanzelf naar je toe op een manier die alle betrokkenen dient. Dat betekent ook dat je in actie komt en grenzen stelt als je die impuls van binnenuit krijgt. Als mens zijn wij Multi dimensionele Wezens. We zijn een verzameling van ego, ziel en Wezenskern (Heilige Geest) in allerlei facetten en dimensies. Alle stukjes die niet bij je Wezenskern horen en niet wezenlijk zijn, melden zich doordat deze facetten van onszelf wel belang hebben bij de uitkomst van je creatie en ons dus weer uit het ZIJN halen.

  2.Wisselwerking tussen binnen- en buiten wereld in 2014


  ‘Does education kill creativity?’
  Ook praktisch in het leven worden wij gedwongen om structuren die ballast geven los te laten. Het leven wordt nu overal waar je kijkt in structuren gedwongen en we staan toe om ons hier in te laten dwingen. We moeten van alles. De structuren bepalen het leven van de meeste mensen te veel en dit is voor veel mensen niet meer vol te houden. Een goed voorbeeld van dwingende structuren is het onderwijs. Wij hebben besloten dat ieder kind tot 18 jaar een vastgesteld aantal uren per jaar op school bepaalde kennis tot zich moet nemen. De huidige energie maakt ons bewust hoe krom dit is. Dit YouTube filmpje laat een jongen van 13 jaar zien die over dit onderwerp vanuit persoonlijke ervaring geïnspireerd spreekt. Titel van het filmpje:‘This is what happens when a kid leaves traditional education’…….(voetnoot*7) Zijn moeder heeft zich laten inspireren door een ‘TEDx talk’ van ‘Sir Ken Robinson’. Titel van dit filmpje; ‘Do schools kill creativity’. Ze is vervolgens haar zoon thuis les gaan geven en heeft hem vooral begeleid in het zoeken naar geluk en de leerstof daar in gepast.
  Natuurlijke autoriteit
  Deze jongen van 13 jaar heeft waarschijnlijk zijn Wezenskernkwaliteit in Steenbok staan net als alle andere jongeren die nu ongeveer 13 jaar zijn.(voetnoot*7) Deze Wezenlijke kernkwaliteit in Steenbok leert ons om authentiek te zijn. Maar ook om zelf aan het stuur te zitten van je leven en externe structuren en opgelegde verantwoordelijkheden alleen te accepteren als ze ons leven en ons bewustzijn ondersteunen. We hebben het dus over natuurlijke autoriteit. Als je hem ziet staan dan begrijp je waar ik het over heb. Deze groep 13-jarigen heeft in 2013 een activatie gehad van hun kernkwaliteit (voetnoot*8) Hun overlevingsmechanisme wilde naar een nieuw niveau ontwikkelen. Zij werden geïnspireerd om hun authenticiteit te delen met de wereld om hen heen. Deze jongen van 13 in het filmpje laat zien hoe goed zij de macht van structuren begrijpen op een heel natuurlijke manier.
  Universiteit van het leven
  In het boek van Rob Riemen: ‘Universiteit van het leven’, heeft de schrijver mensen geïnterviewd die groots zijn in hun vakgebied. En wat blijkt: Ze zijn bijna allemaal autodidact en hebben dat wat hen de doorbraak gaf niet op school geleerd. Deze beroemdheden geven aan dat niet in de pas lopen hen juist die bijzondere ervaringen heeft gebracht die ze nodig hadden om hun passie te ontdekken en vervolgens te leven. Het advies van de beroemdheden is: ‘Ontdek je passie en doe er iets mee’. ‘Durf anders te zijn’. (voetnoot *6&*9)
  Zingend hart
  De zwarte Maan in de geboortehoroscoop wijst de weg naar deze passie. Horoscopen van beroemdheden laten dat keer op keer weer zien. Deze passie kun je niet leren op school, alleen maar in het leven. En het leven brengt je altijd waar je zijn moet als we de dwingende structuren van het grote ‘moeten’ en onze behoefte aan controle durven los te laten. Dat is wat deze beroemdheden uit het boek van Rob Riemen hebben gedaan. Zij hebben het zingen van hun hart gevolgd. In deze tijd worden de knellende banden zo intens voelbaar en zichtbaar, waardoor we dus niet anders meer kunnen dan de knellende banden te herkennen en los te laten. 2014 is een jaar waarin we een nieuwe basis gaan creëren voor het leven.(voetnoot *3) Wij worden geïnspireerd of gedwongen om onze drijfveren en aangenomen basiswaarden waaraan wij ons confirmeren nog eens goed onder de loep te nemen. Dit kan veel spanning geven in relaties in 2014 en alle bestaande sociale verbindingen. (voetnoot *10&*16&*26) Ook onze liefde wil autonoom worden.
  Nieuwe aarding
  Het overlevingsmechanisme van de jaarhoroscoop van 2014 geeft aan dat het niet altijd gemakkelijk is om in verbinding met de aarde te blijven. (voetnoot*2) Er wordt van ons gevraagd om ook in de verbinding met de Aarde onze eigen authentieke unieke manier van aarding te vinden. Dus ook hier de plat getreden paden van het maken van een verbinding met de Aarde te vernieuwen en van binnenuit te laten ontstaan. Als iemand aardt vanuit zijn authentieke zelf (vanuit het Wezen dat hij of zij is) dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld op een watermanier aardt. Anderen hebben juist weer de gelijkwaardige verbinding nodig met het Wezen van de Aarde om een goede aarding te maken. Ook hierin gaat het erom dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw authentieke manier van aarding. Ook het Wezen van de Aarde is nu wakker op nieuwe bewustzijnslagen en vraagt dus om een vernieuwde verbinding met jou.
  Functie van zinloosheid
  Je kunt vooral in het begin van 2014 een gevoel van zinloosheid ervaren zonder aanwijsbare reden. Dit gevoel stimuleert je om los te laten en je aandacht naar binnen te keren om te zoeken waar je hart wel van gaat zingen. ‘Wat maakt jouw leven de moeite waard?’, is de grote vraag die innerlijk gesteld wordt. Vanuit dit loslaten en misschien zelfs een periode niets doen, ontstaat er vanzelf een impuls die je vanzelf naar je passie zal leiden of die passie zelfs naar je toe laat komen door ontdekkingen die je opdoet in de universiteit van jouw dagelijks leven. Dit loslaten en zoeken is het meest krachtig aanwezig tot 23 maart 2014, zo rond de Lentezonnewende. Het kan zijn dat er al vanaf eind februari van binnenuit een drang komt om je te verbinden met anderen en je passie tot expressie te brengen en met anderen te delen. (voetnoot*11)
  Het nieuwe mannelijke
  Yin Yang2 200x300 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der KnaapDe jaarhoroscoop laat zien dat het collectieve mannelijke in ons zich nu gaat ontwikkelen naar een nieuw niveau van bewustzijn en bestaan. (voetnoot *13) Tijdens een groepsmeditatie in mijn praktijk liet dit nieuwe mannelijke en de nieuwe man-vrouw verbinding zich spontaan ervaren. Het collectieve (maatschappelijke) mannelijke is in deze tijd erg op zoek naar een nieuwe manier van expressie en kon tot nu toe niet optimaal zijn goddelijke plaats vinden in het geheel. Het mannelijke moet stoer zijn en alles dragen en oplossen. Het nieuwe mannelijke liet zich ervaren als een eerbaar en respectvol; stralend als een Zon. Vanuit de tijd van de ridders en het intreden van het Christendom (misschien zelfs eerder) is het vrouwelijke en mannelijke verstrikt geraakt in een vervorming. Het vrouwelijke mocht alleen maar Maagd zijn en hulpeloos: mocht haar kracht niet meer leven. De vrouwen die weigerden hun kracht af te leggen, werden verbrand als heksen. Het mannelijke (de ridder) moest voor haar zorgen. Zo ontstond er een drie deling in de man-vrouw verbinding (man-maagd-hoer/heks). Het gevolg hiervan is dat er op diepe DNA niveaus patronen vastzitten in ons, waardoor het mannelijke zich niet uit kan drukken in zijn eigen kracht omdat hij voor het vrouwelijke moet zorgen. Nu hebben in deze moderne maatschappij de meeste vrouwen wel weer hun kracht opgeëist (heks, onaangepaste vrouwelijke). Nu is het tijd voor het mannelijke om zich te herstellen in zijn onafhankelijke kracht van ZIJN. Deze kracht liet zich ervaren als eerbiedig, trots, onafhankelijk en viel samen met zijn binnenwereld en is liefdevol, zacht en krachtig zichtbaar stralend als de Zon. Binnen en buiten vielen totaal samen. Hierdoor kan de man-vrouw verhouding op een nieuw goddelijk niveau tot uitdrukking komen. Onafhankelijk, vrij en gelijkwaardig. Deze verandering wil ook plaatsvinden in iedere man en vrouw. Het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man. Het mannelijke en vrouwelijke vallen samen. Geef elkaar de ruimte in 2014 om te worden wie je in Wezen bent en op een gelijkwaardige manier in een nieuwe verbinding te komen. Ieder op eigen onafhankelijke benen als een heel nieuw mens.
  Creativiteit in 2014
  Al vrij snel in het nieuwe jaar (al vanaf eind januari*6) staat de Zwarte Maan in Leeuw. De Zwarte Maan staat in de kosmische horoscoop voor de Godsvonk; het Wezenlijke in ons. Dit laat ons de persoonlijkheids- en zielslagen van je blauwdruk ontstijgen. Als we dit Wezenlijke leven, geeft dit enorme vreugde. Dat wat we dan doen, is voor jou zelf eigenlijk heel gewoon, maar wordt door anderen waargenomen als iets bijzonders. Een actie vanuit deze Wezenskern in Leeuw brengt jezelf en anderen in hun kracht en kenmerkt zich door afwezigheid van (egoïstische) belangen. De zwarte Maan in Leeuw stimuleert ons om identificaties los te laten en met gemak expressie te geven aan onze creativiteit. Maar vooral te genieten van het creatieproces van de ervaring en expressie van jouw unieke individualiteit. In haar hoogste octaaf stimuleert de zwarte Maan in Leeuw ons om Schepper te zijn en het innerlijk vuur direct tot manifestatie te brengen. Vanaf 3 maart 2014 komt de drang om tot expressie te komen en te creëren pas goed op gang en worden we echt vanuit de kern geïnspireerd.
  Stilte
  Op 3 maart 2014 is ook het diepste punt bereikt van de druk die al een paar jaar opbouwt en ons stimuleert om los te laten en te gaan leven vanuit de stilte van het ZIJN. Pluto staat dan exact samen met de Diamant. Het moet! Daarna is deze stand nog twee keer actief, namelijk op 27 mei 2014 en 1 januari 2015. De opbouw naar de eerste exacte aanraking (samenstand) zal de meeste druk geven. Die twee latere aanrakingen in mei en januari zullen laten voelen waar de schoen nog wringt en het huiswerk nog niet helemaal is gedaan.
  Patent op de natuur
  gaia1 1 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der KnaapIn oktober 2012 begon een groot bewustwordingsproces om autoritaire macht te gaan herkennen in jezelf en in de wereld. Sommigen maken gebruik van bijvoorbeeld mazen in de wet, zoals Gen-tech bedrijf Monsanto dat in 2013 in Europa een patent aanvroeg en ook kreeg op natuurlijke broccoli.(voetnoot *12) De zwarte Maan stond in 2013 in Kreeft met Jupiter erbij en gaf activiteit te zien op het gebied van voeding. Soms moet er zoiets schokkends gebeuren als het patenteren van de natuur om werkelijk wakker te worden. In 2013 was voeding aan de orde en vooral problemen met voeding en het zoeken naar de juiste voeding die bij je past.
  Gevoed zijn
  In 2014 zet dit proces door. (voetnoot*10a) We willen werkelijk gevoed worden, zowel innerlijk als door de wereld om ons heen. De samenstand van de zwarte Maan en Zon in Kreeft in 2013 en 2014 stimuleren ons om te openen voor het geboorterecht van gevoed worden en compleet en totaal gevoed te zijn. Het gaat om het beseffen dat de Bron waar onze Godsvonk een onderdeel van is die Bron ook in zich heeft en dus nog steeds ter beschikking is. We hoeven alleen de deur te openen en het toe te laten. Hierin dan ook jouw persoonlijke weg te volgen om schreeuwende behoeftes en verlangens los te laten en het gevoed zijn te integreren in je leven.
  Herkennen van authentiek leiderschap
  De massa werd al vanaf oktober 2012 vooral gestimuleerd om authentiek leiderschap en zelfbestuur op waarde te schatten en te gaan herkennen en ondersteunen. Zowel in jezelf als in de wereld om je heen. Dit is het samenspel van Saturnus en Pluto in een astrologische receptie. Vanaf 23 december 2014 tot 16 juni 2015 gaat deze klem voor de eerste keer los. Saturnus laat dan het dierenriemteken Schorpioen (van loslaten en destructie) los en gaat dan naar het dierenriemteken Boogschutter. In Boogschutter laat Saturnus inspiratie ervaren en de behoefte om onze vormkracht enthousiast in te zetten voor opbouw. Tussen 16 juni 2015 en 19 september 2015 is de astrologische stand van autoritaire macht en authentiek leiderschap weer even actief, maar na 19 september 2015 behoort deze tot ons verleden.

  3.In de wereld, het collectief in 2014

  6de graad Schorpioen 2 490x359 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der Knaap
  Dit beeld van der 6de graad van Schorpioen uit het boek van Koppejan (voetnoot*1) geeft informatie waarheen de energie van 2014 zich wil ontwikkelen: Praktisch en in het dagelijks leven. Het laat twee kanten zien van één medaille die regeert over structuur en het omgaan met verantwoordelijkheid. De natuur in de tuin is te veel gestructureerd en gereguleerd, het plaatje aan de rechterkant laat het tegenovergestelde zien. Dit is wat we in 2014 vaker kunnen ervaren in onszelf en in de wereld. (voetnoot*21) De jaarhoroscoop van 2014 laat zien dat we de twee uitersten in ons en in de wereld pas kunnen verenigen als we accepteren wat er is en loslaten wat ons niet meer dient. Dit is de kosmische octaaf van Pluto. Pas dan kun je het pad gaan zoeken dat verbonden is met jouw passie en met wie je in Wezen bent. (voetnoot*10)
  Dit tweede beeld laat zien waar dit dualistische beeld van structuren (tuin) en chaos(ezel) heen ontwikkelt. Het tweede beeld is: ‘De Californische heuvels waarin de stille vrede wordt verstoord door de ‘goldrush’. Er wordt een betekenisvol geheim ontdekt en er ontstaat een egostrijd om de winst (goud).
  Global Reset
  De informatie die dit tweede beeld geeft, vinden we in de jaarhoroscoop voor 2014 terug in de Noordelijke Maansknoop in het tweede huis in Schorpioen. De astrologische stand geeft aan dat er macht en onmacht ontstaat over waarden en bezit. Ik verwacht zelfs een herwaardering van waarden en geld. Misschien wel een global reset van schulden en waarden. Of een herwaardering van het financiële stelsel of een sprong naar één wereldmunt of misschien wel lokale munten, wie zal het zeggen?!. En dan laat dit tweede beeld van de ‘goldrush’ zien dat daardoor een egostrijd losbarst. (voetnoot *12) Een strijd om gelijkwaardigheid, vrijheid en om zelf je leven (structuur) zo in te mogen inrichten als je van binnenuit zou willen en voelt. (voetnoot*13) Maar hoe dit precies zal ontvouwen, is niet te voorzien door de complexiteit van het geheel.
  Goldrush
  Dit tweede beeld van de ‘goldrush’ laat ook unieke mogelijkheden zien om financieel een grote slag te slaan en zo het geluk te vinden. Dit kan het financieel goud betekenen of het innerlijke goud.
  Willem Middelkoop heeft een boek geschreven; ‘De big reset’ over het resetten van het waardesysteem en hij pleit voor het beleggen in fysiek goud. Want als het geld systeem omvalt, dan blijft goud zeer waarschijnlijk haar waarde behouden. Hij gaat er vanuit dat de reset pas in 2015-2017 zal komen. De jaarhoroscoop laat echter zien dat het wel eens dit jaar zou kunnen zijn. De jaarhoroscoop van 2017 laat wel een verandering in waarde zien. Maar de jaarhoroscoop van 2014 laat veel meer spanning zien voor waardesystemen.(voetnoot*22) Kijk het YouTube filmpje van een interview met Willem Middelkoop met RTL Nieuws. Het is niet zo dat alles wat hij zegt aansluit bij mijn inzicht, maar hij laat interessante invalshoeken zien dus blijf kritisch en doe je eigen onderzoek… Je kunt nog meer van Willem Middelkoop lezen op de RTL Nieuws website. Ook Willem Middelkoop heeft het over de mogelijkheden om gebruik te maken van de enorme irrationele werking van de markt. Dus mogelijkheden om je eigen goldrush te creëren en gebruik te maken van de mazen van de wet en die de veranderingen scheppen. Maar gezien de grote veranderingen op het gebied van waarden is het waarschijnlijk verstandiger om niet te veel te hechten aan bezit.
  Bitcoin
  Er ontstaan ook nieuwe alternatieven voor het huidige monetaire geldsysteem, zoals de digitale Bitcoin. Deze Bitcoin is geboren door het online shoppen en zo enorm in waarde gestegen dat je hier wel kunt spreken van een soort ‘goldrush’ en het vinden van rijkdom. Misschien zelfs wel een stabiel antwoord op het omzeilen van het monetaire stelsel dat begint te wankelen. China heeft inmiddels de handel in Bitcoin verboden. Met Bitcoin blijf je buiten de manipulerende en controlerende systemen van het monetaire stelsel. De Bitcoin is inmiddels een serieus digitaal betaalmiddel geworden. Ook hier wordt ons getoond dat wij bepalen wat de waarde is van iets. Dit is een bewustwordingsproces dat ons voorbereid om een nieuw financieel stelsel te creëren dat meer vrijheid en mogelijkheden biedt. Ook helpt deze bewustwording ons om de keiharde greep die geld heeft op ons als persoon en op onze maatschappij los te laten.(voetnoot*1) Lees de column van Peter B.Meyer; hij geeft uitleg over de Bitcoin.(voetnoot*23)
  Klokkenluider
  Onderaan de column van Peter B.Meyer staat ook een YouTube filmpje (voetnoot*23) van Karen Hudes over de basis van ons huidige financiële stelsel. Zij was een medewerker van de Wereldbank en een klokkenluider. Zij vertelt wat de jaarhoroscoop van 2014 ook laat zien. Er moet nu iets veranderen. Hoe langer de leiders van het monetaire financiële systeem blijven manipuleren en blijven proberen om het systeem overeind te houden, hoe groter de krachten worden die de verandering in gang zetten. Als we meebewegen met de verandering dan kan de vernieuwing op een stabiele manier plaatsvinden. Het gaat over het hervinden van onze werkelijke basiswaarden. (voetnoot*1). Geld houdt ons nu in gijzeling en het wordt tijd dat het geld het leven gaat dienen, in plaats dat wij het geld dienen. Op 26 januari was er een uitzending van Tegenlicht waarin op een duidelijke manier uitleg gegeven wordt door specialisten wat er met het monetaire stelsel aan de hand is. (voetnoot*27) Er staan op de website van Tegenlicht van de VPRO nog veel meer interessante interviews over het bankwezen en het financiële stelsel.
  Zelfverrijking
  Maar er is ook nog een andere kant die zelfverrijking laat zien die ten koste gaat van anderen. Bedrijven als Monsanto die met het patenteren van broccoli mazen in de Europese wet vinden en daar financieel hun slag mee slaan, is een vorm van zelfverrijking van regeringen, instituten en van hen die bovenaan ‘de voedselketen’ staan.(voetnoot*12) Wanneer het klopt wat Karen Hudes zegt in dat YouTube filmpje waar ik hierboven naar verwijs, dan is het hele monetaire systeem gebaseerd op zelfverrijking van de top en krijgen we in 2014 de mogelijkheid om hier uit te breken. Dit lukt door je eigen verantwoordelijkheden opnieuw onder de loep te nemen en te bekijken aan welke regels jij je confirmeert. (voetnoot*1) Nog meer bestuurlijke dwaling zal aan het licht komen als wij andere keuzes maken en onze soevereiniteit weer terugnemen, autonomie op allerlei gebied, zoals een autonoom financieel stelsel. Dan kunnen wij dat wat werkelijk van waarde is hervinden en ruimte geven in ons leven. Zoals autonome liefde en het volgen van je passie.
  Nieuw begin
  onmacht 112x112 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der KnaapIk verwacht dat er een tweedeling gaat komen tussen hen die kiezen voor controle en macht en hen die kiezen om los te laten en te zien waarheen hun impulsen hen brengen, wat er van binnenuit wil ontstaan en innerlijke waarden volgen. Het gaat in ieder geval over een nieuw begin. (voetnoot*14) Het overlevingsmechanisme van de jaarhoroscoop 2014 laat zien dat we langs Pluto moeten. Pluto is de wachter op de drempel om naar de kosmische octaaf in jezelf en in het leven te komen. Het ZIJN. (voetnoot*15) Pluto eist dat je macht loslaat en dit overgeeft aan je Hoger Zelf. Als je dit niet kunt dan blijf je in een strijd van macht en onmacht en ‘groeit het boven je pet’. En ik vermoed dat deze klemmende angst die macht en onmacht veroorzaakt enorm zal worden, net zolang tot er wordt losgelaten door personen maar ook instanties achter de systemen, zodat er andere nieuwe oplossingen gevonden worden die in deze tijd passen en het geheel gaan dienen. Waarschijnlijk meer gericht op geven en authentieke zelfdragende waarden die stabiel en wel verantwoord zijn. Deze nieuwe oplossingen ondersteunen meer de zelfwerkzaamheid die ontstaat vanuit vrijheid en zullen op een natuurlijke manier eigen verantwoordelijkheid afdwingen. (voetnoot*16)
  Alles is één
  De groep die wel loslaat en bereid is om overnieuw te beginnen kan de energie van strijd juist ervaren als een aanzet die activeert om samenwerking in beweging te zetten en verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel. (voetnoot *13) De processen die we in 2014 zullen ervaren, zetten ons aan om te gaan zien dat alles met alles verbonden is en dat we niet los van elkaar bestaan en in zekere zin ook verantwoordelijkheid dragen voor elkaar als geheel. Fukushima is daarvan een goed voorbeeld. Als er iets mis gaat aan de andere kant van de wereld, dan kan dit toch grote gevolgen hebben voor jou persoonlijk. Er is zich een enorme ramp aan het voltrekken in Japan met een kerncentrale. Er is grote ontkenning en illusie rondom de situatie. Internationaal via de officiële kanalen hoor je niets over de problemen die er zijn met de straling die met het koelwater de zee in loopt. (voetnoot*17) Inmiddels kun je al heel veel informatie vinden op internet over problemen die worden ervaren aan de Westkust van de VS.
  Veilige vernieuwing
  Deze problemen van Fukushima vallen astrologisch onder Uranus. Er is al sinds juni 2012 een strijd gaande tussen Uranus in een vierkant met Pluto. Vrijheid en macht. Dit zien we terug als een strijd met de gevestigde orde, bestaande structuren, zoals in een baan en structuren die leidinggevenden hebben opgedrongen in bijvoorbeeld een bedrijf of land en die jij hebt geaccepteerd. Er moet nu vernieuwing komen van deze structuren, wetten, regels en alles waar wij autoriteit aan geven. (voetnoot*13) Zoalshet initiatief van SMCO om erfbelasting terug te vorderen van de Belastingdienst.(voetnoot*28) Vernieuwing moet echter wel verbonden zijn met rust en stabiliteit en heeft ondersteuning nodig om op een veilige manier tot ontplooiing te komen. Wanneer dit niet gebeurt dan kan de vernieuwing de bocht uit vliegen. Het krachten spel is op dit moment enorm . Als de energie van Uranus (lees:vernieuwing) uit de bocht vliegt dan krijg je versnelling in evolutie met vervormingen, mutaties. En dat is wat we heel concreet terugvinden bij besmetting door straling, zoals we hebben geleerd van de straling die vrijkwam bij Hiroshima in Japan en bij Tsjernobyl. Een kerncentrale brengt enorme risico’s met zich mee. In die zin is de kracht van Pluto in Steenbok waar de vernieuwing van Uranus de strijd mee aangaat wederom een ‘Wachter op de drempel’. Pluto eist om verantwoordelijkheid onder de loep te nemen. We worden ons in deze strijd enorm bewust gemaakt dat deze manier van energie opwekken niet verantwoord is. Het komende jaar zijn er weer twee pieken van deze strijd namelijk, 21 april 2014 en 15 december 2014. De laatste aanraking is op 17 maart 2015.
  Persoonlijke verantwoordelijkheid
  Clean up your mess 240x239 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der Knaap
  ruim je troep op
  Het lijkt erop dat de wal het schip zal keren. Het hele proces in Fukushima laat ons beseffen dat alles met alles verbonden is en dat het noodzakelijk is om met elkaar te handelen. De handen in een te slaan en verantwoordelijkheid te nemen. (voetnoot*15) Zo organiseer ik iedere laatste zaterdag van de maand een meditatie vanuit het ZIJN. We verbinden ons eerst met onszelf en komen in stilte, neutraliteit en ZIJN. Pas daarna verbinden wij ons met situaties buiten ons die stabiliteit en oplossingen nodig hebben zoals Fukushima, de situatie in Groningen, het monetaire financiële stelsel enz. Vanuit het ZIJN wordt er op energetisch niveau goddelijke interventie en timing in de situatie gebracht, zodat er oplossingen gevonden kunnen worden die als het ware naar de situatie toe kunnen komen. En zo kan iedereen zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en stukje bijdragen aan het geheel, de één energetisch, de ander met meer concrete inbreng. Je kunt bijvoorbeeld de petitie tekenen van Avaaz. (voetnoot *25)
  Groningen
  De situatie in Groningen geeft ook veel inzicht. Er zijn daar nu aardbevingen die door gasboringen zijn ontstaan. Dit gas komt ten goede aan heel Nederland en al haar bewoners. Met de huidige crisis kan Nederland eigenlijk niet zonder de inkomsten die uit de gaswinning komen. Groningen wordt leeg gehaald en krijgt de problemen gepresenteerd en ziet weinig van deze rijkdom terug. Van ons wordt gevraagd om met elkaar verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel en niet de een slachtoffer te laten zijn van de ander. (voetnoot*15)
  Nederland en haar Meesterschap
  landkaart nederland provincies 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der KnaapNederland gaat sinds maart 2013 door haar Cheiron return. Cheiron staat in de horoscoop voor de kosmische wond en deze wordt tijdens de Cheiron return omgezet in Meesterschap. Er moet bestuurd worden met zicht op het geheel. Als er te halfslachtig wordt bestuurd of als één de rekening betaald voor het geheel, dan krijgt deze situatie in Groningen waarschijnlijk een staartje dat mogelijk tot minimaal 2017 van zich zal laten horen. (voetnoot*18) Omdat het om de astrologische Cheiron return gaat, zetten de bestuurlijke beslissingen die nu genomen worden ook de toon voor de komende 50 jaar. Voeden we de wond of gaan we ervoor om te leren en Meesterschap te krijgen over deze wond. De kosmische wond van Nederland is halfslachtig en chaotisch besturen. Er is nu een kans om de helende kracht (Meesterschap) van Nederland te begrijpen en toe te passen; besturen van en voor het geheel, vanuit eigen verantwoordelijkheid en verbonden met het geheel. Pakken we de situatie aan en gaan we voor Meesterschap of kiezen we voor doormodderen vanuit illusie en net doen of het er niet is en met halve maatregelen komen. Het pappen en nathouden van de wond Cheiron in Vissen in het 10de huis. De kernkwaliteit van Nederland is met bewustzijn en op een gelijkwaardige manier besturen en verantwoordelijkheid nemen en dit geïnspireerd uitdragen. Een voorbeeld van de kernkwaliteit van Nederlands is het ‘poldermodel’ van gelijkwaardig overleg dat wereldwijd erkenning vond en als voorbeeld diende. (voetnoot *19)
  Nederland heeft een speciale functie in het neerzetten van het eenheidsbewustzijn voor het Watermantijdperk in de wereld. Nederland heeft zeer veel bewuste energiewerkers en het Meesterschap van de wond van Nederland laat zien dat het spirituele, het energetische een speciale plek dient in te nemen in het geheel. Hierover publiceer ik nog een speciaal artikel in het eerste kwartaal van 2014.

  Conclusie

  Tja, het zijn geen kleine berichten die 2014 voor ons heeft. De spanning tussen vernieuwing en bestaande autoriteit en machtsblokken vraagt om zelfwerkzaamheid, rust en ruimte om stabiel het nieuwe te kunnen laten ontstaan.
  Eigen verantwoordelijkheid
  De groep individuen, bedrijven, bestuurders enzovoort, die er voor kiest om het bestaande los te laten en de vernieuwing toe te laten kunnen dit in stilte en rust ervaren. (voetnoot*20) De vernieuwing krijgt dan voldoende stabiel tegenwicht om zich in alle rust te ontvouwen. Je gaat voor je passie, blijft erin staan, maar laat los hoe de vernieuwing tot stand moet komen. Het nieuwe is meer gebaseerd op delen, maar dan wel op een verantwoordelijke en concrete manier. Dus zelf verantwoordelijkheid nemen voor waar jij autoriteit aan geeft. Er wordt bewustwording gevraagd van jouw eigen zelfwerkzaamheid. Vanuit overleving wordt het strijd om waarden en bezit. Ook in liefdesrelaties kan er vanuit overleving strijd zijn om de autoriteit en verantwoordelijkheden. (voetnoot*16)
  Collectief Meesterschap
  Als we geen verantwoordelijkheid nemen en vanuit controle doorgaan, dan zul je ook merken dat je in chaos terecht komt en jezelf niet tot uiting kunt brengen. De kosmische wond in Vissen in het 5de huis laat zien dat het van belang is om alleen dat tot uiting te brengen wat werkelijk is doorleeft en van binnenuit komt. Anders kan energie vreemde vervormingen en chaotische situaties creëren. Er is een nieuwe manier van Meesterschap te bereiken in 2014, in het begrijpen en werken met creatiekrachten die op collectief niveau hun werk doen. Ook energetisch werken vooral voor en met collectieven kan tot nieuwe hoogtes van Meesterschap klimmen. (voetnoot*17)
  Passie van het hart
  Het grootste deel van 2014 staat de kernkwaliteit in Leeuw.(voetnoot*6) Dit betekent concreet dat wij worden gestimuleerd om vanuit onze kern en eigen individualiteit te gaan leven zonder labels en identificatie of toe-eigenen van kwaliteiten. Het is vooral belangrijk om onze unieke individualiteit te respecteren, te vieren en tot expressie te brengen. Zodat je jouw passie kunt ervaren en delen met anderen. Het overlevingsmechanisme van de zwarte Maan in Leeuw staat in Waterman. Met dit overlevingsmechanisme word je steeds met je bewustzijn uit je zelf getrokken door gebeurtenissen om je heen. Door ongepast sociaal te zijn, kom je niet meer toe aan jezelf en je eigen passie. Het is dus steeds van groot belang in 2014 dat je steeds bewust bent vanuit welk punt je start met je activiteiten. Vraag je steeds af of je nog verbonden bent met de vreugde in je hart en je passie als je doet wat je doet. Het leven en ervaren van deze goddelijke kwaliteit van onze kern zal je steeds weer helpen om je creatie vlot te trekken uit de controle vanuit angst van de egodelen van jezelf en anderen. Er is behoefte om de expressie te delen met anderen en om sociaal te zijn, maar met behoud van individualiteit, passie vanuit het vuur in je hart.
  Parameters voor nieuwe energie
  De creatie-energie die in ons hart zingt en in 2014 smeekt om tot expressie te komen in verbinding met anderen, heeft het Meesterschap over het astrologische vaste kruis nodig om stabiel te zijn. Dit zijn Stier versus Schorpioen en Leeuw versus Waterman. De Leeuw-Waterman as vraagt om vrijheid, een sociale aanpak en het ervaren en delen van innerlijke passie zonder te labelen of te claimen maar in vrijheid en met een sociale aanpak.
  De Stier-Schorpioen as laat ons ervaren om ergens voor te gaan staan en tegelijk ook los te laten. Het krachtenspel is zo uitgekiend dat het mogelijk is om een grote stap te maken naar een nieuwe manier van bestaan. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dit zijn de parameters voor de nieuwe groepsenergie van het Watermantijdperk.
  Watermantijdperk
  Flower of life groot 240x180 2014 Een nieuw begin: Astrologisch jaarartikel van Manuela van der Knaap2014 is het jaar waarin we individualiteit (Leeuw) en groepsenergie(Waterman) op een nieuwe manier gaan uitvinden. De basis voor het Watermantijdperk gaan de voorlopers van de voorlopers concreet ervaren en ontdekken. (voetnoot *6) Eindelijk is het dan echt zover! Waterman- en Leeuwenergie zijn nauw verbonden. Als we het één leven zonder het ander, ontstaat er spanning. Het is dan ook van groot belang dat beide vertegenwoordigd zijn in de nieuwe groepsenergieën van het Watermantijdperk. Het werkt het beste als we eerst verbonden zijn met onze eigen individualiteit en ons pas daarna verbinden met anderen. Sleutelwoorden zijn: Gelijkwaardigheid, bewustzijn, sociaal delen, individualiteit, passie, expressie en creativiteit. Er zijn inmiddels al samenwerkingsverbanden die van start zijn gegaan zoals Vitaness.(voetnoot *24) Het komende jaar is echt het jaar voor dit soort initiatieven. Ook al kan het flink zoeken zijn naar de nieuwe stroom, soms met vallen en opstaan. Nederland heeft hierin een speciale rol te vervullen, met haar kernkwaliteit in Waterman met Saturnus erbij. Hierover verschijnt nog een artikel in het eerste kwartaal van 2014. In 2014 ga ik bijeenkomsten organiseren om de nieuwe groepsenergie te ervaren met ondersteuning van de geometrie van de Flower of life en gelieerde geometriepatronen. De Flower of Life laat energetisch de energie van het nieuwe Watermantijdperk ervaren. We gaan dan vanuit ieders unieke individuele Kernkwaliteit op een open speelse manier de nieuwe groepsenergie ontdekken van het Watermantijdperk. Daarin zal deze geometrie ondersteunend worden gebruikt.

  Bronvermelding en astrologische uitleg:

  Geschreven door Manuela van der Knaap. www.inzichten.com
  Astrologische events in 2014
  15 april 2014 Totale Maansverduistering 7:42 GMT
  29 april 2014 Ringvormige Zonsverduistering 6:14 GMT
  8 oktober 2014 Totale Maansverduistering 10:51 GMT
  23 oktober 2014 Gedeeltelijke Zonsverduistering 20:51 GMT
  Het lijkt erop dat er rond 5 juni 2014 weer een Ster-tetraëder gevormd zal gaan worden. Waterdriehoek: Saturnus in Schorpioen driehoek Cheiron en Neptunus in Vissen, driehoek Jupiter en zwarte Zon in Kreeft. Aardedriehoek: Pluto, Diamant in Steenbok driehoek Maan in Maagd en driehoek Venus in Stier.
  Groot driehoek van Saturnus in Schorpioen driehoek Cheiron en Neptunus in Vissen, driehoek Jupiter en zwarte Zon (of zwarte Maan) in Kreeft. Begint rond half mei tot half september 2014.
  Jupiter staat eerst samen met de zwarte Maan, gaat dan in januari 2014 samenlopen met de zwarte Zon en begin juni geeft de zwarte Zon het stokje (Jupiter) weer over aan de zwarte Maan.
  Voetnoten en bronvermeldingen:
  Jaarhoroscoop voor de wereld 1-1-2014 00:00 GMT Greenwich
  *1 Noordelijke maansknoop in het tweede huis in Schorpioen 5de graad en 6de graad gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop. Beelden komen uit het boek: Beeldgids van der dierenriem van Helene W. en Willem A.Koppejan ISBN: 90-202-1670-8
  *2 Maan in 3de huis IC Zon Pluto Mercurius Diamant Priapus Venus in 4de huis alles in Steenbok.
  *3 De sprong wagen vanuit vertrouwen Zuidelijke Maansknoop in Stier 8ste huis naar noordelijke maansknoop in het 2de huis in Schorpioen.
  *4 De niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop in de 5de graad van Schorpioen in het 2de huis.
  *5 Artikel over de winterzonnewende en stiltemeditatie vanuit ZIJN.http://inzichten.com/agenda/stilte-meditatie-van-zijn.html 
  *6 De gecorrigeerde zwarte Maan komt al op 31 januari 2014 in Leeuw, gaat op 12 mei weer terug naar Kreeft om vervolgens op 16 juni tot 17 september in Leeuw te blijven. Tussen 20 november en 31 januari 2015 staat de gecorrigeerde zwarte maan ook in Leeuw. De niet gecorrigeerde zwarte maan staat van 5 maart 2014 tot 29 november 2014 in Leeuw.
  *7 Wezenskwaliteit van 13-jarige jongeren: De niet gecorrigeerde zwarte Maan staat in Steenbok vanaf 2 maart 2000 tot 26 november 2000. De gecorrigeerde zwarte Maan dans daarom heen en is actief van : 8 jan 2000 tot 29 maart 2000 en vanaf 25 mei 2000 tot 24 aug. 2000 en vanaf 9 okt. 2000 tot 8 januari 2001. Logan Laplante: http://www.collective-evolution.com/2014/01/07/this-is-what-happens-when-a-kid-leaves-traditional-education/ Ken Robinson:http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html met ondertiteling.
  *8 Transit zwarte Maan stond conjunct Priapus in Kreeft. Geeft correctie van het overlevingsmechanisme. Het overlevingsmechanisme die bij deze kernkwaliteit hoort is energie of emotioneel zuigen of leeg gezogen worden, afwezigheid van stevige authenticiteit/eigenheid en verantwoordelijkheid.
  *9 Op uitzending gemist van het programma ‘Boeken met Wim Brands’ gesprek met Rob riemen over zijn boek ‘De universiteit van het leven’.
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1389347 Het gesprek begint op 16 minuten en 10 seconde van dit filmpje.
  *10 Noordelijke Maansknoop in het tweede huis in Schorpioen 5de graad en 6de graad gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop. Conjunct Saturnus in Schorpioen 2de huis, driehoek Jupiter (Jupiter staat ook conjunct Zwarte Maan, zwarte Zon, Diamant en MC) Jupiter conj. Zwarte Maan in Kreeft 10de huis, inspireren ons om structuren van binnenuit te laten ontstaan. De eigen weg volgen van het innerlijk en daarmee deze verbinding helen.
  *10a Zwarte Maan in Kreeft 10de huis, inspireren ons om structuren van binnenuit te laten ontstaan. De eigen weg volgen van het innerlijk en daarmee deze verbinding helen. De samenstand met de zwarte Zon opent de zwarte Maan in Kreeft tot aan de Wezenskern die ook de Bron zelf is.
  *11 Gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop gaat eind februari naar Weegschaal; 20 februari 1 dag in Weegschaal dan vanaf 25 februari 2014 in Weegschaal tot eind 2015. Niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop gaat op 23 maart 2014 Weegschaal in.
  *12 Monsanto kreeg patent op natuurlijke broccoli in Europa……
  http://www.naturalnews.com/041014_Monsanto_seed_patents_GMOs.html#
  http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/07/monsanto-krijgt-patent-op-broccoli/#.Utk4ZXlgUdk 
  Pluto in Steenbok in receptie met Saturnus in Schorpioen. Zwarte Maan in Kreeft brengt aandacht voor voeding en innerlijke voeding.
  *13 Zwarte Maan staat in Leeuw zie bij*6 en de jaarhoroscoop laat Mars op de ascendant zien in een molen met bijna alle planeten betrokken. Maan, Zon, Pluto, Mercurius, Diamant, gecorrigeerde Priapus, Priapus en Venus in Steenbok 3 en 4 de huis vierkant Uranus in Ram, vierkant zwarte Zon, Jupiter, gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft, zwarte Maan in Kreeft in het 10de huis, vierkant Mars op de Ascendant in Weegschaal. (hoofdkruis).
  *14 Bijna nieuwe Maan op 1-1-2014 jaarhoroscoop 2014. Maan en Zon in samenstand in Steenbok.
  *15 Maan, Zon, Pluto, Mercurius, Diamant, gecorrigeerde Priapus, Priapus en Venus in Steenbok 3 en 4 de huis is de top van een vlieger die verbonden is met een groot driehoek tussen Noordelijke Maansknoop driehoek Cheiron driehoek en MC, zwarte Zon, Jupiter, gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft, zwarte Maan in Kreeft in het 10de huis. Dit is een spirituele grote driehoek en dus niet gemakkelijk vanuit lagere niveaus te doorgronden.
  *16 Aarding (priapus) van de zwarte Maan staat in Steenbok met Venus al laatste planeet.
  *17 Cheiron conjunct Neptunus in Vissen in het 5de huis.
  *18 Neptunus maakt een ruime conjunctie met Cheiron. De samenstand is er al jaren en nu in 2014 beginnen zij wel los van elkaar te komen, maar is de invloed van Neptunus op Cheiron zeker nog wel een tijdje van kracht. Horoscoop Nederland: 16 maart 1815 om 10:27 LMT Den Haag. Conjunctie Neptunus met Cheiron in Vissen in het 10de huis van Nederland; mart 2016, september 2016 en januari 2017.
  *19 Nederland heeft haar zwarte Maan in Waterman conjunct Saturnus in het 9de huis.
  *20 De zwarte Maan achtbaan eindigt in de Diamant conjunct Pluto in Steenbok. Kosmische octaaf is stilte en stabiliteit.
  *21 Het te veel aan structuur wordt in de jaarhoroscoop 2014 terug gevonden bij het overlevingsmechanisme van Maan, Zon, Pluto, Mercurius, Diamant, Priapus en Venus in Steenbok in het3de en 4de huis. Chaos valt in de jaarhoroscoop 2014 onder de wond van Cheiron conjunct Neptunus in het 5de huis.
  *22 Jaarhoroscoop voor de wereld 1-1-2017 00:00:00 GMT Greenwich. De zwarte Maan staat in die horoscoop in Schorpioen in 2de huis, Priapus (overleving) in Stier in het 8ste huis. Ik verwacht dat er dan een nieuwe stroom op gang komt in ons collectieve waardesysteem. Misschien maken we dan wel de sprong naar één wereldmunt of lokale munten. Filmpje van Willem Middelkoop:www.rtlnieuws.nl/economie/home/big-reset-willem-middelkoop-legt-uit-15-minuten
  *23 http://www.edelmetaal-info.nl/2013/12/bitcoin-uitgelegd/ door Peter B.Meijer.
  Onderaan deze column staat het YouTube filmpje van Karen Hudes. Hier nog een andere link waar zij uitleg geeft over de situatie. http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/money/karen-hudes-predicts-permanent-gold-backwardation.html
  *24 Vitaness https://www.vitaness.nl/ 
  *25 Petitie van Avaaz voor eerlijkheid over Fukushima:https://secure.avaaz.org/en/petition/Tepco_the_government_of_Japan_and_all_politicians_around_the_world_We_need_to_know_the_real_truth_right_now_about_the_nu/?cJoldab Nog meer interessante informatie over Fukushima:http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/fukushima-tell-us-the-truth
  *26 Venus ontvangt alle energie van de samenstand, omdat deze als laatste planeet in de samenstand staat. De zwarte Maan staat bijna het hele jaar in Leeuw. Priapus in Waterman geeft overleving op het sociale vlak.
  *27 Uitzending van Tegenlicht VPRO op 26 januari: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-biecht-van-de-bankier.htm
  *28 SMCO: http://www.collectiefonrecht.nl een collectief initiatief om erfbelasting terug te vorderen van de Belastingdienst. Je kunt nog tot 28 februari 2014 aansluiten bij dit collectief.

  Voor de afbeelding jaarhoroscoop, download het pdf file (icoontje bovenaan de pagina rechts).

  Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.
  © Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.

"CREATING YOUR SPHERE OF HEAVENLY LIGHT"

Transmitted Through Ronna Herman, LM-02-2014

Beloved masters, you are beginning to comprehend how different your physical reality will be as you gain access to and integrate more of the more refined frequencies of the higher realms. You will also realize how radically your future life’s experiences will change. As everyone’s telepathic and clairsentience skills are perfected, you will understand why truth, honor and integrity will become paramount. We are aware of the Light patterns that you emit, and also the resonance of your energetic signature, whether it is harmonious or discordant. We see your radiance or lack thereof, and you cannot hide who you truly are from us. In the near future, this gift will become the norm for many advanced Light Workers as well.
You are not only seeking to return to balance and harmony within, but it is your Higher Self’s greatest desire that you reclaim and perfect the beautiful Soul Song that is uniquely yours. The spectrums of Light and of sound in our realm of existence are far beyond your senses and even beyond your imagination. In your reality, you can only experience a minuscule portion of the celestial sounds, the radiant Light, and the power and majesty of our environment.
Fear and your ego are your greatest enemies. As we have explained in recent past messages, the negative, stressful events that you are experiencing at this time are activated from within to help you eradicate and/or refine past conditioning. Tests and situations of tolerance are created to help you acknowledge any restrictive, damaging thought patterns that you may not be aware of at a conscious level. Universal Law states that the frequencies of your thought patterns must be refined and lifted in order to tap into the next higher level of consciousness. You must qualify or become attuned to each new level of conscious awareness before you may integrate the vibrational energies it contains. Once you have mastered that level to a certain degree, you will be ready to receive its unique gifts and benefits.
As you begin to follow the nudgings of your Higher Self, you will gain the ability to disregard or to not be affected by the actions or reactions of others who try to dis-empower you. The realms of duality and polarity are great teachers. If you had never experienced anything but loving and positive actions, there would be little or no growth, and stagnation would result. Your ego self will constantly urge you to focus on the external world, and to behave in ways that are not in your best interest as an aspiring Self-master. If you consciously strive to stay centered within your Sacred Heart, and to use the enlightened wisdom of your Sacred Mind, you will never be led astray. Your intuition will grow stronger and stronger as you build your confidence as a master of Self, and you will always sense and understand the correct decision to make or the path to follow. As your confidence and your intuitive abilities increase, indecision will become a thing of the past. You are relearning the master skills you enjoyed in the higher realms. Remember, you have been a master builder of worlds without end, and you have existed in the higher realms much longer than you have been entrapped in the dense environment of the lower dimensions.
Never forget, you are eternal and immortal. Your physical body is a temporary temple in which God dwells. The Sacred Heart is the temple of the soul. Therein is the Essence of life where true love resides, and where your awareness of Infinity begins. The Diamond Core God Cell within the Sacred Heart contains the Twelve Rays of God Consciousness, which are etheric crystal prisms of refracted Light called Rays that beam forth the Essence of Creation.
Death is a metamorphosis, a changing of the cloak of flesh for a cloak of Light. You have but one life and that life is eternal. You have assumed many roles while on your journey throughout eternity; however, within your Sacred Heart, you will remain as you were in the beginning, a Divine child of the Supreme Creator. To become en-LIGHTEN-ed is to realize your Divinity within, whereby an impulse from deep within your Sacred Heart will assist you to follow, unerringly, the guidance of your God Self. In the higher realms your vessel of Light is pure, perfect and indestructible. Envision a wholeness that has never been altered and a radiant form with no imperfections.
Even though chaos and duality are an integral part of your existence in the third/fourth dimensions, there is order and design in this Sub-universal Master Plan. You were not sent forth as cocreators without protection and a clearly defined path to follow in place. Your return to full consciousness of your God Self within this Sub-universal expression has always been assured.
Your Sacred Mind always knows the truth, and will eventually override the misconceptions of the conscious mind, which can be reprogrammed as you strive to clear the subconscious mind of all negative influences. Your Sacred Mind is the direct connection to the God Mind. Moderation in all things results in equilibrium, balance and a sense of well-being. Self-mastery leads to control of the physical emotions and the thought processes of the lower mind. A Self-master stands firmly centered within the Sacred Heart in the midst of chaos and change–holding fast to the wisdom of the Sacred Mind as it gathers strength and guidance from our Father/Mother God–while learning to become an observer of the process as all illusion slowly fades away.
Many of you have discovered that no matter what you are experiencing in the outer world of form, there is a strong sense of joy that wells up from within. These powerful pulses of energy OverLight any discordant situation, and help you remain centered within your Sacred Heart. Individual will comes from within the soul, while Divine Will originates from within your God Essence Seed Atom. The soul is forever seeking to advance toward its collective whole–reunification is its major goal.
Throughout your many years of trials, tests and challenges, we have told you that the ascension process entails acknowledging, releasing and transforming all of the negative, impacted vibrational patterns that you carry within your complex physical, mental, emotional and etheric forms. As novices beginning the journey of transformation, you could not comprehend or fully understand what a profound gift awaited you as you reached a certain level of balance and harmony within: the gift of GRACE. A state of Grace awaits every soul on Earth once they gain the ability to function within the frequency patterns of the mid-fourth sub-dimensions and above. As you return to the accepted level of duality within the spectrum of Light and shadow, you gradually learn to maintain a “harmless nature,” which is a vital element of becoming heart-centered and soul-focused.
Ascension means attaining a clearer awareness of Self, and accepting the fact that you are an extension of our Mother/Father God. As you delve deeper and deeper within Self, you come to realize your intimate connection with the Creator. Once you have felt the exquisite bliss of a heart-to-heart connection with our Mother/Father God, and you are able to draw fully on the Adamantine Particles of Love/Light, your yearning for love is gradually fulfilled. Your hunger for sustenance will always be satisfied, and you will be given the strength, will and determination you require to joyfully complete your earthly mission. Through this process, your true Self is gradually being revealed to you.
We have explained how the spectrum of Light and shadow was created in this Sub-universe so that humanity could experience duality and polarity. In the higher dimensions, for those closest to our Father/Mother God and the Great Central Sun, the duality spectrum is very narrow; however, it became broader and more pronounced as each dimension was established, until it reached what was to be the maximum duality that was to be experienced. You are aware that it was not ordained or intended that humanity should sink so deeply into duality and polarity thereby causing so much pain and suffering. The time has arrived for the distortions and excesses of the past to be brought back into harmony, and it is our greatest desire to assist you to move through this process with ease and grace.
Dear hearts, too many of you are carrying great burdens from the past, mistakes you have made in this lifetime, and also many errors from past conditioning and buried memories of painful events or actions from all your previous lifetimes. Holding onto these memories or carrying the “burdens of inequity” no longer serves you. It is time for you to allow us to help you heal the painful memories of the past, just as we are clearing the distortions of the third- and fourth-dimensional collective consciousness belief patterns, and bringing those dimensions back into their originally designed spectrum of duality. We have repeatedly told you to, “heal the past, script your future and then live in the moment,” for this very moment is the Still Point / the power center of Creation. Why not move into the center of that spiral, into the eye of duality and polarity where all is calm and peaceful, and filled with pure, rich, primal life force substance just waiting to be molded into your vision of the future? This very moment, as you move into your Sacred Heart Center, you can experience the profound love and compassion of our Father/Mother God and the Supreme Creator, and know that you are a treasured son or daughter on an important heavenly mission. Remember, nothing you can say or do can diminish this love.
Attaining universal consciousness is a never-ending process. Human-mental logic and the Sacred Heart / Sacred Mind will begin to function as a unit of Spiritual Power as you attain a certain level of wisdom and enhanced God-consciousness, and you will automatically begin to question the contradictions of the different religious beliefs. This is necessary so that you will begin to seek out the pure Essence of Divine Truth that is scattered throughout the ancient sacred books. Over time, sacred truth will be revealed to you according to your present level of consciousness. A Self-master is constantly seeking, discovering and integrating more complex and empowering Sacred Cosmic truths. Ascension is a process of constantly transcending your current level of limitation, both emotionally and mentally. You must always integrate and experience any new knowledge you accept as your new philosophy of life, thereby gaining the wisdom of the concepts.
My valiant Light Bearers, you are becoming more aware and hypersensitive to the frequency patterns of change, both within and around you, and your heightened sense of awareness increases, it is critical that you learn to become a mindful observer. A Self-master always views life events from a higher vantage point so that he/she does not become caught up in the maelstrom of drama and chaos that is rampant in the world. It requires discipline and great wisdom to stay the course or to remain centered and empowered when it seems as though the world around you is sinking deeper and deeper into chaos and destruction. We know how eager you are to attain full Self-mastery; however, as we have often stated, the fast track is not necessarily better. You must be willing to allow your Higher Self and your angelic helpers to set the pace of your advancement, for we have the advantage of observing what is taking place around the world, as well as within each of you from a higher vantage point. This enables us to interpret the outcome of forthcoming events through energies of the strongest probable future. At such times, occasionally, we are allowed to intervene through specific mandates from our Father/Mother God and the Lords of Light.
We ask you to remember, if obstacles are continually put before you as you attempt to move forward or create something new in your life, know that it may not be the right time for your vision to become a reality. Be willing to go into sanctuary (spend time in contemplation), so that your Higher Self can either inform you of what you must do in order to proceed, or possibly what must take place that you are not aware of before your aspirations can be fulfilled and made manifest. Be willing to stay in the moment, and to know that you are exactly where you are supposed to be at the present time. Affirm often: “This is a perfect moment and I am centered in the power of the present.” We implore you to view your life experiences through the filters of your Sacred Heart/Mind as you draw forth the powerful Adamantine Particles of Life/Light and infuse them with your love before radiating them out into the world and to humanity. We are all in this cosmic dance of evolution, and together, we shall prevail.

I AM ARCHANGEL MICHAEL.

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.


I live in a sphere of blessed Light.

Through my Sacred Heart,

I beam God’s Love so bright,

Into the world of form.

Negativity cannot enter this holy place,

For I am protected by heavenly grace.

I live and breathe to love and serve.

Ronna * 2014