door Lia
Parmenides van Elea was een Griekse filosoof die tot de presocraten wordt gerekend. Hij stelde waarheid en weten tegenover mening en voorstelling. (bron: Wikipedia)
Parmenides van Elea was een Griekse filosoof die tot de presocraten wordt gerekend. Hij stelde waarheid en weten tegenover mening en voorstelling. (bron: Wikipedia)
Ooit merkte de Griekse filosoof Parmenides op dat er niets zo eenvoudig is als Zijn, en er niets zo ingewikkeld is als Zijn.
Jawel, ingewikkeld voor ons ego.
Simpelweg Zijn komt neer op een leven zonder ik, terwijl datzelfde ik keer op keer laat weten niet zonder te kunnen. Zie hier het dilemma. Om te kunnen Zijn moet het ego worden opgegeven, dus zet ons ikje alles in de strijd om present te blijven, en dit is nu waardoor het natuurlijke Leven of Zijn zo ingewikkeld en welhaast onbereikbaar wordt.Met name houdt het ego zich vast aan een dualistische en gecompliceerde manier van denken. Want - zo denken wij - als iets eenvoudig en simpel is, kan het bijna niet waar zijn.
Op zich kunnen we met het ego-denken een heel eind komen om het Zijn te analyseren en te begrijpen. We kunnen filosoferen over het Zijn. We kunnen zo’n beetje beredeneren wat het is en wat het niet is.En we kunnen het vergelijken. Zijn is onbegrensd, eeuwig. Het is onveranderlijk hetzelfde. Het is Eén en Heel. Het lijkt op Niets, op Leegte, op Ruimte, etc… Dit in tegenstelling tot ons aardse bewustzijn, dat zich kenmerkt door o.a. dualiteit, begrensdheid en veranderlijkheid.
Echter verstandelijk begrijpen en filosoferen is iets anders dan werkelijk beseffen te Zijn. Met ons ego-denken kunnen we het Zijn naderen, maar we kunnen er nooit die grens mee oversteken, omdat het Zijn een andere dimensie is die voorbij het ego, het denken en de zintuigen ligt Maar als het met ons ego, denken en zintuigen niet lukt om tot Realisatie te komen, welk gereedschap  hebben we dan wel? Het antwoord is helder: geen enkel middel. Het komt erop neer dat we enkel bewust kunnen worden te Zijn door een spontane reactie. Het bewustzijn (in feite bewust-Zijn) kan alleen van zichzelf bewust worden door er pardoes in te duiken. Het is alsof je niet kunt zwemmen maar plotsklaps in het water valt. Hoe griezelig is dat voor ons ego!
Een voorbeeld verklaart die sprong in het diepe.
We stellen ons een dimensie voor. Om het gemakkelijk te houden de eerste dimensie. We stellen ons deze ruimte voor als een punt. Aangezien er in een punt geen enkele richting bestaat, is er geen enkele mogelijkheid tot beweging of groei. Doordat de punt zogezegd in zichzelf zit opgesloten, mist hij het besef dat er buiten hem nog een andere dimensie bestaat. puntMet andere woorden: de punt bezit geen enkel middel of  gereedschap, waarmee hij over zijn eigen grenzen kan reiken en een andere dimensie kan binnengaan. Toch zal de punt op de een of andere manier buiten zichzelf moeten treden, boven zichzelf moeten uitstijgen (we noemen dit transcenderen) in een ruimere sfeer met meer mogelijkheden. De vraag is hoe? Er blijkt slechts één ontsnapping te zijn: alleen door een spontane ervaring kan de punt zich uitbreiden naar de tweede dimensie.
Nog een voorbeeld.
De twee dimensionale ruimte. Deze dimensie kent L x B. We kunnen haar indenken als een lijn (of als vlak). De lijn is de verbinding tussen twee punten. De lijn zelf bestaat uit vele punten. Op een lijn bestaan er dus meer mogelijkheden voor de punt om zich verder te ontwikkelen.
De punt kan zich immers op de lijn voortbewegen, maar alleen binnen de lijn want de punt kan niet buiten de lijn waarnemen.
Gelijk de punt in zichzelf besloten ligt, geldt dit evenzo voor de lijn. De lijn ligt in zichzelf opgesloten en beseft niet dat er buiten zichzelf nog een ruimer veld van mogelijkheden bestaat, want zij kan niet buiten zichzelf treden. Zij snapt niet wat er buiten zichzelf plaatsvindt en mist bovendien het benodigde gereedschap om buiten zichzelf te treden. Opnieuw is een spontane reactie dan de enige uitweg om een ruimere dimensie met meer mogelijkheden te kunnen binnentreden. De ruimere dimensie die volgt is de kubus, namelijk Lx B x H.3d-Kubus
Kortom, bewustzijnsverruiming vindt uitsluitend plaats door spontane reacties. Het is een natuurlijk proces, dat ons trouwens niet onbekend is. Ieder mens heeft namelijk wel eens de ervaring dat het licht plotseling en geheel onverwachts kan doorbreken. Meestal gebeurt zoiets in een flits, of als een donderslag bij helder hemel, en dan zeggen we eureka! Zo gebeurt het ook met het besef te Zijn. En wanneer het ons overkomt, is onze reactie: “aha, ik heb het. Wat simpel. Is dat nu alles?”
Mensen beleven zo’n spontane reactie als een volledige overgave aan de nieuwe situatie, dan wel als het volkomen loslaten van de actuele positie. En dit klopt ook wel, want wat op zo’n moment loslaat en zich volledig overgeeft is het ego. Sommige mensen spreken van een Godsgeschenk. Weer anderen zeggen dat het je op een bestemde tijd toevalt, zoals eb vanzelf overgaat in vloed en het gewoon afwachten is tot de dijk doorbreekt en je er door wordt overrompeld. Eén ding is echter zeker: hoe klein het stukje verlichting ook is, er komt geen denken, noch ego aan te pas.
Lia