Gegroet medereizigers,

We bevinden ons nog in de naweeën van de krachtige energieboost van april.
Het begon met de equinox van maart gevolgd, een week later, door de nieuwe maan eind maart. De energieën bouwden zich in april steeds krachtiger op. Ingeleid met een volle maansverduistering, gevolgd door een uniek kardinaal kruis van planeten, en afgerond door een zonsverduistering.
Velen onder ons werden ziek, diep vermoeid en voelden zich zwaarmoedig. Je kon diepe pijnlijke levenslessen ervaren… en... sommigen merkten er amper iets van!
We kunnen ons momenteel leeg en gedesoriënteerd voelen door de krachtige energieën die door onze levens gewaaid zijn… en ons moedeloos afvragen: waar ging het ook weeral over?
De energie vortex waar we net doorheen gereisd zijn is een belangrijk kantelpunt. In feite staat het voor de veranderingen waar we op hoopten met de 12.12.12 poort, die liep tot 21.12.12. Wij hoopten dat met het aflopen van de Maya kalenderdatum onze wereld plotsklaps zou veranderen. Wij beseften toen nog niet voldoende dat we eerst een sterke afbraak van het ego met zijn angsten en conditioneringen dienden te ondergaan.
Als ziel/mens ontwaken wij momenteel in golven… ieder op zijn eigen pad… in zijn eigen tempo. Niemand is meer of minder… wij zijn gelijkwaardig verschillend. Het portaal van april maakt het mogelijk, om voor diegenen die op de top van de golf mee surfen om, te landen in het nieuwe 5D veld. Velen voelen zich momenteel nog tussen de twee werelden inhangen... het oude veld en het nieuwe: een niemandsland. Ze kunnen zich steeds moeilijker verbinden met de oude energieën en worden daardoor niet langer begrepen door diegenen die nog in het oude veld leven van afgescheidenheid, voorwaarden stellen en daardoor oordelen. Het nieuwe veld van onvoorwaardelijk leven opent zich nog niet direct voor hen zodat zij een doelloos gevoel van afwachten kunnen ervaren.
De komende weken en maanden zullen er steeds meer ontwaakten de weg naar het nieuwe veld vinden. Het zal zich als vanzelf ontplooien zonder dat er iets voor dient gedaan te worden.

April was een intens afbraakproces waar wij doorheen gereisd zijn. Waardoor wij veel sterker op onszelf terug werden geworpen. Dit was nodig om emotioneel te onthechten van elkaar. Oude jarenlange zielscontracten worden nu beëindigd. Het kan een gevoel geven alsof je vervreemd van elkaar, na al die tijd met elkaar opgetrokken te hebben. Wat je voelt gebeuren is dat je de conditioneringen, aannames, vanzelfsprekendheden en emotionele verkleuringen tussen elkaar hebt losgelaten. Levend in het oude veld hadden wij dit van elkaar nodig om gezien, erkent… ons verbonden te voelen. Het was echter een naar buiten gerichte afhankelijkheid die ons nog steeds in een staat van afgescheidenheid hield. Dit loslaten van oude patronen ervaar je in jezelf als een leegte… een innerlijke stilte. Want nu de emotionele afleidingen buiten jezelf je niet langer afleiden… dien je leren om te gaan met dit nieuwe veld van gewaarworden dat in je diepste innerlijk aan het ontstaan is. We bevinden ons pal tussen de twee werelden… van afgescheidenheid en éénwording.
Het is deze overgang die bevreemdend kan aanvoelen. Het is een innerlijke stap die je onvoorwaardelijk zet door het volgen van de stem van je hart. Het lijkt een stap in de leegte. En dat is het ook want niets is nog hetzelfde in het nieuwe speelveld van onvoorwaardelijkheid.
Sinds de 12.12.12 poort zitten wij in een sterk afbraakproces… en dit beginnen we te voelen. Wij kunnen ons hierdoor vermoeid voelen… waardoor we sneller irritatie kunnen voelen opkomen. De schone schijn ophouden voor elkaar lukt daarom niet meer. We hebben dikwijls behoefte om op ons eigen te kunnen zijn… om de onvrijheid van het oude speelveld even te kunnen ontlopen.
Het duurt langer dan wij dachten en we kunnen ons hier moedeloos door voelen. Hoelang kunnen we hier nog mee doorgaan? Hoelang kunnen wij dit nog opbrengen… om telkens opnieuw terug op te staan en verder ons pad van ontwaken te vervolgen?
We beginnen te snakken naar een innerlijke doorbraak… een verlichting te mogen ervaren waardoor we een diepe verbondenheid en wederzijds gedeeld geluk en vreugde kunnen beleven.
Toen wij onze huidige incarnatie kozen… wisten wij dat het een zware en intense opgave zou zijn om ons los te maken van het rad van oorzaak en gevolg. Om ons “karma” te transcenderen van afgescheidenheid en onvrijheid, naar verbondenheid en onvoorwaardelijke vrijheid. Dit wisten wij… en ook dat het geen onmogelijke opdracht zou zijn. Vroeg of laat zouden wij de vruchten kunnen plukken van het transformeren van onze pijnwonden.
Wat wij verkozen te doen in deze incarnatie is van een grootse zeldzaamheid. Het is de eerste maal dat er een ontwaken van dergelijke omvang plaatsvindt op Gaia. Ook in ons melkwegstels is dit een uitzonderlijk bijzonder moment. Het menselijk ras op deze planeet is bezig zich te verheffen en zich zijn ware afkomst en aard te herinneren. Wij zijn bezig de illusie van de materie waar wij ons in gevangen voelen, te ontsluiten. Wij zijn bezig ons van onze zelfgekozen gevangenis te bevrijden en te herinneren dat wij zielen van eenheidslicht zijn in een menselijke ervaring. Wij zullen, door dit te doen, triomferen over de illusie en verworden tot menselijke engelen in een ervaring van materie. Het is het alchemistisch proces van het veranderen van “lood in goud”.
Wij doen dit niet alleen. Ons ganse melkwegstelsel doet mee in dit reusachtige ontwaken. Vele sterrenvolkeren, onze familie van licht, engelen, meesters van het licht en talloze andere entiteiten van het licht zijn continu in de weer om ons te begeleiden in dit massale proces van wakker worden.

Iedere ziel op aarde is een engelachtig wezen van onvoorwaardelijke liefde in een ervaring van een zelfgekozen versluiering om een ervaring van afgescheidenheid te kunnen beleven. Dit wil zeggen dat toeval niet bestaat. Dit wil zeggen dat iedere ziel dit leven voor zichzelf geschapen heeft… hoe erg en mensonterend er dit ook mag uitzien… het is en blijft een keuze vanuit onvoorwaardelijke liefde vanuit het oogpunt van de ziel. Ieder ziel op aarde aanwezig wist dat hij/zij zou komen vast te zitten in de illusie van de materie… en daar enkel terug zou uitgeraken door op eigen kracht de weg in zichzelf te hervinden, via eigenwaarde en zelfbeschikking.
De duistere krachten op de achtergrond… de manipulatoren, zij die de ganse planeet in afgescheidenheid en verdeeldheid willen houden, zijn op hun beurt ook engelenwezens van onvoorwaardelijke liefde die zich verloren hebben in het speelveld van de materie. Zij zijn onze grootse leermeesters. Als wij onvoorwaardelijk van hen kunnen gaan houden zullen zij geen enkele macht meer over ons hebben. Want het zijn net onze angsten, frustraties, onmachten en wrokgevoelens die hun die macht geven. Van zodra wij in liefde gaan naar hen… worden wij hun leermeesters op weg naar heelwording.

Diegenen die vooraan in het grote ontwaken op deze planeet lopen, en zich hiervan terdege bewust zijn, hebben hier voor gekozen om een voorloper te zijn in dit ontwakingsproces. Het is een moeilijke en eenzame weg.. Want op het totaal van de wereldbevolking zijn we enkelingen… zo lijkt het. We zijn met meerdere dan wij beseffen.
Er is maar één weg mogelijk om te ontwaken uit deze niet-waarheid: en deze is het onvoorwaardelijk volgen van de ingevingen van je eigen hart… ongeacht wat het je zal kosten om uiteindelijk terug te herinneren wie je bent… een wezen van eenheidslicht. Op het einde van je aardse pad kom je terug bij onvoorwaardelijke liefde uit. Dit is hoe je in het spel bent geïncarneerd…en de enige manier om het terug te kunnen ontstijgen. Iedereen om je heen is een meester van licht en liefde. Zij verschijnen in je leven met hun tijdelijke verwarring om jou te confronteren met jouw innerlijke verwarring. Zij zijn jouw leermeesters. Wat in jou is, is steeds buiten jou in je eigen zelfgeschapen werkelijkheid aanwezig. Je doet het steeds allemaal zelf. Er is niemand die jou van onvoorwaardelijke liefde kan afhouden. Dit doe je steeds zelf door zaken over jezelf aan te nemen die van anderen afkomstig zijn.
Kun je de pracht van je eigen creatie zien en voelen… je was het steeds zelf die je in pijn en afgescheidenheid hield. Niemand kan je pijn verlichten, niemand kan je blijvend gelukkig maken.
Je hebt momenteel geen keuze meer voor jezelf… je dient je zielspad te volgen en je weg naar het leven vanuit je hart terug te herkennen.
Door het onvoorwaardelijk volgen van je hart ga je steeds meer vervreemding ervaren met mensen om je heen die nog steeds vanuit angsten en illusies leven. Momenteel lijk je nergens meer echt in te passen. Het kan ook niet langer. Want in het oude speelveld van illusie zit bijna nergens oprechte waarachtige verbinding. Door in waarheid te gaan leven met jezelf word je een bedreiging voor velen om je heen die weigeren ook de stem van het hart in zichzelf te volgen… maar omgekeerd ben je bewust en onbewust een constante inspirator voor talloze anderen om je heen.
Het hele speelveld veranderd. Hoe je in relatie met geld en je werk staat… hoe je in relatie met je familie, vrienden en kennissen staat. Momenteel word je uitgedaagd om in alles onvoorwaardelijk te gaan leven… zonder nog langer eisen, controle of een bepaalde uitkomst te verwachten. Hoe wij naar partnerschap, familie en vrienden kijken is daardoor totaal aan het veranderen. Het dient vrij te zijn, zonder verplichtingen, afhankelijkheden of dwangmatigheden.
Je verwordt daardoor tot een toeschouwer in een wereld die nog steeds buiten zichzelf naar antwoorden en zekerheden aan het zoeken is. Je kunt dit niet uitgelegd krijgen… want het dient zelf eerst ervaren te worden vooraleer het gedeeld kan worden.
Op een bepaald moment besef je dat je alle controle en sturing kan los laten. Controle en sturing ontstaat vanuit angst en houd je in onvrijheid en afgescheidenheid.
Je beseft dat het leven zelf… steeds weer onvoorwaardelijk schenkt. Je dient er enkel tussenuit te blijven om alles te laten gebeuren in je leven. Overvloed en onvoorwaardelijke liefde is ons geboorterecht… is wat wij zijn.
Wie of wat ons geschapen heeft houdt onvoorwaardelijk van ons, zijn/haar schepping, en zal ons daardoor steeds alles onvoorwaardelijk overvloedig aanreiken. Als wij dit willen ervaren dienen wij hetzelfde toe te passen… onvoorwaardelijk te gaan leven zonder angsten, controle en eisen te stellen. Enkel dan zullen wij de verbinding gaan voelen met het leven rondom ons, en ons hier in gedragen voelen.
Momenteel is het afbraakproces bij de voorlopers zo ver gevorderd dat zij op het punt staan om het nieuwe speelveld van 5D te betreden. Als voorloper bereid je de weg voor, voor alle andere nog te ontwaken zielen. Je helpt door je eigen moeizame transformatie het veld van onvoorwaardelijke liefde te gronden op deze mooie planeet. Dit doe je niet alleen voor jezelf maar tevens voor al het leven op deze planeet en daarbuiten…. de kosmos. Alles is al-één verbonden met elkaar. Door je transformatie en de zaadjes die je hierbij plant geef je alles en iedereen terug aan zichzelf… net zoals jij je terug geeft aan jezelf. Het is een gift vanuit onvoorwaardelijke liefde.

In lak’ech Jij bent een andere ik en Ik ben een andere jij - Wij zijn met z’n allen één.
Het keerpunt is nu… en dit zal de komende maanden steeds duidelijker worden. Wat er momenteel gebeurt is dat het onevenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën terug worden hersteld op onze planeet. Energetisch gezien zijn deze energieën nu even sterk aanwezig… en zullen daardoor gaan zorgen voor een uitgebalanceerde energetische kracht… die wij kennen onder de naam “Christusenergie”.
Dit houdt in dat het energetisch veld zo hoog is dat het voor de mensheid terug mogelijk wordt om het veld van eenheid innerlijk te betreden om vervolgens deze staat van zijn te gaan leven in het materiële speelveld. Doordat deze energie nu door de voorlopers kan geaard worden op de planeet zal, als een gevolg daarvan het instorten van oude structuren en mechanismen, die nog op onderdrukking, uitbuiting en afgescheidenheid gestoeld zijn, in een versneld proces van ontmanteling en afbraak terecht komen. Het wordt steeds moeilijker om de oude energieën te blijven handhaven in deze hoge vibraties van Christuslicht of eenheidslicht.
Wij staan pal voor sterkere veranderingen in onze samenleving. Of dat ze zich langzaam en uitgespreid… of plotsklaps, als een inéénstorting van het systeem zullen gaan uiten, zal de toekomst uitmaken. Maar feit is dat alles zo georkestreerd zal worden dat elke ziel op aarde de kans krijgt om mee de overgang te maken naar het nieuwe speelveld van eenheid. Iedere ziel zal daarvoor de bereidheid van loslaten dienen te gaan leven… los te laten aan de ogenschijnlijke zekerheid van het materiële speelveld; om vervolgens, in volledige overgave te leven vanuit de innerlijke leiding van het hart.
Om dit op deze schaal mogelijk te maken in een korte tijdspanne zal een gestuurde ineenstorting van onze huidige samenleving nodig zijn. Net zoals dit al reeds bij de voorlopers is gebeurd in hun persoonlijke levens. Zij allen hebben op hun eigen unieke pad leren vertrouwen. Op de innerlijke leiding van het hart… en te verzaken aan uiterlijke schijnzekerheid van de materie.
Ook in mijn persoonlijke leven is deze beweging duidelijk merkbaar aanwezig.
Equinoxen, zonnewendes, nieuwe- en volle manen, planeetstanden, jaarovergangen, zon-erupties en asteroïden zijn allen belangrijke medespelers in deze sterk veranderende tijden. Ik zie telkens duidelijke veranderingen in mijn leven ontstaan.
Het laatste jaar is mij steeds duidelijker geworden wat ik in het nieuwe 5D speelveld wil gaan scheppen. Het is een verlangen om een plek te creëren waar mens en natuur terug in verbinding gaan. Een plek in de natuur waar biologisch en volgens het principe van permacultuur geleefd en gedeeld wordt. Een beweging naar kleinschaligheid… om via natuur en eerlijk voedsel terug verbinding met elkaar te maken in de omringende woongemeenschap. Het zal grotendeels op een ruilhandelsysteem draaien. Zodat eerlijk voedsel voor iedereen verkrijgbaar zal zijn. Er zal overnachting gelegenheid zijn om een tijdje mee te verbinden met het ritme van de tuin en natuur... en een ontmoetingsruimte geschikt voor delen, samen eten, inmaken…
Een plek die enkel toevoegt en niet langer vervuilt in welke zin dan ook.
Dit is waar ik mij diep in verbonden voel... en zo te gaan leven. Ik besef dat ik dit enkel kan gaan leven indien ik niet langer voorwaarden en controle tracht te handhaven, om alzo een schijngevoel van zekerheid in mijn leven te creëren.
Het is loslaten en erop vertrouwen dat het zich zal manifesteren als de tijd er rijp voor is. Ik weet dat dit allemaal in mijn leven zal terecht komen. Ook al heb ik geen baan, geen uitkering, geen eigen vermogen. Ik leef vanuit het weten dat alles al in het “NU” moment aanwezig is. Alles is al aanwezig van zodra ik aan mijn ego verstorven ben en terug de verbinding met mijzelf en het omringende leven heb hervonden. Ik laat controle los en leef onvoorwaardelijk vanuit de sturing van mijn hoger zelf via mijn hart.

Met de equinox van september 2013 voelde ik een eerste duidelijke stuwing van de sterk verhogende energieën richting het nieuwe eenheidsveld. Ik moest gaan verhuizen, daar het huisje in het groen waar ik woonde zou worden afgebroken. Even later diende zich een andere plek in volle natuur aan, waar de mogelijkheid aanwezig was om mijn verlangen op vorm te geven… met een duidelijke sturing en enthousiasme. Doch deze beweging viel stil en alzo ook de plannen voor het afbreken van het huisje. Ik zou er blijven wonen tot de equinox van eind maart 2014.
Eerst moest er nog een verdere afbraak van het egolichaam gebeuren. Dit was zeer sterk voelbaar in de maanden oktober, november en december van 2013. Met de zonnewende einde december kwam hier een merkbare verlichting in. Die voor mij een hoogtepunt kende met oud op nieuw. Eén uur voor het nieuwe jaar 2014 kwam ik via een meditatie in het veld van eenheid terecht. Ik voelde mij in alles verbonden… een eenheidservaring. Gedurende een week was dit zeer krachtig aanwezig waarna het langzaam afzwakte en na een zestal weken verdwenen was. Ik besef nu, wat ik toen met de komst van het nieuwe jaar heb mogen ervaren… datgene is wat wij gaan waarmaken in onze levens… het is het Chritusveld van eenheid.
Dit veld is in april voor ons opengegaan. De energieën dienen zich enkel nog te integreren in onze lichamen.

Met de equinox van maart 2014 kwam er terug een duidelijke sturing in mijn leven. Eén dag na de equinox diende ik mijn huisje in het groen te verlaten en kwam ik in een caravan terecht… naast het huisje in het groen.
Een week later, op de dag van de nieuwe maan (nieuwe manen zijn het startsein voor nieuwe cyclussen/ontwikkelingen) kwam er vanuit het niets een prachtige mogelijkheid naar mij toe om op een mooie locatie helemaal in het groen mijn verlangen in vorm te kunnen geven. Wat toen volgde was een golf van gebeurtenissen die deuren deed opengaan richting die nieuwe plek. Er zat en zit een sterke sturing op. Het is mooi om te zien dat er met die plek zoveel mensen verbonden zijn die zich hierin op dezelfde manier willen verbinden. Het ontstaat allemaal vanzelf. Voor mij is het enkel volgen in dat wat zich momenteel afwikkelt in mijn leven... hoe het nieuwe veld van eenheidsverbinding zich langzaam maar zeker in mijn leven begint te ontvouwen… vorm begint aan te nemen.
Ik weet niet waar ik terecht zal komen. Want exact op de dag van de nieuwe maan van eind april werd ik enthousiast uitgenodigd om op die andere plek in de volle natuur te komen wonen waarmee ik met de equinox van september 2013 in verbinding kwam. Deze draad wordt momenteel terug opgenomen, zo lijkt het. Ook daar is het mogelijk om te wonen en een lokale zelfpluktuin op te richten.
Op dit moment van schrijven dient er zich een derde plek in het groen aan.
Er is dus momenteel een sterke beweging in mijn leven gaande… een stuwing die met mijn diepste verlangen verbonden is. Ik weet dat het mijn uitdaging is om steeds bij mijzelf te blijven in deze roetsjbaan van gebeurtenissen. Om niet langer zelf te willen sturen en voorwaarden te stellen… maar te laten gebeuren wat bedoeld is om te zijn. Het daagt mij uit om steeds in verbinding met mijzelf en datgene wat zich manifesteert te blijven. Niet
meer te sturen, maar enkel steeds weer die keuzes te maken waarin ik mij verbonden voel.
Ik besef dat ik momenteel energetisch in een kantelpunt zit. Ik voel dat het veld van eenheid zich heeft geopend en toegankelijk wordt voor mij… hoe dit nu ook in de materie begint vorm te krijgen. Ik ervaar dit als een sterke sturing in waarin tal van onverwachte wendingen en verbindingen ontstaan. Een sterke synchroniciteit met gebeurtenissen die amper na te vertellen zijn en waar ik mij telkens weer over verwonder met een innerlijke glimlach :o). Ik blijf mij nog vermoeid voelen, en de diepe zwaarte van de laatste weken, lijkt te wijken.
We dienen momenteel helemaal los te komen van onze emotionele onvrijheden.
Daardoor kunnen we momenteel nog niet echt verbinden met het nieuwe veld. Langzaam maar zeker ontstijgen wij deze impasse en wordt dit omgezet naar doelgericht handelen in de materie en kan het eenheidsveld volledig indalen in onze levens.
Als dit, dit jaar gebeurt zullen wij ons met dit nieuwe veld eind van de zomer steeds sterker in de materie gaan verbinden.
Het zal sowieso nog een bijzonder jaar worden. Het zal een jaar worden waarin we de veranderingen uiteindelijk duidelijk in onze levens kunnen plaatsen. Waarin duidelijke veranderingen gebeuren in onze samenleving.
De grootste verandering zal men niet kunnen zien; enkel voelen, beleven en vooral ervaren. Dit is wanneer de verandering in ons binnenste zal worden ontsloten. Ontwaken wij in een nieuwe innerlijke werkelijkheid… waarin enkel diepe dankbaarheid en eenheid gevoeld wordt. Dit is waar het werkelijk om gaat… ons diepste zijn terug te herinneren/vinden levend in een biologisch voertuig. Eén van de moeilijkste lessen die een ziel kan aangaan.

Op deze wijze geven wij alles onvoorwaardelijk terug aan zichzelf en zal er een wereld van eenheid ontstaan. De veranderingen in de samenleving zullen volgens mij nog jaren duren… maar dit zal het jaar zijn waarin wij ze in onze levens zelf kunnen bemerken.
Wacht daarom niet langer op de verandering… maar wees de verandering zelf. De verandering in jezelf zal enkel plaats kunnen vinden door de intentie van bewuste deelname… je zult niet door iets buiten jezelf verlost worden… je dient dit zelf aan te gaan.
Dus houdt vol in het volhouden… blijf versterven aan je conditioneringen, controlemechanismen, onzekerheden en dwangmatigheden. Leer onvoorwaardelijk door al je pijnwonden te reizen om alzo in elke situatie die zich voor
doet in je leven in kracht en onvoorwaardelijke liefde te blijven staan.
Niets buiten jezelf is bedreigend… jij alleen maakt dat je het zo kunt ervaren.
Jij bent die ene waar je op wacht.
Een behouden thuiskomst licht-reiziger van dimensies
De bijgevoegde linken bevatten de gratis E-boeken van Lia Ariël Hermans. Zij zijn een prachtig instrument om je terug te helpen verbinden met... "Waar ging het ook weeral over" :o).