Jennifer Hoffman

ENERGIERAPPORT VOOR JUNI
door Jennifer Hoffman
Ik zou de inzichten voor deze maand willen beginnen met een diep doorvoeld 'Op je plaats, hou je klaar, start!', maar dat zal pas voor juli zijn, niet voor deze maand. Juni begint redelijk gunstig met een Mercurius retrograde die duurt tot 30 juni, en met wat andere activiteit die ons veel energetische ondersteuning zal geven voor onze laatste energetische en emotionele huis-schoonmaak. We kunnen in juli de meubelen er opnieuw in zetten, om zo te zeggen, als we er tenminste nog hebben. Het is tot nu toe nogal een jaar geweest om los te laten, ook deze maand, en het zet ons aan om voorbereid te zijn op de actie die we in juli kunnen ondernemen.
Er is nog een ander aspect in juni, op grotere schaal, en dat heeft te maken met
onthullingen en waarheid. De vraag die ieder van ons zich deze maand kan stellen is in welke waarheid we zelf geloven, en of we bereid zijn op te komen voor onze waarheid. Wel, we zullen daar deze maand enkele kansen toe hebben. Energie beweegt in golven, en tot nu toe hadden we er zowat geen, ofwel werden we overspoeld door steun voor realisaties en inzichten die ons geschokt hebben tot op het bot. Daarvan kunnen we in juni meer verwachten, maar deze keer zijn we beter voorbereid dan 6 maand geleden (sinds eind 2013) om te kijken hoe we deze energie gebruiken.
In juni is Mercurius retrograde in Kreeft, en dan in Tweelingen. Mercurius wordt niet zomaar de bedrieger genoemd – hij kan ons bedriegen, maar hij kan ons ook tonen waar wij bedrogen zijn (en waar we onszelf bedriegen), en ik geloof dat het meer dit zal zijn voor juni – we hebben drie weken van retrograde actie om te ontdekken waar dat gebeurd is.
Een andere gebeurtenis is de voorwaartse beweging van Mars, want die beëindigt zijn 3 weken stationair op 9 Weegschaal, en begint terug voorwaarts te lopen, dus kunnen we opnieuw meer motivatie voelen.
Jupiter, de planeet van geluk en zegeningen, is ook betrokken bij de actie in juni, want die gaat uit zijn retrograde stand en gaat zijn reis beëindigen via Kreeft. Hou je klaar voor actie in juli, wanneer hij in Leeuw gaat staan. Denk eraan dat de energie van het Uranus/Pluto-vierkant nog altijd actief is, ook al hebben we geen exact aspect meer tot november 2014. Dit is krachtige energie voor beroering en transformatie, die al die veranderingen nu ondersteunt.
Toch is het niet allemaal goed nieuws wat de klok slaat in juni. In de voorspellingen van 2014, die je op deze site kan lezen, omschreef ik juni als een intense periode. Ik had al van het begin van dit jaar een ongemakkelijk gevoel rond deze maand, want wat zal worden onthuld zal niet fraai zijn. Wanneer de bal der waarheid deze maand begint te rollen, zal het ene tot het andere leiden. We zullen kwetsbaarheden tentoon gespreid zien in onze economieën, regeringen en bedrijven, en pas op wanneer het web van geheimhouderij en bedrog zich begint te ontrafelen, het zal sommige mensen heel erg boos maken. Het zal ongemakkelijk zijn diegenen te zien die op hun machtstroon alles proberen te verdoezelen, en elkaar met de vinger te wijzen, wanneer we ten volle beginnen te beseffen hoe wij misleid, verkeer geïnformeerd en verkeerd geleid werden.
Maar het is onze kans om de macht terug te nemen die we onbewust aan hen gaven die volgens ons beter in staat zijn om de wereld te leiden en te dicteren hoe wij zouden moeten leven. Er is een groot verschil tussen leiders en regeerders, zoals we zullen ontdekken.
Leiders staan aan het hoofd van de groep en moedigen iedereen aan om in hun kracht te gaan staan. Regeerders willen controle hebben en alle macht bij zich houden. We zijn spijtig genoeg al veel te lang geleid door regeerders. Het is nu aan ons om zelf onze eigen leider te worden, en naar paradigma's voor zelfbekrachtiging van hogere energie te gaan, waar er geen plaats is voor regeerders en ze niet meer nodig zijn.
Maar voor deze situaties veranderd kunnen worden, moeten ze onthuld worden, net zoals in ons eigen leven. Het proces van creatie kan vuil zijn, denk aan de vulkanen hier.
We laten een nieuw paradigma geboren worden, en zoals elk geboorteproces gebeurt dat in twee fasen. De arbeid is het lange, moeilijke stuk, en het bereidt het lichaam voor op de geboorte. Dan komt de geboorte. We hebben de arbeid voltooid, nu is het tijd voor de geboorte, en om te zien hoe onze nieuwe creatie eruit ziet. Dat is wat ik schreef over juni in de voorspellingen van 2014.
Juni: Deze maand zal geheimen aan de oppervlakte brengen, dingen die de wereld zullen schokken en ook al zullen de mensen die erbij betrokken zijn niet zo berouwvol of gelouterd zijn als we zouden hopen, brengt dat wat aan het licht komt verheldering, en brengt het waarheid aan het licht die velen vermoed hadden maar die niemand voordien kon bewijzen. Dit heeft te maken met regeringen en officiële diensten van verschillende landen, in een vreemd web van begoocheling en corruptie die zal komen van bronnen van wie niemand het verwacht had en heeft te maken met mensen die normaal niet in dit soort zaken gemengd zijn.
Macht kan niet van ons weggenomen worden, net zoals energie dat niet kan. Ze wordt bewust of onbewust weggegeven. Waarheid is als macht, in die zin dat waarheid ons niet kan opgelegd worden, tenzij we akkoord zijn ze bewust of onbewust te aanvaarden. Juni is de maand van waarheid, en moedigt elk van ons aan om te gaan staan voor de waarheid die wij als waarheid zien in ons leven. Is dat de waarheid van bewustzijn, verlichting, vrede, vreugde, liefde en overvloed? We bevinden ons op een machtig kruispunt, en waarheid is het steunpunt dat de richting bepaalt die we zullen nemen. Zijn we bereid om te gaan staan voor een waarheid die ons toestaat krachtig te zijn? We moeten dat eerst in ons eigen leven zijn, vooraleer we dat in de wereld kunnen neerzetten. In een recente Facebook-post schreef ik 'Ik zou eerder veroordeeld willen worden voor mijn waarheid, dan geaccepteerd voor mijn bereidheid om stilzwijgend te blijven.'
Het moet met velen geresoneerd hebben, want het werd door duizenden gedeeld. Je weet dat ik niet zozeer wil spreken over zoetheid en licht, dan wel over mijn waarheid, hoe ongemakkelijk anderen zich daarbij ook voelen. Toen mijn moeder me onlangs vroeg of ik bang was omdat ik controversiële dingen zeg, vroeg ik haar waar ik dan volgens haar bang moest voor zijn. Van doodgaan? Ik ben in dit leven al verschillende keren dood gegaan, ik heb daar geen schrik voor. Waar ik het meest schrik voor heb, is voor het leven van een leven dat geen waarheid of liefde bezit, mensen die nooit vrede of vreugde kunnen ervaren, en die niet weten dat ze krachtig zijn.
Ik hoop dat, wanneer ik ooit over ga, ik terug kan kijken op mijn leven, en weten dat ik mijn waarheid sprak, hoe onpopulair dat voor anderen ook moge geweest zijn, en dat ik nooit acceptatie als standaard nam om te beslissen wat ik met de wereld zou willen delen. Ik denk dat we allemaal klaar zijn om levens van waarheid te delen, en in juni zullen we de kans hebben om die reis te beginnen, zodat we klaar zijn om juli te beginnen met een knaller, volledig in onze kracht door onze waarheid, goed gegrond in onze waarheid, en klaar om het wereldparadigma van vrede, vreugde, liefde en overvloed te creëren, waarvan we weten dat het mogelijk is.
Geniet van je maand.
Jennifer Hoffman
vert. Fran Tielemans