zondag 9 februari 2014

2/2/2014: ACTIVERING VAN EEN NIEUWE TIJD/RUIMTE– Celia Fenn

 • Geschreven door Celia Fenn Geen Reacties Reacties
  Gepubliceerd: februari 10th, 2014
  Wanneer we terugkijken op dit jaar, denk ik dat we moeten erkennen dat er de voorbije dagen iets ongelooflijks gebeurd is. Er is een enorm grote verschuiving geweest die onze perceptie over Tijd/Ruimte heeft geopend, en een nieuwe Harmonie heeft geïntroduceerd in ons Veld van Perceptie.
  Als dat vreemd in je oren klinkt, …dan is dat omdat het dat waarschijnlijk ook is. Velen onder ons hebben het echt vreemde van de laatste dagen ervaren, daar onze oude percepties over het leven en over Tijd en Ruimte op verbazingwekkende manier verschoven en open gekomen zijn.
  Dit gebeurde in wat ik graag een ‘Lied van Vuur en IJs noem, geleend van de populaire Fantasy reeks met die naam. Het Vuur is het Zonne-maximum van Zonnevlammen, die we nu ervaren. De Aarde wordt golf na golf gebombardeerd met Zonne-licht, en met enkele Heel Hoge Frequentie Galactische Super Nova schokgolven. Deze golven van Licht brengen golven met informatie, Lichtcodes voor de Nieuwe Werkelijkheid naar binnen, van de Zon en het Melkwegstelsel en van het Kosmische Hart zelf.
   2/2/2014: ACTIVERING VAN EEN NIEUWE TIJD/RUIMTE– Celia Fenn
  Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in de serie Game of Thrones De serie is gebaseerd op de boeken uit de serie Het Lied van IJs en Vuur van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin..
  Deze golven van Licht zijn een viering van Wedergeboorte, Hernieuwing en Transformatie. Bij elke Lichtgolf krijgen we meer DNA-instructies over hoe te groeien en te evolueren in aflijning op de groei en evolutie van de Kosmos. De informatie in onze ‘locale’ Ruimte-Tijd-buurt krijgen we van de Solaire en Galactische Raad, die dan gedeeld wordt met de Aarde en geïntegreerd wordt door de Aarde-raden, de Aardehoeders, de Ouderen en de Kinderen.
  Het resultaat van de recente golven was het doorbreken van de oude structuren van perceptie, en een nieuwe perceptie van de Harmonische Stroom van Tijd en Ruimte te introduceren. Ten gevolge daarvan hebben mensen vreemde ervaringen met tijd, ruimte en hun perceptie van zichzelf en hun relaties.
  Voor sommigen zullen dingen die voordien belangrijk waren dat plots niet meer zijn. Relaties die belangrijk leken zullen plots ophouden en afbreken. Ideeën die belangrijk leken, zullen verdwijnen. Niet alleen omdat jij verandert, maar omdat je frequenties verschuift. Je bent niet meer op dezelfde plek waar je voordien was. Je bent misschien zelfs niet meer in dezelfde tijdlijn of hetzelfde verhaal als tevoren!
  Op dit moment breekt de Mensheid uit haar oude Newtoniaanse/Darwiniaanse perceptie van de Menselijke Werkelijkheid, via de Einstein/Freud-perceptie van de Menselijke Werkelijkheid van de laatste eeuw tot de perceptie van de 21ste eeuw over Kwantum-werkelijkheid als Stroom van Tijd en Ruimte die Vloeibaar en Flexibel is en die veranderd en gehercalibreerd kan worden. Wanneer voldoende wezens deze werkelijkheid aanvaarden, wordt dit het nieuwe ‘normaal’. En zo is het…het oude ‘normaal’ brokkelt af, en wordt vervangen door de Kwantumstroom en de ervaring van de Harmonische Golf…
  Wel, wat betekent dat nu? Het betekent dat niets vast staat en solide is, zelfs niet tijd en ruimte, zelfs niet verleden en toekomst, zelfs niet het hier en nu. Het is allemaal co-creatie van licht en energie. Wanneer je ‘in het spel bent’ zoals dat was, kan je stoppen met je leven te leiden als een gewone wandeling op een gefixeerde tijdlijn samen met je karma en lot, en verschuiven naar het concept van veelvuldige tijdlijnen en Keuze. Op elk moment kan je een keuze maken die je op een nieuwe tijdlijn plaatst en een nieuwe toekomst of bestemming creëert. Dat is het avontuur van Leven op Aarde.
  Het vermogen om energie door intentie en Dromen te focussen, en die energie-manifestatie dan te richten langs een tijdlijn, door je Keuze, is het vermogen van de 21ste eeuwse Kwantum-werkelijkheid. En inderdaad, het is een vermogen, maar één dat je makkelijk kan verwerven. Het is voldoende te begrijpen dat je niet ‘vast’ zit in om het even welke werkelijkheid, en dat Keuze je in staat zal stellen om Werkelijkheden te verschuiven en een nieuwe tijdlijn te creëren met nieuwe ervaringen.
  Vuurstormen en de basisprincipes van Galactische Golf-surfensolar flare june 13 20 490x367 2/2/2014: ACTIVERING VAN EEN NIEUWE TIJD/RUIMTE– Celia Fenn
  Deze ongelofelijke golf van dynamisch Licht die door de Melkweg stroomde en die onze zon in vuur en vlam zette, heeft zeker en vast grote turbulentie gecreëerd op Aarde. In weer-terminologie ligt een groot deel van de Noordelijke Hemisfeer onder sneeuw en ijs. Waar dit moeilijk is voor mensen, is het ook echt goed voor de Lichtgolven, want de koelere temperatuur verfrist de Aarde, zodat ze niet oververhit wordt door de Lichtgolven, en de grote steden, die al Planetaire ‘hotspots’ zijn, niet ‘gekookt’ worden. De kristallijnen structuur van sneeuw is ook goed voor het ontvangen van de Lichtcodes op Aarde.
  Het kan je dus helpen om te gaan met de sneeuw en de koude, wetende dat dit de Aarde die krachtige Lichtgolven en dat Spirituele Vuur helpt te gronden.
  Je kan ook nog enkele andere dingen opgemerkt hebben…hoe veel mensen onlangs ziek geworden zijn, psychotisch werden, of de planeet verlieten. Deze krachtige lichtgolven versnellen keuzen en kunnen je kwetsbaar doen voelen als je niet geaard bent.
  Ze versnellen ook schoonmaak en activeren healingcrisissen, die we ‘ziekte’ noemen, en ze geven mensen een kans om de keuze te maken weg te gaan als ze dat nodig hebben of als ze elders nodig zijn.
  De Lichtgolven activeren ook diepe Zieledoel-Codes, en je zal ontdekken dat, eens we doorheen deze Golf zijn, je nieuwe gevoelens begint te krijgen over je Zieledoel in de Nieuwe Werkelijkheid die de Nieuwe Aarde genoemd wordt.
  Je kan ook, zoals hierboven aangehaald, jezelf terugvinden in een nieuwe ‘ruimte’ en een nieuwe tijdlijn, met nieuwe mensen en kansen die opduiken wanneer je voorwaarts gaat. Dit kan ongemakkelijk aanvoelen, omdat je plots dingen die belangrijk waren zal moeten ‘loslaten’. Het kan verstorend werken, en kan diepe en intense angst en gebrek aan slaap creëren, of paranoia wanneer je niet geaard bent.
  Het belangrijkste om ‘de golven Kosmisch Licht te berijden’ is geaard te zijn, die golven door je heen te laten stromen, en niet verrast te zijn waar je terecht komt. Er is nooit slechts één bestemming, er zijn vele mogelijkheden. In je leven heb je misschien geleerd een ‘doel’ en een ‘droom’ te hebben. Inderdaad. Maar wees ervan bewust dat er veel manieren kunnen zijn om dat doel te bereiken en vele mogelijkheden om die droom te manifesteren. Beperk jezelf niet, sta open voor de Stroom van de Energie en de Lichtgolven die je richting geven, en die je daarheen zullen meenemen waar je moet zijn wanneer je de stroom en de mogelijkheden en synchroniciteiten toestaat.
  Dat betekent in realiteit, je leven op een geaarde en georganiseerde manier te leiden, duidelijk en aanwezig te zijn, en gefocust op het NU, maar altijd open staand naar de manifestatie van Wonderen en andere Werkelijkheden. Andere Oplossingen, Andere Mensen en Plaatsen.
  Wees rustig en vol vertrouwen, en weet dat je exact op de juiste plaats bent, op het gepaste moment. En dat je deze reis samen creëert met vele anderen, zowel hier op deze Wereld als Verder.
  2/2/2014
  De huidige Lichtgolf kende zijn climax op 2/2, en je kan gemerkt hebben hoe het internet zoemde van katastrofes en rampen op dat moment. Velen waren bang voor een herhaling van 11/9.
  Wel, die gebeurtenis van 11/9 verschoof de Aarde zeker en vast naar een nieuw pad, maar was ook vergezeld van trauma en manipulatie. Deze keer werd het trauma en de duisternis afgewend door de Familie van Licht, sun earth 2/2/2014: ACTIVERING VAN EEN NIEUWE TIJD/RUIMTE– Celia Fennde vele Lichtwerkers die gewoon het Licht hoog hielden en ermee instemden de loslaat-energieën in deze golf in goede banen te leiden.
  Het after-effect zal lijken op dat van 9/11…mensen zullen angst en stress en desoriëntatie voelen, maar niet beseffen waarom. Er is geen zichtbaar focuspunt voor de emoties en gedachten, dus niets kan gemanipuleerd worden!
  Dat betekent dat veel mensen echter niet zullen begrijpen waarom ze zich zo boos, verloren, alleen en angstig voelen. Dat is waarom jullie gevraagd zal worden te handelen als Menselijke Engelen, om hen te helpen te begrijpen hoe de veranderingen hen beïnvloeden, en hen helpen de Nieuwe Realiteit binnen te gaan. Je zal meehelpen in het Grote Ontwaken dat plaats zal hebben in de nasleep van deze krachtige Lichtgolf.
  Mensen zullen hun realiteitsbesef beginnen in vraag te stellen en zullen in deze nieuwe perceptie dienen gegidst te worden. En het gebeurt met grote snelheid. Waar onze evolutie gewoonlijk honderden jaren duurde vroeger, hebben we nu op 13 jaar een enorme sprong gemaakt, en dit zal nog versnellen in de toekomst. Het is hoogstwaarschijnlijk dat we nog een grote versnelling gaan kennen binnen een jaar of 5,6, wanneer we in staat zijn met deze energie te werken en de manifestatie te begeleiden.
  Dit is waarom we hier zijn. Ons Zieledoel zal ons, nu het hernieuwd is, meevoeren naar de geboorte en manifestatie van deze Nieuwe Werkelijkheid van Multidimensionele en Vloeiende Tijd/Ruimte-werkelijkheid, samen met de Creatie van de Nieuwe Realiteit.
  Want de Nieuwe Realiteit bevindt zich niet slechts op één plek, ze heeft vele lagen, en bestaat op vele velden van zijn. Wanneer we onze perceptie ontwikkelen, en deze Nieuwe Realiteit aanvaarden, zullen we beginnen zien hoe die levels van realiteit samenwerken in het proces van co-creatie en manifestatie.
  door Celia Fenn
  Vert. Fran Tielemans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten