zaterdag 8 februari 2014

Assensie in vogelvlucht by Apollo Solaris


Beste mensen,

Mocht u op dit bericht stuiten en het helemaal uitlezen dan heeft u DE PRIMEUR te pakken. Wat ik hiermee exact bedoel zal na het lezen van dit bericht duidelijk worden. Op dit moment is de informatie die beschikbaar is en op het internet staat die betrekking heeft op het gehele ascensie proces in een woord gigantisch. Het aantal mensen dat op de een of andere manier betrokken is in het hele proces is wereldwijd eveneens erg groot. Indien u nog helemaal niets heeft gelezen aangaande dit ascensie proces dan is mijn advies dat eerst te gaan doen want anders is dit verhaal helaas niet te volgen.

Zoals in de kop van dit bericht staat aangegeven krijgt u van mij het proces in vogelvlucht. Ik maak dus niet te al veel zijsprongen en zal mij tot de kern houden. Dit om het zo overzichtelijk mogelijk te houden voor een zo groot mogelijke groep mensen. Een ieder die zich een beetje verdiept heeft in ascensie zal het zijn opgevallen dat er veel over liefde, hogere energieën en/of dimensies wordt gesproken.
In ieder geval gaat het om iets dat anders is dan wat wij tot op heden gewend zijn en wat we kennen. 

Het is iets geheel nieuws en de stroom van informatie die maar blijft toenemen maakt het er eigenlijk allemaal niet makkelijker op. Sterker nog, voor velen zal het alleen maar steeds moeilijker te begrijpen worden wat er zich  u eigenlijk allemaal aan het afspelen is. En omdat het alleen maar moeilijker wordt zullen velen de boot afhouden of zelfs helemaal afhaken en het eigenlijk allemaal wel geloven. Op zich is dat begrijpelijk want in de reguliere media wordt er met geen woord over dit proces gesproken. Dat het dan een onbekend fenomeen is dat al snel naar het land der fabelen wordt verzonden is niet geheel vreemd.

Het is in dit bericht niet mijn bedoeling om u uit te gaan leggen hoe het komt dat de informatie aangaande dit toch niet geheel onbelangrijke proces niet via de reguliere media naar buiten komt. Maar het is enkel mijn bedoeling om u hier uit te leggen wat er op u af gaat komen en dat is heel wat. Hoe meer u nu leest en onthoud des te makkelijker heeft u het straks als alles een beetje handen en voeten begint te krijgen.

Het is belangrijk dat u open staat voor wat ik ga schrijven en alles wat ik hier met u deel met een open mind gaat lezen want anders gaat het mij niet lukken om u te bereiken of om in andere termen te spreken we zullen dan niet op de zelfde golflengte zitten.  Wat nu gaat volgen is op dit moment nog door niemand op aarde nagedaan. Maar mijn verzoek is het volgende, probeer het verhaal uit te lezen en dan zult u merken wat dit alles met u zal doen. Dit betekent niet dat de informatie die nu komt nergens te vinden is alleen is er nog niemand geweest die al deze kennis tot een verhaal heeft samengevat. 

Zoals ik reeds aangaf is het aantal berichten omtrent ascensie groot en alles maar dan ook alles dat hier betrekking op heeft, heeft als doel de lezers proberen  inzicht te geven wat er op ons af gaat komen. Iedereen doet dat OP ZIJN EIGEN MANIER en dat is gelukkig maar goed ook.  Ieder mens acteert op zijn of haar eigen frequentie en dat geld ook voor diegenen die de berichten schrijven.  Een zo groot mogelijke variatie van schrijfstijl of noem het manier van schrijven die overeenkomt met de frequentie van de tekst bereikt dan een zo groot mogelijke groep met mensen en dat is precies de bedoeling.

Lieve mensen, HET PROCES dat zich aan het voltrekken is en op de mensheid af gaat komen is nog nooit eerder door geen enkele andere beschaving waar dan ook in DE KOSMOS nagedaan. U die dit leest heeft de primeur.  Dit ASCENSIE PROCES is zo ongekend groots en complex dat er maar een iemand de regie heeft en dat is zoals wij dat hier op aarde noemen GOD zelf. Hoe dit werkt zal ik u verder uit gaan leggen. Nogmaals ik ga in dit bericht u niet in detail uitleggen over het hoe en waarom en waarom juist nu dit allemaal zich aan het voltrekken is. Ik wil het graag zo helder en duidelijk mogelijk proberen te houden. Mijn verzoek lees eerst dit verhaal ga dan terug maak een opnieuw een start en klik op de links.  


Laat ik beginnen met u uit te leggen wat Ascensie feitelijk betekent. Ascensie is eigenlijk niets meer dan verder gaan , hoger op komen of evolueren niets meer en niets minder. Als u berichten leest over Ascensie dan gaat het eigenlijk allemaal over onze evolutie en wat dat voor het leven op AARDE gaat betekenen. Zoals ik al eerder aangaf is EVOLUEREN een stap maken, hoger op komen. We gaan eigenlijk een verandering door maken en die verandering is VRIJ COMPLEX en niet bepaald eenvoudig uit te leggen.  Maar al het leven op moeder aarde en onze planeet zelf gaat een FYSIEKE VERANDERING doormaken. 

Als ik spreek over wij dan heb ik het niet alleen over mensen maar over alles wat leeft. En alles is ook echt alles tot aan de kleinste microbe aan toe. Alles gaat deze stap maken. Of het zal STERVEN en er zullen andere levensvormen voor terug komen. Dat komt omdat al het leven in de gehele kosmos met elkaar is VERBONDEN. Deze stap die de aarde,  met al het leven erop gaat maken beïnvloed dus al het verdere leven in de gehele kosmos. DE AARDE is overigens net als u een levend organisme en heeft net als u en alle overige levende wezens een ziel. De aarde gaat EEN STAP maken net als u. Maar omdat alles in de hele kosmos met elkaar is VERBONDEN is dit wat er zich hier op aarde zich aan het voltrekken is van een omvang die eigenlijk amper te begrijpen is.  Dat is de enige reden dat GOD de regie heeft.  GOD zelf heeft het overzicht en heeft alles en iedereen vanuit ALLE WINDSTREKEN OPGETROMMELD om hem te helpen bij deze operatie.  Met alle windstreken bedoel ik niet alleen hier op aarde maar uit DE KOSMOS zelf. Laat ik dit verder toe gaan lichten.

Het eerste wat ik probeer te doen is u uitleggen wie of wat GOD eigenlijk is. En dat zal ik als volgt doen. GOD is eigenlijk het begin. Het begin van niets dat zich bewust werd van iets. GOD is eigenlijk net als u en ik niets meer dan puur bewustzijn. De reden dat u dat als mens niet meer weet is omdat u hersenen heeft en die dienen enkel en alleen om de verbinding met het pure bewustzijn af te sluiten zodat u hier op aarde uw lessen kunt leren die weer terug komen bij GOD zelf. De hersenen zijn eigenlijk niets meer dan EEN FILTER die de schakel vormt tussen GOD en uw bewustzijn en dat is uw hart. Alles wat levende wezens ervaren komt uiteindelijk terug bij het begin en dat is GOD of beter gezegd PRIME CREATOR. De naam zegt het al prime is het eerste begin. Hij die als eerste begon met creëren. Ik spreek hier van de hij vorm om het makkelijk te houden. Maar bewustzijn is noch mannelijk noch vrouwelijk. Wezens van puur bewustzijn kan men hier het beste mee vergelijken. Het vrouwelijke en het mannelijk PROTON/ELECTRON zijn part of THE GAME. Zijn dus gecreëerd om het spel een beetje spannender te maken en dat is volgens mij wel aardig gelukt. Ik heb daar vorige jaar het een en ander over geschreven en dat staat HIER.

De hersenen zorgen er feitelijk voor dat u als mens in dit leven afgeschermd blijft van alle universele kennis die in uw ziel zit. Zonder hersenen zou u alwetend zijn. En dat is eigenlijk weer te vergelijken met volledig bewustzijn. Het filter wordt er tussen uit gehaald en u heeft voor 100% toegang tot deze kennis. Vandaar dat u vaak de opmerking zult zijn tegengekomen dat onze hersenen maar voor een klein percentage gebruik maken van de werkelijke capaciteit. Dit is dus niet helemaal juist. De menselijke hersenen zijn in dat opzicht eigenlijk een ballast en zijn enkel nodig om dualiteit te kunnen ervaren. Om te kunnen leren, te ervaren. PRISON PLANET zoals vaker  DE MATRIX wordt omschreven zit in uw hersenen. Het is een beeld dat op uw netvlies lees hersenen staat geprojecteerd. Ontsnappen uit eerder genoemde prison planet is niets meer dan het verwijderen van deze matrix lees projectie waar u in vast zit. De matrix is een andere naam voor het bestaande experiment lees DUALISME

Terug naar GOD. En toen “NIETS” zicht bewust werd van “ÍETS” is eigenlijk de evolutie begonnen.  “IETS” vond het eigenlijk wel leuk om te experimenteren en bleef maar experimenteren en werd iedere keer naarmate het weer een stapje verder was gekomen weer eens stukje wijzer van de lessen die het had geleerd. “IETS” werd groter en groter en ging zich uiteindelijk afsplitsen van zich zelf om meer lessen te kunnen leren. GOD kon er maar geen genoeg van krijgen en bleef zich opsplitsen in ontelbare vormen of beter bekend universum. In deze ontelbare universum ontstond leven en al dat leven deed ervaringen op die allemaal door GOD zelf werden ervaren. GOD stuurde dus eigenlijk delen van zichzelf op pad om zichzelf te kunnen ervaren en om te kunnen leren van deze ervaringen. Deze delen zijn net als GOD = Prime creator GODEN. Deze goden die delen van GOD zelf zijn mochten van GOD experimenteren omdat uiteindelijk toch alles weer terug kwam bij het allereerste begin is Prime creator.

U zult begrijpen dat GOD alles wil ervaren en mee wil maken.  Zo is het experiment DUALITEIT ontstaan. Dualiteit is eigenlijk niets anders dan afgescheiden zijn van GOD.  De levensvorm die leeft in dualiteit en net als de eerder afgesplitste delen onderdeel is van GOD zelf doet dat om bepaalde lessen te leren die uiteindelijk terug komen bij GOD zelf. GOD heeft dus naast alle goede dingen ook alle SLECHTE DINGEN moeten ervaren om te kunnen begrijpen wat het is om een bepaalde handeling te verrichten die wij als goed of SLECHT ervaren. GOD heeft niet alleen maar de goede dingen maar heeft net als u en ik ook de slechte dingen moeten ervaren om te kunnen begrijpen wat het is. Zonder iets te ervaren kan men het niet begrijpen. Dat is eigenlijk het leerproces van GOD. Dit leerproces is alleen UIT DE HAND GELOPEN en dat is de reden dat GOD ingrijpt. Hier ga ik later verder op in. En laten we eerlijk zijn, een ieder die zich een beetje gaat verdiepen in de werkelijke stand van zaken van de progressie van het bewustzijn van het menselijke ras op aarde in relatie tot elkaar en tot alles wat leeft die zal het met mij eens zijn dat het diep en diep triest ervoor staat. De mensheid is door ongekende negatieve krachten zelfstandig niet instaat om deze zelfstandig om te buigen naar een niveau dat waardig is voor een andere betere wereld. 

Terug naar het  leerproces. Dit proces komt nu TEN EINDE en GOD heeft besloten om de kosmos te doen evolueren naar een hogere vorm zonder dualisme. Dualisme komt op dit moment op tal van planeten in de hele kosmos voor. Mijn opmerking dat u de primeur heeft, heeft te maken met het feit dat de aarde is uitgekozen om de eerste stap te gaan zetten naar een totale kosmos zonder dualisme. GOD heeft het eigenlijk wel gezien en is uitgeleerd. Daarnaast hebben tal van afscheidingen de basisregels die door GOD zijn opgesteld aan hun laars gelapt. Ze spelen eigenlijk zelf nu voor GOD en dit wordt niet langer meer getolereerd. Hoe dit werkt en wat het stappenplan is volgt nu.
Ik ga u nu uitleggen waarom de aarde is uitgekozen. Terug naar het begrip evolueren wat hoger op gaan betekent.  Hoger op gaan is het zelfde als de frequentie van de materie verhogen. En omdat alles frequentie lees materie is gaat letterlijk alles evolueren.
Alles is dus frequentie is materie. Hoe lager de frequentie hoe vaster de materie. De aarde met al het leven erop leeft momenteel in een lage frequentie of met andere woorden 3D. Het laagste is 1D en dan moet u aan vaste materie denken.  Om dus te kunnen evolueren of de stap naar een hogere FREQUENTIE te kunnen maken is energie nodig. Deze energie zorgt ervoor dat alles wat leeft een tandje hoger gaat draaien. De frequentie van deze zelfde materie gaat dan omhoog. En omdat alles frequentie is net als u en ik gaan wij dus mee omhoog. Alleen u zult begrijpen dat dit niet iets is dat zomaar uit de lucht komt vallen want anders was het wel eerder gebeurt. GOD kan dan wel veel of beter gezegd alles maar zelfs GOD is afhankelijk van diegenen die DE WIL van hem uitvoeren. Dit is eigenlijk het stappenplan dat in werking is gezet.  Alles moest op zijn plaats vallen en alles moest kloppen om dit ongekend grote proces te kunnen doen slagen.  Ik ga u nu uitleggen wat alles precies betekent.

De stap die wij gaan maken is afhankelijk van de beschikbare energie die er voor zorgt dat ons DNA gaat muteren of met andere woorden de stap gaat maken. Ons DNA is niets meer dan een processor. Een processor kan draaien op een langzame frequentie en dat is wat wij op dit moment doen. Maar u heeft vast allemaal wel eens gehoord van de computer UPGRADEN. Daarmee bedoelen we dat we het hart = de processor en het werkgeheugen vervangen voor een sneller exemplaar. Door dit te doen wordt het hele proces versneld. De computer wordt hierdoor niet alleen sneller maar kan ook meer. En dat is precies wat wij straks kunnen doen. We kunnen in meerdere dimensies tegelijk leven. Ik blijf nog even bij de vergelijking met een computer. Want een processor die sneller gaat draaien gebruikt meer energie.  En meer energie is indien en sprake is van verlies meer warmte. Ik ga dit nu doortrekken naar ons DNA.

Uw DNA beweegt zich met een bepaalde snelheid. Deze snelheid komt overeen met de snelheid of beter lees de frequentie van moeder aarde. Maar zoals we een computer kunnen upgraden door de processor en het werkgeheugen  te vervangen  kan het leven op aarde ook omhoog lees EVOLUEREN.  Ik zal u nu gaan uitleggen wat er nodig is om deze stap in de evolutie te doen slagen.  En nu wordt het een beetje ingewikkeld. Maar ik zal mijn best doen. De stap die wij gaan maken is afhankelijk van een aantal factoren. En deze factoren moesten allemaal samenvallen om het project te doen slagen. Dit is de reden waarom het niet eerder is gebeurt. De eerste factor is het leven op aarde. Dit leven moet de stap die gaat komen aankunnen.  Laat ik dat nader toelichten. En om dit te doen ga ik terug naar het voorbeeld van de computer. 

De computer gaan we in dit voorbeeld niet upgraden maar we gaan hem wel voorzien van de energie die het normaliter zou gebruiken na de upgrade. Die dus hoger is want de frequentie van de processor gaat omhoog. Maar de processor is nog steeds de zelfde. U raad het al de processor brand door en einde oefening.
Nu raad u waarschijnlijk al waar ik heen ga.  Ons DNA zal door de toenemende energie sneller moeten gaan draaien om ons “systeem” niet te laten doorbranden.  Het systeem kunt u vergelijken met het eerder genoemde werkgeheugen en in uw situatie uw hersenen. Uw hersenen moeten begrijpen wat er gebeurt anders begrijpt het het sneller draaiende DNA niet en loopt uw systeem = werkgeheugen = HERSENENEN VAST.   

Ik ga met u terug naar het begin van deze brief en daarin staat het woord LIEFDE.  Ieder bericht dat u tegen zult komen en dat betrekking heeft op het ascensie proces zal LIEFDE als rode draad hebben. Dat komt omdat LIEFDE de sleutel is. Laat ik dit zo goed mogelijk proberen uit te leggen. U heeft eerder kunnen lezen dat GOD lees prime creator dualisme heeft toegestaan om te kunnen ervaren wat het is om afgescheiden te zijn van zichzelf. GOD heeft dus eigenlijk zijn eigen liefde beperkt om het experiment te kunnen doen slagen.  Even voor alle duidelijkheid. Het betekent niet dat wij geen liefde kennen alleen pure liefde  of lees de MIND OF GOD komt op hier op aarde NIET voor. Althans nog niet maar dat is waar wij weer heen zullen gaan nadat HET EXPERIMENT is beëindigd. Terug naar de basis en dat is GOD zelf is liefde. Kort samengevat. GOD heeft zijn boek uit. Hij trommelt nu al het leven op en laat het huiswaarts keren. U heeft vast wel eens gehoord van het verhaal dat er een eind komt aan het uitdijen van het heelal. Welnu dit is de ommekeer. Het begin van de IMPLOSIE VAN DE KOSMOS. Het uitdijen was niets meer dan het leerproces van GOD. De implosie is alles terughalen wat is opgeslagen in de MIND OF GOD. At the end nothing remains but a reflection of it,s mind.

Dualisme begeeft zich dus in een lagere frequentie en dat is de wereld waarin wij leven. 3D is niets anders dan de frequentie van de materie waarin u zich bevindt. Maar omdat dit experiment ten einde loopt en GOD besloten heeft om het volledig uit te bannen zal het op den duur helemaal gaan verdwijnen.  Ik spreek expliciet over op den duur. De reden is omdat dit een traject is dat niet zomaar met een schakelaar kan worden omgezet. Dit is zoals ik al eerder heb aangegeven  een ongekend COMPLEX PROCES dat afhankelijk is van meerdere factoren die allemaal moeten samenvallen om het te doen slagen.  De eerste heb ik zojuist besproken en dat is dat het leven zich zal moeten aanpassen aan de hogere frequentie’s  Want uw DNA zal steeds sneller gaan draaien net als moeder aarde. En met sneller draaien bedoel ik dat de  frequentie omhoog gaat en niet de omwentelingen zelf, want de aarde komt als tijd definitief verdwijnt volledig tot STILSTAND.

Die doet het zelfde als het leven dat van haar gebruik mag maken.  Maar alles is bewustzijn. De zon de maan planeten en ga zo maar door het is allemaal niets meer dan bewustzijn zij het in vaste vorm.

Ik ga u nu uitleggen wat tijd eigenlijk is. TIJD komt alleen voor in onze of andere 3D werelden of noem het realiteiten, dimensies. Tijd is wat wij voelen of ervaren en als waarheid zien. Dat komt omdat alles frequentie is en nu komt het allerbelangrijkste. Er is op dit moment een verschil in frequentie tussen de aarde de zon en de maan. Hierdoor is er in onze perceptie tijd en ervaren wij het ook als zodanig. Wat er nu zich aan het voltrekken is, is het volgende. Tijd gaat verdwijnen net als onze 3D wereld. Dat komt omdat alles sneller gaat draaien. De frequentie van de aarde en het leven erop gaat omhoog en komt weer synchroon te lopen met die van de overige hemellichamen en dan met name de maan en de zon. Hierdoor zal uiteindelijk de perceptie van tijd helemaal gaan verdwijnen. Hoe dit komt ga ik u nu uitleggen.  De energie die nodig is om het een en ander te realiseren komt dus onze kant op en deze energie zorgt ervoor dat ons DNA de stap kan gaan maken die nodig is om in lijn met deze verhoogde energie te kunnen blijven. Maar dit is niet iets nieuws. Deze energie is  afhankelijk van een cycli en dat is het proces dat zich iedere 26.000 JAAR op aarde voltrekt.

Deze energie gaat 13.000 jaar van ons af en komt dan de zelfde periode weer naar ons toe. Dit proces heeft zich hier op aarde reeds ontelbare keren voltrokken en dat is precies de reden dat BESCHAVINGEN die ons zijn voorgegaan precies weten wat er gaat gebeuren en ook wanneer want het heeft zich dus al vaker voorgedaan. Dit is allemaal keurig voor ons achtergelaten.  Alleen is het door uw huidige machthebbers allemaal zo goed mogelijk verborgen  gehouden omdat deze kennis voor hen de ondergang lees het einde betekent.

Maar als een proces dat zich reeds ontelbare keren heeft voltrokken en waarvan bekend is wat het met de aarde zal gaan doen weer op ons af gaat komen waarom dan al deze tamtam. Waarom heeft GOD al haar kinderen van goed wil opgetrommeld juist nu? GOD wil haar kinderen de kans geven om samen met moeder aarde te ascenderen.  Eigenlijk is het na het experiment DUALISME het volgende experiment van GOD en dat is een bestaande levensvorm volledig met planeet en al te laten EVOLUEREN naar een hogere vorm.  En als dit slaagt dan zal het verder in de gehele kosmos worden toegepast. De aarde is uitgekozen vanwege de ligging in de kosmos. De voorbereidingen om deze energie te bundelen en richting de aarde te sturen zijn al geruime tijd bezig. Dit is NIET de energie die bedoeld wordt in de cycli van 26.000 jaar.  Maar hiermee wordt onder andere de “comeet” / Moederschip ISON bedoeld.  DE ZON speelt overigens een erg belangrijke rol in het hele verhaal. De energie die ons gedoseerd bereikt komt via ONZE ZON. Wat bedoel ik met gedoseerd. Naast de regulieren solar eruptions die op ons af komen wordt er energie via de zon onze kant uit gestuurd. Deze energie komt via onze centrale zon. Naast de eerder genoemde VIDEO kunt u in het volgende ruim twee uur durende GESPREK beluisteren hoe een en ander werkt. Wat in dit gesprek wordt besproken zijn  de voorbereidingen om deze energie gedoseerd richting de aarde te laten komen. En hoe deze operatie onderdeel uitmaakt van het divine plan.

Wij mensen en al het leven op aarde voelen dit.  U heeft vast wel eens gehoord van AARDEN. Eigenlijk is dat het overschot aan energie ons lichaam weer laten verlaten zodat onze interne klok weer synchroon loopt met die van moeder aarde. De aarde stijgt in frequentie net als al het overige leven. Maar soms kunnen de energie stoten die ons via de zon bereiken te groot zijn. Als we dan niet aarden zal dit zich dan gaan uiten in stress of men kan zelfs erg ziek worden.  Het is dus belangrijk om straks dit zo goed mogelijk in balans te houden.  Op dit moment is er een bescheiden groep met mensen wereldwijd die deze verhoogde energie merken en die ermee werken. Overigens wordt deze groep met mensen door de toenemende energieën dagelijks groter. Dit zijn DIEGENEN die op aarde geplaatst zijn om te rest van de mensheid straks te kunnen assisteren in het gehele proces. Verder op in dit verhaal spreek ik dan over “GROUNDCREW”.

Maar om dit te kunnen doen moest alles zoals eerder aangegeven exact op zijn plaats vallen.  De energie komt onze kant uit en is niet te stoppen. Als wij niets zouden doen en geen hulp zouden krijgen dan zou al het leven hier op aarde eronder bezwijken. Het leven kon dan weer opnieuw beginnen zoals het zich AL VAKER heeft voorgedaan. Er zijn dus een aantal facetten nodig die samenvallen om het experiment te doen slagen. De eerste is dus het leven zelf. Uw DNA is ooit aangepast en heeft de capaciteit om te leren. Daarvoor moet u wel stappen ondernemen maar daar ga ik hier nu niet verder op in.  Stap twee is de energie die op ons af komt en nog gaat komen en die steeds heftiger zal gaan worden.  Uiteindelijk zal iedere levende ziel dit gaan voelen en hierdoor worden beïnvloed. Het probleem zit hem in diegenen die niet in staat zijn om de stap te kunnen gaan maken en dit ook weten. 

Zij zullen er alles aan doen om het proces zo lang mogelijk tegen te houden. Maar uiteindelijk zullen ook zij de handdoek in de ring gooien en EIEREN voor hun geld kiezen.
De mensheid heeft naast een individueel bewustzijn ook een deel in het COLLECTIEVE VELD van bewustzijn. Dit COLLECTIEVE VELD is de perceptie van de wereld waarin wij gezamenlijk leven. De frequentie van dit collectieve veld is aan het stijgen en zal naarmate de energieën toe zullen gaan nemen alleen nog maar verder gaan stijgen. Het is wel belangrijk dat mensen straks weten wat te doen anders zullen de bijkomende effecten in angst omgezet worden en dat is juist datgene dat vermeden dient te worden. Helemaal uitbannen zal helaas niet lukken maar des te beter de informatie zal zijn die de mensheid zal worden uitgelegd des te rustiger zal het proces zich gaan voltrekken. Dat komt omdat het collectieve veld wordt beïnvloed door alle gedachten gezamenlijk van de HELE mensheid. Het starten van oorlogen en andere grote gebeurtenissen die angst creëren zijn er enkel en alleen om dit veld zo laag mogelijk te houden. Achter de schermen wordt er alles aan gedaan om kolossale gebeurtenissen zoals een DERDE WERELDOORLOG te voorkomen. Dit betekent niet dat alles vlekkeloos zal verlopen maar gebeurtenissen zoals het opstarten van EEN WERELDOORLOG zijn uitgesloten.  De hogere levensvormen die alles overzien dragen hier zorg voor. Ze monitoren de aarde al lang en hebben dit proces tot in detail voorbereid.  

Het zal dan uiteindelijk ook slagen. Het is GOD’s werk en GOD zijn wil.
Als wij geen hulp van HOGERE BESCHAVINGEN zouden krijgen dan was het einde oefening.  Dat komt omdat de energie dan te groot zou zijn en het leven op aarde zou eronder bezwijken. Deze energie komt dus gedoseerd op ons af om onze fysieke lichaam zich erop voor te kunnen laten bereiden.  Dit gedoseerd op of af laten komen wordt door hogere beschavingen gedaan die ons helpen met HET HELE PROCES. Ik gaf in het begin al aan dat het een ongekende complex proces  is en dat is het ook.  Maar er komt een moment dat de energie maximaal zal zijn en dat is het moment dat al het leven over zal gaan naar een hogere frequentie. Als dit moment komt dan zal alles dat niet correspondeert met deze hogere frequenties STERVEN.

Dit is de reden dat de mensheid voorbereid zal gaan worden en uitleg zal gaan krijgen hoe mee te gaan met deze stijging die onvermijdelijk is. Maar GOD wist dat de aarde een plek was waar zielen heen gingen om dus dualiteit te ervaren. Dit betekent dat de variëteit aan zielen in eerder genoemd proces enorm is. Sommigen zijn heel erg ver en kunnen de stap gaan maken en anderen komen net kijken en zullen nooit en te nimmer mee kunnen met deze stijging. Dit is de reden dat DE MENSHEID een bepaalde tijd wordt gegeven om zich aan te gaan passen.  De mens heeft een vrije wil en is NIET verplicht om zich aan te passen, lees mee te gaan.  Maar GOD wist dat als het proces eenmaal op gang zou komen de groep steeds groter zou gaan worden en dat uiteindelijk al zijn kinderen mee zouden gaan. En uiteindelijk moet u niet in een tijdsbestek plaatsen die voor ons gebruikelijk is maar dan moet u meer denken aan tijdsbestekken die met processen zoals evolutie te maken hebben. Met mee gaan wordt de hogere frequentie bedoeld. Er zijn straks geen twee planeten. Er is maar een aarde en dat zal zo blijven. Alleen heeft de aarde straks meerdere DIMENSIES. Althans die heeft het nu al maar het leven erop zal straks van deze dimensies gebruik kunnen gaan maken. En het aantal dimensies zal uitgebreid gaan worden.  Uiteindelijk zal de aarde veranderen in een ster. Dit is als zij met al haar leven de gouden tijd in gaat en dit is pas over 1000 jaar.  Er zal dan GEEN FYSIEK LEVEN meer op aarde mogelijk zijn.

U kunt het een beetje vergelijken met mensen die overleden zijn en waarvan de ziel nog op aarde is. Deze zielen kunnen met sommige mensen communiceren. Maar het gros van de mensheid kan dit niet. Hoe hoger wij zullen gaan des te makkelijker zal het contact gaan worden met dierbaren die zijn overleden. De ziel leeft in een andere lees HOGERE DIMENSIES. De ziel is energie net als u alleen wordt deze energie voor u verborgen gehouden door uw hersenen die zoals eerder aangeven  als filter dienen om uw lessen te kunnen leren. Contact maken met uw hart is niets meer of minder dan terug naar de basis. Daar waar alles begon. Alleen is dit geen makkelijke klus. Dat komt omdat het EGO er alles aan zal doen om de weg af te snijden. Uw EGO heeft het voor het zeggen en dat is niet zo vreemd want u bent hier om uw lessen te leren. Afwijken van het programma is een hels karwei.  Veel van de zielen die hier met een opdracht rond lopen hebben een voorsprong. En met opdracht bedoel ik dat ze rechtstreeks in verbinding staan met het thuisfront want een opdracht heeft IEDERE ZIEL die hier op aarde is.

De voorsprong is dat deze zielen blanco gereïncarneerd zijn. Ze hebben dus geen of nagenoeg geen karma te verwerken. De reden is dat ze hierdoor sneller hun opdracht konden oppakken en geen of nauwelijks last ondervonden van nog te verwerken karma. Dit is een geschenk van GOD. Naast dat zij geen of nauwelijks karma te verwerken hebben is er nog een significante wijziging en die volgt nu.
Kort samengevat zijn er drie factoren die perfect moeten kloppen en dat is ons DNA, die moet het aankunnen. De energie die op ons af komt en gaat komen moet overeenkomen met de potentie en mogelijkheden van ons DNA.  Ons DNA kan het aan. Alleen zonder hulp weten wij niet wat we moeten doen en staan we eigenlijk machteloos. De hogere beschavingen bereiden ons op de overgang voor. Dat doen ze door te communiceren met ik noem het even de “Ground Crew” Deze groep met mensen zijn hier op aarde gereïncarneerd in een menselijk lichaam en maken deel uit van het “experiment”.  Want DE HOGERE BESCHAVINGEN kunnen zonder hun “grondpersoneel”  niet de informatie uitwisselen die nodig is om de overige mensheid voor te kunnen bereiden op wat er op ons af gaat komen. Deze mensen zijn niet van anderen te onderscheiden zei het dat de bedrading enigszins anders werkt. Dit ligt allemaal opgeslagen in het DNA

De hogere beschavingen zijn naast mensen zoals u en ik lichtwezens en andere levensvormen. Wel hebben ze allemaal een hogere frequentie en kunnen derhalve niet makkelijk met aardse mensen communiceren. Althans niet rechtstreeks. Vandaar dat veel via channelen gaat. De reden dat deze hogere beschavingen niet hier landen en de boel “overnemen” heeft hier alles mee van doen. Wij dienen eerst spiritueel op EEN VERGELIJKBAAR NIVEAU te komen en dat is het hele Ascensie proces. LANDINGEN zullen gaan plaatsvinden alleen wanneer en hoe is geheel afhankelijk van de snelheid waarin het een en ander zich zal gaan voltrekken. Ik heb eerder in dit bericht gemeld dat dit wat ik hier schrijf nog nooit in deze vorm naar buiten is gekomen.  U moet dan denken aan de eerder genoemde criteria die samen moeten vallen om dit alles te doen slagen.  Ik zal hieronder een drietal films zetten die dit verhaal min of meer bevestigen. ( films staan in dit bericht). 

Ik wil dan afsluiten met het volgende, Ik begrijp dat wat u hier leest niet door iedereen makkelijk te begrijpen is. Maar het is toch echt de realiteit en het zal op ons af gaan komen.  Hoe ongelooflijk het allemaal mag klinken en in de ogen van velen die dit lezen dan ook ongetwijfeld zal zijn. Als u er helemaal niets mee kunt dan is mijn advies om het te laten voor wat het is.  U heeft het dan gelezen en dat is OP DIT MOMENT meer dan voldoende.

De allerbelangrijkste boodschap  die ik voor u heb is de volgende. Hoe moeilijk dit ook straks zal zijn ga NIET in de ANGST modus zitten. Laat het op u af komen en probeer zo rustig mogelijk te blijven. Want er gaat heel erg veel gebeuren.  En als u het even niet meer weet. Vraag anderen om hulp en praat. Nogmaals heel veel succes allemaal!

Apollo Solaris2 opmerkingen:

  1. Deze blog heb ik geschreven in februari 2014. Een kleine aanvulling met betrekking tot karma en het leerproces. Ik heb elders geschreven dat het voor zielen haast onmogelijk is om "verder" te komen. Dit proces wordt hier verder beschreven. http://www.buijsadvies.nl/slavery-system/#comment-14036

    Het oorspronkelijke leerproces of noem het evolutie staat stil. Dit proces wordt weer opgestart of noem het hersteld.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dualisme begeeft zich dus in een lagere frequentie en dat is de wereld waarin wij leven. 3D is niets anders dan de frequentie van de materie waarin u zich bevindt. http://apollosolaris.files.wordpress.com/2014/11/the-twelve-dimensions.pdf

    DE ZON speelt overigens een erg belangrijke rol in het hele verhaal. De energie die ons gedoseerd bereikt komt via ONZE ZON. Wat bedoel ik met gedoseerd. Naast de regulieren solar eruptions die op ons af komen wordt er energie via de zon onze kant uit gestuurd. Is Our Sun a MASSIVE UFO Stargate? http://ufothetruthisoutthere.blogspot.nl/2014/11/is-our-sun-massive-ufo-stargate.html

    BeantwoordenVerwijderen