maandag 10 februari 2014

DIENAREN VAN HET GODDELIJK PLAN de bestemming der tijden is nabij


IN DIT BOEK treffen we hoogst belangrijke informatie aan. Deze zal vooral belangrijk zijn voor alle mensen die nu door hun SLUIER van vergetelheid heen beginnen te zien. Deze mensen moesten die sluier wel opgelegd krijgen, zowel vanwege hun eigen goddelijke intelligentie, als vanwege de universele wetten waar elke fysieke incarnatie nu eenmaal mee te maken heeft. In het bijzonder denken wij aan al die mensen die door de TOENEMENDE VIBRATIE van het Aquariustijdperk gestimuleerd worden, en die daarom nu het voorbestemde proces van herinnering doormaken. Hierdoor worden zij zich nu bewust van hun plicht en taak in deze tijd op Aarde, het doel van hun incarnatie.

Toch is de boodschap van dit boek niet exclusief. IEDEREEN zal profijt kunnen trekken van deze informatie, want het proces van transformatie en ontwaken – dat nu gedemonstreerd wordt door bepaalde unieke zielengroepen nu in fysieke incarnatie – is hetzelfde proces dat de hele mensheid straks zal moeten ondergaan om de Nieuwe Wereld binnen te kunnen treden. De geboorte van die Wereld is thans heel nabij.

THIS BOOK is dedicated to all those intrepid souls who sacrified their exulted spiritual FREEDOM
in voluntary service to humanity and planet Earth at this time of great need.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten