zondag 9 maart 2014

DE NIEUWE ROEP | Het Passiespel van het Aquariustijdperk

Dit boek laat licht schijnen op alle relevante en essentiële zaken die direct te maken hebben met de huidige komst van het Aquariustijdperk. Het biedt informatie over de grote bewustzijnstransformatie die onze Aarde binnenkort zal ondergaan, en het laat zien hoe iedereen binnenkort van deze ongekende gelegenheid gebruik kan maken. Dit boek is gewijd aan het onthullen van de essentiële waarheid over deze zeer speciale tijden op Aarde. Zulke feiten kunnen nooit het eigendom zijn van iemand, een organisatie of een geloof, maar ze behoren de gehele mensheid toe en zullen de gehele mensheid treffen. Deel daarom deze informatie met
iedereen waarvan je denkt dat hij er baat bij kan hebben. Wij wensen dat alle mensen ter wereld de feiten over deze laatste jaren zullen kennen, zodat werkelijk iedereen een bewuste keuze kan maken in deze
ongeëvenaarde evolutionaire gelegenheid die de hele mensheid nu geboden wordt.

INHOUD

THE NEW CALL

This book trows light upon key issues that are relevant today during the dawn of the Aquarian age. It presents vital information regarding the great transition that our planet is about to take and reveals how humanity may best benefit from forthcoming unprecendented occasion. THE NEW CALL reveals essential truths of these very special times on Earth. These truths are the property of no one person, organization or decree; they belong to humanity and they will affect all humanity. Please, therefore, share this information with anyone you deem may benefit from its expositions.

It is our wish that the truth of these last years of a world cycle be known by all people everywhere, so

that each and every person in the world may make an informed choice with regard to the unparalleled evolutionary opportunity which is today available to all mankind.



Geen opmerkingen:

Een reactie posten