Dit is de Aartsengel Uriel-boodschap voor maart 2014
aartsengel_urielDe energetische fundering voor de Aarde en de mensheid heeft nieuwe levels bereikt, en dit heeft veel frictie veroorzaakt voor diegenen onder jullie die zich vorige ascensiecycli herinneren. Telkens je een gelijkaardig level in je vorige incarnaties bereikte, waren de resultaten niet wat je ervan verwacht had, en nu ben je bang voor een mogelijke mislukking of niet-voltooiing. Je bent je ervan bewust dat deze nieuwe energie resoneert met frequenties die voordien onbekend waren voor de mensheid, en je voelt dat je op je hoede moet zijn, opdat ze op de hoogst en best mogelijke manier gebruikt kunnen worden.
Nu de mensheid een nieuwe fundering heeft, zal het misbruiken van deze energie niet zover reiken als volgens jou mogelijk is, en zullen we niet terugkeren naar niet-ascensietijdlijnen.
Omdat de basisfrequentie van de mensheid hoger is, kunnen vroegere uitkomsten nu niet meer op dezelfde manier manifesteren. Je aflijning is essentieel, omdat de energieën al op jou wachten, tot je er contact mee maakt.
Real_love_
De dimensies waarvan de toegang nu beschikbaar is voor jou, zijn energieportalen die stammen uit je energetisch verleden, en maken deel uit van het potentieel van de energetische toekomst van de mensheid. Het is je vroegere ervaring van ascensiecycli, in andere dimensies van zijn en universa van ervaring, dus je roept je verleden terug op, nu je de mensheid begeleidt naar zijn geascendeerde, geëvolueerde toekomst. Om het energetisch potentieel dat nu beschikbaar is voor de planeet uit te breiden, moet je je verleden, de ervaringen die je had in andere levens, tijdlijnen en dimensies als leraren en healers die deelgenomen hebben aan vorige ascensiecycli, opnieuw oproepen. Je bent al afgelijnd op deze energie vanuit andere aspecten en incarnaties. Nu moet je erop aflijnen vanuit je menselijk aspect en perspectief.
Terwijl dit een nieuwe ervaring is voor de aarde en de mensheid op dit moment, is het geen nieuwe ervaring voor velen van de afgezanten van licht, die aan dit proces nu deelnemen, het is alleen maar nieuw voor de 3D-aspecten die je belichaamt. Je hebt deze herinneringen met je meegenomen, om ze te gebruiken als hulp in deze cyclus. Er zijn krachtige aspecten aan het wakker worden zijn, in ieder van jullie en in veel mensen, die je opnieuw verbinden met je kracht en goddelijkheid, en die je de nieuwe energetische paden zullen helpen te creëren die de kanalen worden voor de nieuwe energieën die nodig zijn voor de volgende ascensiefasen. Dit zijn de energieën waarop je al 'afgelijnd' bent, nu kan je de energieën van de Aarde en de mensheid erop afstemmen. Energetische expansie brengt je naar een nieuw bewustzijn van je macht, potentieel en mogelijkheden, waarvoor je je moet herinneren wat je vergeten bent, de aspecten die je aan de kant hebt geschoven, omdat je geloofde dat ze meer pijn dan vooruitgang brachten, en niet nuttig waren omdat, ondanks je krachtige vermogens, de ascensiecycli nooit voltooid werden.
Elke ascensiecyclus brengt aflijning op nieuwe frequenties, en doet licht en energie verder bewegen op de spiraal van evolutie, die het dichter bij de Goddelijke Bron brengt. De cycli bouwen verder op elkaar, en een nieuwe begint met de voltooiing van de vorige. Wanneer een cyclus voltooid is, worden nieuwe frequenties beschikbaar, wanneer er een expansie is gebeurd door de bereidheid van de mens om meer licht en hogere vibraties te belichamen, wat maakt dat nieuwe energieën opgenomen worden. Je hebt nu het einde van een cyclus bereikt, en bent klaar om een nieuwe te beginnen.
9495Liefde wordt de nieuwe verbindingsfrequentie, en de fysieke mens herverbindt zich met zijn goddelijke centrum, op zoek naar vreugde en vrede in de ervaring van het leven en voor de wereld. Dit is geen tijd om te stoppen, het is de tijd om nog meer inspanningen te leveren, om je eigen vibratie op te tillen, diep in je herinnering te gaan graven van tijden waarin jullie krachtige leraren en healers waren, toen je naar de aarde kwam om deel te nemen aan andere ascensiecycli, hoe ze ook afgelopen zijn. Je bent altijd succesvol geweest in het optillen van frequenties, ook al is het niet voldoende geweest om een hele ascensiecyclus te voltooien, en het is nu tijd om jezelf opnieuw af te lijnen op die energie.
Indien deze periode frustrerend is, is dat omdat je je in nieuwe fasen bevindt, en nu je dichter bij de voltooiing komt, loert de angst voor mislukking om de hoek bij je. Mislukking is een overtuiging van de mens, en in de grotere context van universele beweging bestaat er geen mislukking. Focus op het doel van ascensie, heraflijning op goddelijkheid, herverbinding met de energie van de Bron, transformatie en evolutie, een terugkeer naar de goddelijke natuur binnenin. Sta open om bevestiging te ontvangen over je eigen kracht, straal je licht helder uit, en wees niet bang voor een mogelijke mislukking, want al je vertrouwen en geloof zijn nu nodig, om de evolutie bij te houden die je hebt gecreëerd om deze cyclus nu te voltooien. En denk eraan, je hebt de steun van heel het universum in dit proces, dus vraag om hulp, begeleiding en steun wanneer je daar nood aan hebt, het is er allemaal voor jou.
door Jennifer Hoffman
www.enlighteninglife.com
vert. Fran Tielemans